Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

EU:s bankmyndighet: Avtalslöst brexit kan ta EU:s banker på säng

Från 2018
Marja Nykänen är medlem av Finlands Banks direktion, ansvarar för finansiell stabilitet och är ordförande för finansinspektionens styrelse.
Bildtext Marja Nykänen är medlem av Finlands Banks direktion, ansvarar för finansiell stabilitet och är ordförande för finansinspektionens styrelse.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Bankerna i EU borde förbereda sig för att brexit kan förverkligas utan ett avtal. I så fall måste bankerna själva ansöka om licenser för att kunna fortsätta sin verksamhet som nu.

Den Europeiska bankmyndigheten EBA varnar för att bankerna i EU inte har förberett sig tillräckligt på att förhandlingarna om ett brexitavtal mellan Storbritannien och EU misslyckas.

I så fall lämnar Storbritannien EU den 30 mars 2019 utan någon övergångsperiod.

Marja Nykänen är medlem av Finlands banks direktion och ordförande för finansinspektionens styrelse. Hon ansvarar för finansiell stabilitet på Finlands bank.

Hon påpekar att brexit kan innebära betydande risker för den finansiella stabiliteten.

- Många detaljer är fortfarande är oklara. Vi vet inte ännu vad som kommer att vara tillåtet för bankerna eller hurdana tjänster bankerna i Storbritannien kan erbjuda i EU eller bankerna i EU erbjuda i Storbritannien. Det kan vara omöjligt för bankerna att fortsätta med all den verksamhet som de har nu.

EBA: Bankerna borde ansöka om licenser för säkerhets skull

Efter brexit blir Storbritannien ett så kallat tredje land för EU. Ifall avtal om annat saknas måste bankerna i Storbritannien ansöka om licenser för att kunna erbjuda tjänster i EU.

På motsvarande sätt måste bankerna i EU ansöka om tillräckliga licenser för att kunna ha verksamhet i Storbritannien.

Men det har bankerna i regel inte gjort, noterar EBA.

- Om de inte gör det och avtalet faller kan banker som har omfattande verksamhet i Storbritannien få problem. Det gäller också banker som är aktiva på aktie- eller derivatmarknaden, säger Marja Nykänen.

Vanliga kunder kommer sannolikt inte att se så stora konsekvenser om det går så, men helt säkert är det inte.

- I teorin kan det hända att det blir dyrare och svårare att få banklån. Förändringarna kommer sannolikt ändå att vara små, säger Marja Nykänen.

Finlands bank bedömer att de finska bankerna är lönsamma och har en stark kapitalposition.

- Men om vi har banker som antingen själva har stort verksamhet i Storbritannien, eller vars kunder har mycket verksamhet där måste de åtminstone följa situationen noga, säger Marja Nykänen.

Det samma gäller för finländska banker som är aktiva på derivat- eller aktiemarknaden.

”Ansvaret ligger hos bankerna, inte myndigheterna”

Marja Nykänen påpekar att bankverksamhet handlar om riskhantering.

- När man sysslar med sådant måste man vara förberedd på olika typer av situationer och scenarier. Man borde också göra stresstester och bedöma följderna, identifiera riskerna och vidta nödvändiga åtgärder om brexit sker utan avtal.

EBA påpekar i sin varning att en del banker medvetet verkar skjuta upp sina förberedelser inför brexit.

Här varnar EBA för att finansinstitutionerna inte borde förlita sig på lösningar från den offentliga sektorn, då sådana kanske inte blir av.

Marja Nykänen ser att ansvaret entydigt ligger hos bankerna.

- Det är inte myndigheternas eller Europeiska centralbankens eller kommissionens sak att göra någonting. Myndigheternas uppgift är att följa med utvecklingen och reagera om de anser att bankerna inte gör tillräckligt. Det är just vad Europeiska bankmyndigheten nu har gjort.

Om bankerna inte tar EBA:s varningar på allvar, och brexit genomförs utan ett avtal, kommer EBA att stockas av ansökningar.

- Om alla banker i Storbritannien samtidigt skickar in ansökningar att utöka sin verksamhet i EU får myndigheten svårt att hantera alla ansökningar om nya licenser. Därför borde bankerna planera dessa frågor och ge myndigheten tillräckligt med tid för att hantera alla tänkbara licensansökningar, säger Marja Nykänen.

Diskussion om artikeln