Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Gemensam begäran om krishjälp av EU - skörden har skadats svårt av torkan

Från 2018
Uppdaterad 22.06.2018 18:42.
Jordbrukaren Christer Finne tittar på en torr salladsplanta.
Bild: Yle/Anna Ruda

Lantbruksproducenternas intresseorganisationer i Finland, Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen har vänt sig till EU för att få ersättning för de skördeskador som torkan har orsakat.

I petitionen begärs krishjälp både ur EU:s krisbudget och från de nationella budgetarna.

I brevet ber producentorganisationerna i de nämnda länderna lanbrukskommissionär Phil Hogan om hjälp på grund av torkan som pågått i flera månader, uppger tidningen Maaseudun Tulevaisuus.

Enligt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK blir spannmålsskörden på vissa håll i Finland bara hälften så stor som normalt. Särskilt illa har det gått med grödorna i Egentliga Finland.

Spannmålsskörden i synnerhet har reducerats, men också grönsaksodlingarna har lidit av den långvariga torkan.

Åker som lider av torka.
Bild: Yle/Ann-Lis Fredriksson

Boskapsuppfödare har för sin del tvingats mata djuren per balutfodring då betesmarkerna inte fått nederbörd.

MTK bedömer att inte ens kommande regn kan rätta till de värsta skördeskadorna.

I brevet till Hogan påpekar producentorganisationerna att lantbrukarna belastades svårt ekonomiskt redan i fjol - då var det ihärdiga regn som ställde till det.

MTK: Extrastöd har flera gånger utbetalats till länder i Sydeuropa

Läget är liknande i de övriga länderna som är med om petitionen, uppger Yle Uutiset som intervjuat MTK-chefen Johan Åberg.

Enligt Åberg vore det inte extraordinärt att bevilja stöd till lantbrukare i Nordeuropa på basis av torka.

– Exempelvis frukt- och grönsakssektorn i Sydeuropa har ofta beviljats stöd ur EU:s kriskassa på grund av torka, säger Åberg.

Samtidigt fortsätter antalet lantgårdar i Finland att minska.

Förhandsuppgifter från Landsbygdsverket visar att drygt 49 500 gårdar har anhållit om odlarstöd i år. Det är mer än tusen gårdar färre än i fjol - för första gången har antalet gårdar sjunkit under 50 000.

Diskussion om artikeln