Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

I sommar är det bara tillfälligt promenadstråk som gäller på Fabriksudden i Hangö - området behöver en plan först

Från 2018
En klippig strand med båtar i bakgrunden.
Bildtext Redan i dag kan man gå längs med Fabriksudden, men det finns ingen ordentlig gångväg.
Bild: Nicole Hjelt \ Yle

Alla Hangöbor önskar att det ska byggas ett promenadstråk på Fabriksudden, säger stadsdirektör Denis Strandell. Dessvärre går det inte i en handvändning.

Redan i dag går det att promenera på Fabriksudden och blicka ut över havet.

Men med ett ordentligt gångstråk är det möjligt för personer också med funktionsnedsättningar att röra sig obehindrat på området, säger Strandell.

Han nämner också möjligheten till bänkar, men säger samtidigt att han inte kan säga hur gång- och cykelvägen kommer att se ut.

Det måste nämligen göras en parkplan först för området.

- Vad som sedan kommer att finnas på vägen och hur det kommer att se ut är det som parkplanen ska ta ställning till.

Tyvärr har vi nog förlorat den här sommaren när det gäller det stråket. Men till nästa sommar ska det väl hinna till

Men någon sprängning av klipporna vid Fabriksudden blir det nog inte fråga om.

- Man lämnar all den natur som finns kvar precis som den är. Man drar stråket enligt naturen. Som allting måste vi göra det här kostnadseffektivt och fiffigt, säger Strandell.

En bergig strand vid havet.
Bildtext Klipporna får ligga kvar.
Bild: Nicole Hjelt \ Yle

En parkplan tar tid. Planen ska läggas fram till påseende. Först då planen har godkänts kan man verkställa planen.

- Tyvärr har vi nog förlorat den här sommaren när det gäller det stråket. Men till nästa sommar ska det väl hinna till, säger Strandell.

Tillfälliga lösningar nu

På Fabriksudden finns numera bostadshus och ett spa.

Företaget bakom projektet på Fabriksudden, Regatta Resorts, vände sig nyligen till staden med i brev.

I brevet klagar man på att staden inte har uppfyllt det man kom överens om i ett samarbetsavtal.

Det handlar bland annat om att bygga ut promenadstråket.

Bostäder vid ett klippigt område.
Bildtext Husen på Fabriksudden är klara.
Bild: Nicole Hjelt \ Yle

Stadsstyrelsen beslutade nyligen, efter en jämn omröstning, att man ska sätta fart på arbetet med att få en promenadstig på Fabriksudden.

Men eftersom det tar tid anlägger man nu en tillfällig gångstig på Fabriksudden, säger Strandell.

- Det var en tanke som föddes i och med att man inte kunde förverkliga det hela. Man ville märka ut var det här stråket eventuellt kunde dras.

- Folk kan börja använda sig av rutten redan nu, men vi får se om det blir den slutgiltiga.

Diskussioner med Regatta Resorts

Det är Hangö stad som äger marken promenadstråket ska dras på.

- Ur den synvinkeln är det helt klart fall. Det är inget att diskutera, säger Strandell.

Men staden ämnar ändå diskutera dragningen av stråket med grannen Regatta Resorts.

- Det är klart att de är en intressent i det här fallet. I och med att det också står i avtalet att vi tillsammans med dem ska förverkliga det så för vi en dialog. De får förstås kommentera parkplanen liksom vem som helst får.

En sandväg i ett naturområde nära havet.
Bildtext På en liten bit av stranden går det i dag en rätt bred sandväg.
Bild: Nicole Hjelt \ Yle

Det ska också komma upp förbudsskyltar mot camping på området.

- Det har nog varit ett problem. Man ser nog ofta på somrarna campingbilar och andra som vill campa på området. Det är ju nog inte meningen, säger Strandell.

- Vi har ett campingområde i Hangö som duger mer än väl. Mitt i stadskärnan ska man inte hålla på och slå upp tält eller parkera sin husbil för flera dagar.

Artikeln baserar sig på en radiointervju som Malin Valtonen har gjort.

Diskussion om artikeln