Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Efter EU:s krismöte om migration – nu planeras mottagningscentraler för båtflyktingarna

Från 2018
Uppdaterad 24.06.2018 22:56.
Angela Merkel, Alexis Tsipras och Juha Sipilä vid det inofficiella toppmötet i Bryssel söndagen 24.6.2018
Bildtext Tysklands Merkel, Greklands Tsipras och Finlands Sipilä i ordväxling med Kroatiens Andrej Plenković.
Bild: © EU

Söndagens minitoppmöte om migration ledde som väntat inte till någon uppgörelse. Däremot verkade de 16 EU-ledare som tillbringade söndagskvällen i Bryssel överens om att mötet var steg framåt i försöken att lösa migrationsknuten.

Tysklands förbundskansler Angela Merkel säger att det finns en stark vilja inom EU att förstärka kontrollen vid EU:s yttre gräns .

Merkel betonade att migrationen är en fråga som berör alla EU-länder.

- Vi eftersträvar en europeisk lösning men om det inte är möjligt så bör vi samla länder som vill delta och försöka komma överens sinsemellan.

Regionala mottagningscentraler föreslås

Statsminister Juha Sipilä säger att ledarna använde en stor del av tiden till att diskuterade så kallade regionala landstigningscentraler, som skulle möjliggöra en centraliserad behandling av asylärenden för dem som kommer till Europa havsvägen.

- Tanken är att asylärendena skulle behandlas direkt vid dessa centraler. Endast de som uppfyller kraven för asyl skulle få tillträde till EU, berättar Sipilä.

Enligt Sipilä har FN:s flyktingorgan UNHCR visat intresse för att samarbete kring centralerna. Det är viktigt för att garantera att verksamheten vid centralerna är förenliga med de mänskliga rättigheterna.

- De mänskliga rättigheterna måste respekteras och förhållandena måste vara ordentliga om vi går i denna riktning.

Oklart var centralerna skulle placeras

Men det finns fortfarande många frågetecken kring de tilltänkta centralerna.

Man har till exempel inte ännu slagit fast om dessa ska finnas i utanför eller innanför EU:s område.

Däremot råder det enligt Sipilä stor enighet om att partnerskapsavtalen med Turkiet och vissa afrikanska länder motsvarat förväntningarna och att man måste fortsätta med och stärka samarbetet i framtiden.

16 länders ledare samlades i Bryssel för att diskutera migrationsfrågor.
Bildtext 16 EU-länders ledare deltog i det inofficiella toppmötet. Många av de mest kritiska länderna uteblev.
Bild: © EU

Vägen till gemensam asylpolitik är lång

EU-ledarna ska på sitt ordinarie toppmöte på torsdag fortsätta diskutera migrationsproblematiken. Att EU i slutet av veckan skulle lyckas komma överens om en gemensam asylpolitik tror ändå ingen.

På söndagens möte deltog inte de så kallade Visegrad-länderna som hittills har blockerat alla förslag som skulle leda till en större ansvarsfördelning inom EU.

Det inrikespolitiska läget i såväl Tyskland som Italien ökar ändå på trycket för EU att komma ur det tilltrasslade läget inom migrationsfrågan.

Merkel är hårt pressad

Förbundskansler Merkel som är hårt pressad på hemmaplan menar ändå söndagens möte var viktigt för att komma framåt.

- De följande dagarna fram till Europeiska rådet ska vi fortsätta försöka hitta gemensamma lösningar på dessa problem.

Det finns meningsskiljaktigheter men också frågor vi är överens om vilket är viktigt med tanke på kommande mötet.

Diskussion om artikeln