Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny dataläcka avslöjar: ”På grund av er blir vi tvungna att betala skatt” – skatteparadiskunder förbannade på advokatbyrån i Panama

Från 2018
Uppdaterad 20.06.2018 21:41.
En stiliserad bild i svart, rött och grönt där figurer springer omkring med pengasäckar på ryggen på en strand.
Bild: Camilla Arjasmaa

Två år efter den enorma skatteparadisläckan "Panamadokumenten" kommer nu en ny läcka från Panama. Den visar hur tusentals av advokatbyrån Mossack Fonsecas kunder världen över, reagerar på skandalen kring Panamadokumenten.

”Varifrån härstammar era tillgångar? Är deras ursprung brottsligt?”

I oktober 2016 får den finländska affärsmannen mejl.

Meddelandet kom från Mossack Fonsecas lokala byrå, från Seychellerna som är känt som ett skatteparadis.

Advokatbyrån i Panama bad om tilläggsuppgifter av sina långvariga finländska kunder. Det var frågor som borde ha ställts redan för flera år sedan, enligt de bestämmelser som gäller penningtvätt.

En nya dataläcka avslöjar hur spåren sopades undan

Advokatbyrån vaknade först när tiotals medier i olika delar av världen berättade om hur rika, politiker och medlemmar av den ekonomiska eliten utnyttjade skatteparadis för att undvika skatter och gömma sin förmögenhet.

Den enorma dataläckan är känd under namnet Panamadokumenten.

Nu har ytterligare dokument läckt från Mossack Fonseca. Läckan innehåller 1,2 miljoner dokument, bland dem e-postmeddelanden. Dokumenten härstammar i huvudsak från tiden efter Panamaläckan. De äldsta är daterade till början av år 2016 och de färskaste från december 2017.

Den nya läckan beskriver det kaos som uppstod bakom kulisserna, efter nyhetsrapporteringen. Paniken spred sig inom både Mossack Fonseca, och bland privatkunder, banker som skötte deras ärenden och bland jurister.

Vi ser ut som jävla amatörer, som en Musse Pigg-operation

― Jurist skriver till Mossack Fonseca

Situationen försämrades av att Mossack Fonseca skötte ärenden hos tiotals bolag utan att veta vilka som är deras egentliga ägare.

Mossack Fonseca
Bild: EPA

Finländsk kund lät sig inte bekommas – fortsatte med verksamheten inom skatteparadisbolagen

Bakom kulisserna bubblade det. Många kunder var förbannade över läckan från Mossack Fonseca och avslöjandena om hemliga skatteparadisbolag. Många kunder ville snabbt avsluta sina brevlådeföretag. Andra flyttade sina tillgångar för att handhas av andra advokatbyråer.

Men alla blev inte panikslagna.

Den finländska ägaren till ett skattaparadisbolag på Seychellerna var lugn. Kunden svarade redan nästa dag på mejl från Mossack Fonseca, där han ombads ge tilläggsinformation om tillgångarnas ursprung.

Den finländska kunden ville inte avsluta sina skatteparadisbolag, utan bad särskilt om att få behålla dem.

Idén med bolagen var att ”äga utländska aktier”. Som ursprung till tillgångarna kryssade han för ”personliga besparingar”.

Revinnäinen asiakirjasta. Source of funds -kaavake, johon merkitty raksi kohtaan personal savings.

Vid samma tider bytte mannen namnet på sin advokatbyrå som verkar i Finland.

Åtta finländska män fick bråttom att grunda nya skatteparadisbolag

I december fick Mossack Fonsecas byrå på de soliga Brittiska Jungfruöarna ett meddelande som berör finländare.

Åtta finländska medborgare bad Mossack Fonseca att brådskande grunda ett nytt skatteparadisbolag på Brittiska Jungfruöarna. En del av dem bor i Finland, andra på Malta.

Mejlet skrev en maltesisk skattekonsult kvällen före självständighetsdagen år 2016. Då hade åtta månader förflutit sedan Panamadokumenten hade läckt ut i offentligheten.

”Jag vill grunda ett nytt bolag på de Brittiska Jungfruöarna så snabbt som möjligt, och jag kan inte längre vänta”, skrev skattekonsulten.

