Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö lägger på ett extra kol för att följa överenskommelsen med Regatta Resorts

Från 2018
Uppdaterad 24.06.2018 12:43.
Parken på Fabriksudden i Hangö.
Bildtext Bland annat ska gångvägen runt Fabriksudden nu ställas i ordning.
Bild: Marica Hildén / Yle

Hangö stad sätter nu fart på arbetena kring Fabriksudden för att följa samarbetsavtalet med Regatta Resorts. Stadsstyrelsen var ändå långt ifrån enhällig i sitt beslut.

Företaget Regatta Resorts har närmat sig staden med ett brev där man uttrycker missnöje med stadens agerande.

Regatta Resorts upplever att man har fullföljt det man kom överens om i samarbetsavtalet med staden. Ett spa har byggts liksom bostäder på Fabriksudden.

Det finns beredskap att bygga hotell så fort planen för området vinner laga kraft.

En parkeringsplats och ett hus.
Bildtext Det finns planer på ett hotell på tomten bara detaljplanen godkänns.
Bild: Petra Thilman / Yle

Men Regatta Resorts anser att Hangö stad inte har varit riktigt lika duktig.

I brevet påtalar man flera saker som staden inte har gjort trots avtalet såsom att göra Havsgatan till en riktig gågata och dra en promenadstig på udden.

Lång lista med åtgärder

Stadsstyrelsen kom till ett beslut, men först efter omröstningar där ordförandens röst var avgörande.

Beslutet blev att stadsstyrelsen följer stadsdirektörens förslag och ger tekniska nämnden i uppgift att göra upp gatuplaner som gör Havsgatan till en gågata.

För tillfället är Havsgatan en gata där motorfordonstrafik är förbjuden, men på grund av besvär behandlas frågan i domstol.

Vägspärr på en gata i Hangö. I bakgrunden strand och ett badhotell. En varm sommardag.
Bildtext Havsgatan i Hangö väcker starka känslor.
Bild: Nicole Hjelt / Yle

Stadsstyrelsen ger också parksektionen i uppdrag att snygga upp strandområdena. Det arbetet har påbörjats.

Regatta Resorts anser också att badstranden inte har utvidgats som den skulle framför spat. Men där säger stadsstyrelsen att stranden nog är helt enligt avtalet.

Stadsstyrelsen ger tekniska och miljöverket i uppdrag att utan dröjsmål förverkliga promenadstråken på Fabriksudden.

Fabriksudden i Hangö med de nybyggda svartvita husen.
Bildtext Nu är det dags att bygga promenadstråk på Fabriksudden, medger stadsstyrelsen.
Bild: Marica Hildén / Yle

Tanken är att de som rör sig på området tydligt ska veta var det går ett tillfälligt promenadstråk.

Innan man förverkligar promenadvägarna ska parterna i enlighet med avtalet slå fast exakt var promenadstråken ska finnas.

Stadsstyrelsen ger också i uppdrag att vid behov sätta upp skyltar som informerar om att det är förbjudet att campa på Fabriksudden.

Man kan också sätta upp skyltar som säger att bara den som tillfälligt besöker simhuset får köra längs stranden och parkera vid simhuset.

Fabriksudden i Hangö.
Bildtext Man får bara köra till simhuset och parkera där en kort stund medan man besöker simhuset.
Bild: Yle/Petra Thilman

Staden har också lovat att Regatta Resorts spa får tillgång till minst 20 båtplatser i Östra hamnen. Platserna är inte avgiftsfria utan parterna ska komma överens om var båtplatserna finns och vad båtplatserna kostar.

Stadsstyrelsen fattar skilt beslut om båtplatserna efter fortsatt beredning.

Omröstningar

Vänsterförbundets Birgitta Gran, understödd av Eero Koli (Obundna), kom med ett förslag.

Birgitta Grahn från Vänsterförbundet
Bildtext Birgitta Gran.
Bild: Yle / Helena Rosenblad

Gran föreslog att staden på grund av den nya situationen ifråga om detaljplanen för Fabriksudden går in för att göra ett markanvändningsavtal med Regatta Resorts.

I samband med det inleder man en planändringsprocess för området, hette det vidare i förslaget.

En ny detaljplan för Fabriksudden godkändes i fullmäktige i fjol, men planen måste godkännas på nytt eftersom den förkastades på grund av besvär.

Två byggnader i vitt och en uteservering.
Bildtext Bostadshusen på Fabriksudden byggdes enligt den gamla planen eftersom den nya inte hade vunnit laga kraft. Det innebär bland annat man måste ha speciella brandtrappor på utsidan av fastigheterna.
Bild: Yle

Under diskussionen föreslog Torbjörn Ekholm (SFP), understödd av Bernt Förström (SDP), att Hangö stad skulle anlita expertis inom affärsjuridik.

Målet är att utreda om samarbetsavtalet mellan Regatta Resorts och staden verkligen är ett privaträttsligt bindande avtal.

På styrelsemötet var den här gången bara åtta av nio medlemmar närvarande. Varken ledamoten Pirkko Heinänen från Samlingspartiet eller hennes ersättare Jari Karvinen var på plats.

Stadsstyrelsen röstade först mellan de två förslag som hade lagts fram på mötet.

Båda förslagen fick två röster. De övriga fyra medlemmarna i stadsstyrelsen som var på plats röstade blankt.

De som röstade för de olika förslagen var samma personer som hade förslagit dem och understött dem.

Eftersom det stod två-två mellan förslagen, och fyra röster var blanka, var det ordföranden Sture Söderholm (SFP) som fick avgöra frågan.

Två män.
Bildtext Torbjörn Ekholm (till vänster) kom med ett förslag, men partikamraten och stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm (till höger) stödde inte hans förslag. Om ett år blir Ekholm ordförande för styrelsen och då kan rollerna vara ombytta.
Bild: Yle/Petra Thilman

Söderholm hade alltså först röstat blankt, men i ett sådant här läge är det ordföranden som ska avgöra.

Han valde då att rösta på Grans förslag.

Sedan ställdes Grans förslag mot stadsdirektörens förslag.

Här föll rösterna fyra mot fyra.

Birgitta Gran (VF), Bernt Förström (SDP), Eero Koli (Obundna) och Torbjörn Ekholm (SFP) röstade för Grans förslag.

För stadsdirektörens förslag röstade Sture Söderholm (SFP), Helena Lesch-Saarinen (SFP), Jorma Nousiainen (SDP) samt Aila Pääkkö (SDP).

Också här avgjorde ordförandens röst och beslutet blev alltså det som stadsdirektören Denis Strandell hade föreslagit.

Diskussion om artikeln