Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska det bli ordning på gatureklamen i Karis och Ekenäs

Från 2018
Några personer går över ett övergångsställe vid en väg där många bilar har parkerat.
Bildtext Skyltning längs gatorna ska vara enhetlig.
Bild: Yle/Minna Almark

Raseborgs stad har länge funderat över hur och var reklamskyltar ska finnas vid gatorna i städerna. I samarbete med det lokala företaget Place2Go testar man nu olika typer av reklamtavlor.

Det senaste är att enhetliga reklamskyltar sätts upp i elstolpar längs vissa gator i Ekenäs och Karis.

Bägge stadsdelar får 30 platser i elstolpar.

En reklamskylt på en lyktstolpe.
Bildtext Så här ser reklambanderollerna i elstolparna ut.
Bild: Place2Go

Så här fördelas platserna i elstolparna:

Ekenäs

  • Gustav Wasas gata 9 skyltar
  • Norra strandgatan 3
  • Järnvägsgatan-Genvägen 9
  • Formansallén 6
  • Skillnadsgatan 3

Karis

  • Centralgatan 9
  • Nils Grabbegatan 4
  • Bangatan 9
  • Ekenäsvägen 4
  • Åbovägen-Karisvägen 4

Skyltarna placeras på bestämda sträckor på de berörda gatorna så planerna berör inte nödvändigtvis hela gatan.

Sedan tidigare är det klart att företaget också kommer att placera ut dubbelsida reklamskyltar av aluminium både i Karis och i Ekenäs.

Bägge stadsdelar får tio skyltar var. De placeras i Ekenäs på Raseborgsvägen och i Karis på Bangatan.

Det är också sedan tidigare klart att företaget placerar ut elektroniska reklamskyltar vid gågatorna i Ekenäs och Karis.

I Ekenäs placeras skylten vid Spruthusskvären där Kungsgatan möter torget.

En gågata.
Bildtext Den elektroniska reklam- och informationsskylten placeras till vänster i bilden vid Spruthusskvären på andra sidan gågatan från gamla stadshuset.
Bild: Petra Thilman / Yle

Platsen för den elektroniska reklamskylten i Karis är inte helt bestämd.

- Det beror på var det går att koppla el till skylten. Men det blir sannolikt någonstans där Köpmansgatan möter Centralgatan, säger Mikael Roms, som är vd för Place2Go.

En snöbeklädd gågata.På sidorna syns olika byggnader med affärer i bottenplan.
Bildtext Ungefär på det här området på gågatan i Karis kommer den elektroniska reklamskylten.
Bild: Yle/Minna Almark

De elektroniska skyltarna är 55-tumsskärmar för utomhusbruk, berättar Roms.

På varje skärm finns reklam- eller informationsplats för tio olika företag eller föreningar samtidigt.

Dessutom utreder man tillsammans med närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) hur man kunde placera ut stor reklamskylt vid riksväg 25.

Skylten, som är cirka åtta meter bred, skulle placeras vid riksväg 25 mellan avtaget till Dragsvik och avtaget till Björknäs.

Den skulle ligga i branten vid motionsspåret som löper i skogen invid riksvägen.

Målet är enhetlig reklam

- Det är viktigt för oss att skyltarna är så enhetliga som möjligt. Vi vill komma bort från den vilda västern som rådde i korsningen mellan riksväg 25 och avtaget till Dragsvik, säger Roms.

bil i vägkorsning med reklamskyltar
Bildtext Korsningen mellan riksvägen och Dragsvik har tidvis haft många reklamskyltar.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

- Hela konceptet går ut på att det finns enhetlig skyltning kopplat till en webbsida som samlar all information om evenemang, företag och föreningar i Raseborg.

I samband med varje reklamskylt eller banderoll finns uppgifter om webbplatsen raseborg.place2go.fi. Sidan finns också på finska.

Det finns också en egen sida för Ekenäs, berättar Roms som sitter med i styrelsen för den lokala centrumföreningen.

Syftet med den stora reklamskylten vid riksväg 25 är också att påminna om den samlande webbsidan.

- Vi jobbar verkligen med att utveckla webbsidan. Vi har anställt mera personal, bland annat en journalist, för att jobba med konceptet, säger Roms.

Förtegen om detaljer

I det här skedet vill Roms inte gå in på alla detaljer. Han hänvisar till ett gemensamt pressmeddelande som staden och företaget inom en snar framtid ska komma ut med.

Frågan har ändå redan behandlats i tekniska nämnden i Raseborg som då justerade paragrafen omedelbart så att man ska komma i gång med projektet i sommar.

Då ställningarna för banderollerna finns på plats i Karis och Ekenäs förbjuds andra reklamställningar på de berörda gatusträckorna.

Företag får fortfarande ha reklamskyltar på sin egen tomt.

Staden plockar bort de reklamskyltar som finns på gatorna för att göra området snyggare.

En gata med hus.
Bildtext Gustav Wasasgata i Ekenäs är en de gator som får enhetliga reklamskyltar i elstolparna.
Bild: Petra Thilman / Yle

Om reklamplatserna för banderollerna inte har använts senast 31 december eller om de senare lämnas oanvända ska företaget Place2Go på egen bekostnad avlägsna ställningarna.

Då förfaller också tillståndet och platserna kan du användas av andra motsvarande aktörer.

Det är gratis för föreningar, evenemang som Raseborgs stad ordnar eller regionala jippon att hyra reklamplats på de nya skyltarna.

Kommersiella aktörer ska betala en nominell hyra för de skyltar de använder.

Bangatan i Karis. Till vänster BK-stugan och Idrottsgränd.
Bildtext Också Bangatan hör till de gator som får enhetlig reklamskyltning.
Bild: Yle/Pia Santonen

Den ansvariga gatuchefen Piia Nordström ska nu förhandla med stadsutvecklingsenheten vid Raseborgs stad om hurudan hyresnivån ska vara.

Nordström säger att eftersom det ändå uppstår kostnader kring skyltarna är det viktigt för staden att annars försöka hålla kostnaderna så låga som möjligt.

- Vi vill inte att kostnaderna ska bli en tröskelfråga. Därför tycker vi att det inte behövs några stora hyror för själva skyltplatsen, säger hon.

Ansvarig gatuchef Piia Nordström på den gamla järnvägsbron i Karis.
Bildtext Piia Nordström.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Samtidigt är det viktigt att man kan ha samma praxis också om staden inte fortsätter samarbetet med just företaget Place2Go.

Företagets vd Mikael Roms säger att mera detaljer klarnar i det utlovade pressmeddelandet.

Men grundprincipen är att den som vill göra reklam tar kontakt med företaget och så hjälper företaget med allt det praktiska.

- Slutresultatet kan vara ett paket med en synlig banderoll och en hänvisning till webbsidan där man kan läsa mera om till exempel ett evenemang, en produkt eller ett företag som gör reklam för sig, säger han.

Diskussion om artikeln