Revinnäinen sähköposti kirjeenvaihdosta.

Samma dag skickade skattekonsulten ett annat mejl, där han listade bolagets åtta finländska aktieägare och förmånstagare.

Revinnäinen sähköposti kirjeenvaihdosta.

Ur dokumenten framgår inte för vilket ändamål de finländska männen ville grunda skatteparadisbolagen på Brittiska Jungfruöarna, där det privata är handelsvara.

Att äga ett skatteparadisbolag är lagligt, så länge ägaren meddelar om eventuella inkomster till beskattaren i det egna landet.

Först i Panamadokumenten, sedan i Paradispappren

Panamadokumenten fick en affärsman från Åbo att lämna Mossack Fonseca.

I den nya läckan kommer det fram att den finländska kunden beslöt att flytta administreringen av sitt bolag, till ett annat bolag som säljer skatteparadistjänster.

Finländarens ärenden började skötas av bolaget Asiaciti som har sitt huvudkontor i Singapore.

Om mannen på det här sättet önskade hålla sitt skatteparadisbolag hemligt, så var det en from förhoppning.

Hösten 2017 kom en ny läcka och en del av den gällde nämnda bolaget Asiaciti. Hundratals journalister arbetade med den läcka som kom att kallas Paradispappren.

Den finländska mannen har alltså varit kund i till och med två bolag som säljer skatteparadistjänster och som har varit föremål för läckorna.

Nordea-kund: Pinsamma problem har uppstått för vår familj

Av Mossack Fonsecas kunder var det få som kunde förhålla sig lugnt. Största delen var nervösa eller direkt förbannade över läckan.

En av Nordeas danska kunder anklagade Mossack Fonseca för att familjens egendomar hade kommit ut i offentligheten på grund av läckan.

- Ert företag har misslyckats med att skydda våra egendomar, skriver kunden till Mossack Fonseca i juni 2016.

- Ni har skapat mycket onödig turbulens i vårt liv på grund av den.

Kunden krävde att Mossack Fonseca skulle stänga skatteparadisbolaget omedelbart – gratis.

- Jag godkänner inte under några omständigheter några som helst kostnader för att sköta ärendena, eftersom vår familj håller er fullständigt ansvarig för den skam, som har drabbat vår familj, skriver den danska mannen i brevet som han har skickat.

Den danska mannen anklagar också Mossack Fonseca och verksamheten vid advokatbyrån för att hans relationer till Nordea också har lidit.

I Finland var de största nyheterna i Panamadokumenten att den nordiska finanskoncernen Nordea fungerade som en aktiv mellanhand i skatteparadisekonomin. Nordea hade hjälpt sina kunder att grunda nästan 400 skatteparadisbolag i Panama och på de Brittiska Jungfruöarna.

”På grund av er (och Panamadokument) finns alla kunders namn hos de egna ländernas myndigheter. På grund av Mossack måste alla kunder betala inkomstskatter”

”Också den här e-posten kommer säkert att läcka”

Den nya dataläckan avslöjar, hur Nordea mitt under skandalen lät sina kunder själva städa upp efter sig.

En av Nordeas kunder gick inte med på att svara på frågorna från Mossack Fonseca.

”Be inte om uppgifter som ni redan har. På grund av er finns uppgifterna nu hos alla regeringar”, skrev en kund till Mossack Fonseca.

”Också det här mejlet kommer säkert att läcka ut, liksom 11,5 miljoner andra dokument. Jag bryr mig inte.”

En jurist från Florida blev mycket irriterad på alla förfrågningar från Mossack Fonseca om att få tilläggsuppgifter om sina kunder.

”Vet ni hur inkompetenta vi ser ut i kundernas ögon? Vi kan inte be nya papper av dem varje dag. Vi ser ut som jävla amatörer. En Musse Pigg-operation.”

Revinnäinen sähköpostista. Floridalainen juristi hermostui Mossack Fonsecan lukuisiin pyyntöihin saada lisätietoja asiakkaistaan.

Mossack Fonseca känner inte sina egna kunder: ”Det här är pinsamt”

Efter Panamaläckan inledde Mossack Fonseca ett stort projekt, som advokatbyrån kallade ”Panama-projektet”.

Idén var att göra en riskanalys och samla information om sina kunder. Det här är det grundarbete, som bolaget borde ha gjort för åratal sedan, enligt bestämmelserna om penningtvätt.

Bankerna, advokatbyråerna som grundar bolag och de aktörer som administrerar egendom ska känna sina kunder och ta reda på varifrån deras tillgångar kommer.

I den nya dataläckan kommer det fram att Mossack Fonseca i de flesta fall inte ens kände till vilka som var bolagens egentliga ägare.

Advokatbyråns egen jurist var chockad över det.

- Vi vet alla att vi är under en strikt granskning från myndigheternas sida, men vi kan inte svara på frågorna från finansinspektionen, eftersom vi inte ens vet själva vilka som är bolagens riktiga ägare, skriver Mossack Fonsecas jurist i ett mejl till sina kollegor.

- Det här är pinsamt.

Ordet pinsamt upprepas ofta i de läckta mejlen.

Mossack Fonseca krävde att journalisterna skulle förhöras

I november 2016 befann sig sju internationella tv-grupper, inklusive Yle, i Panama City för att filma inslag om Panamadokumenten.

Samma vecka lämnade Mossack Fonseca en ansökan om förundersökning till landets åklagarmyndighet. I den krävde de att de journalister som hade nämnts vid namn skulle förhöras innan de lämnar landet.

Vi har identifierat sex utländska journalister. (…) Det är nödvändigt att brådskande förhöra dem, om hur de har fått tillgång till det material som har läckt från Mossack Fonseca.

Inga förhör gjordes och alla journalister kunde lämna Panama.

Advokatbyråns historia gick i graven - "Herrarna Mossack och Fonseca ångrar ingenting"

Ramón Fonseca, som är grundaren och en av de största ägarna i advokatbyrån i Panama och tyskbördige Jürgen Mossack är föremål för en undersökning om bland annat medhjälp till penningtvättbrott.

Enligt deras jurist Guillermina McDonald ångrar männen inget.

De har inte gjort något fel, hävdar McDonald i en intervju för Süddeutsche Zeitung i Panama City.

- I Panama är de anonyma bolag, vars egendom hemlighålls, helt lagliga, säger Guillermina McDonald.

Det är i sig inte olagligt att äga ett skatteparadisbolag. Panamaläckan avslöjade ändå omfattande brottslig verksamhet.

Vapen smugglades, pengar tvättades och politikers tillgångar doldes med hjälp av de hemliga skatteparadisen.

I den ny läckan kommer det fram att Mossack Fonseca reagerade först då flera hundra medier runt om i världen berättade om de här fallen.

Süddeutsche Zeitung frågar Mossack Fonsecas jurist om advokatbyrån alltid kände till den riktiga förmånstagaren, alltså den rätta ägaren.

- Alltid, hävdar Jürgen Mossack och Ramón Fonsecas advokat Guillermina McDonald.

I den nya läckan kommer det fram att McDonald ljuger. Mossack Fonseca administrerar över en enorm mängd bolag, vars riktiga ägare advokatbyråns arbetstagare inte kände till.

I april gick Mossack Fonsecas 40 år långa historia i graven. Byrån lade ner sin verksamhet.

Artiken är översatt av Ingemo Lindroos.

Vad har hänt efter Panamapappren?

• Islands och Pakistans statsministrar har avgått.
• Myndigheterna har inlett hundratals undersökningar över hela världen.
• I olika länder har man lyckats samlat in hundratals miljoner euro i obetalda skatter.
• De finländska skattemyndigheterna undersöker ett tjugotal finländare.
• Mossack Fonseca lade ner sin verksamhet i april 2018.
• EU har skärpt penningtvättdirektivet och driver bland annat på större öppenhet i skattefrågor.
• Storbritannien kräver öppenhet av sina off shore-områden som Caymanöarna och Brittiska Jungfruöarna då det gäller ägandeskap i skatteparadisbolag.

Diskussion om artikeln