Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kronisk smärta klassas nu som sjukdom: "Att äntligen få en diagnos är en enorm lättnad"

Från 2018
Henkilö Migreenissä
Bildtext Kronisk smärta drabbar många finländare.
Bild: Yle/ Raili Löyttyniemi

Världshälsoorganisationen WHO har för första gången börjat klassificera kronisk smärta som sjukdom. Det här kan göra livet lättare för över en miljon finländare, bara Finland först godkänner den nya internationella sjukdomsklassificeringen.

Över en miljon finländare lider av det och tvingas leva med det. Men fortfarande klassas det inte som en sjukdom i Finland. Vi talar om smärta, kronisk smärta.

Vad är kronisk smärta? Smärtskötare Anette Lemström, på smärtkliniken vid Mejlans sjukhus i Helsingfors förklarar:

Det är frågan om en smärta som är svår eller omöjlig att härleda till någon fysisk skada och som saknar fysiologisk förklaring, men som ändå stannar kvar. En smärta som inte går att helt diagnostisera.

Anette Lemström, smärtskötare

Enligt läkarföreningen Duodecim lider 35 procent av finländarna av smärta som varat i minst 3 månader, medan 14 procent drabbas av daglig, kronisk smärta.

Smärtan kan hänga ihop med eller bero på: reumatism, borrelios, fysiska trauman efter en olycka, infektion, nervskador, förslitning, endometrios, cancer, MS, ryggsmärta.

Fysioterapeut Annette Collin (t.v.) och smärtläkare Anette Lemström på gården vid Mejlans sjukhus.
Bildtext Fysioterapeut Annette Collin (t.v.) och smärtskötare Anette Lemström jobbar båda med patienter med oförklarliga smärtor vid smärtkliniken i Mejlans.
Bild: Yle/Lukas Rusk

Allt fler unga lider av smärta

Folk i alla åldrar drabbas. Också allt fler unga. Vid smärtkliniken vid Mejlans sjukhus i Helsingfors har man märkt att antalet unga som får vård för oförklarliga eller oproportionerliga smärtor har flerdubblats under de två senaste åren.

I synnerhet unga kvinnor drabbas.

En av dem är 16 åriga Venla Ojala. Hennes knäskål bröts och opererades för ett och ett halvt år sedan. Skadan har läkt, men smärtorna fortsätter fortfarande, förklarar hon.

Det är inte en vanlig smärta som till exempel huvudvärk, utan det känns som någon skulle sticka in en kniv i mitt knä, och ibland är det omöjligt att gå.

Venla Ojala, 16 år
Venla Ojala, som lidit av hårda smärtor sedan en ung ålder.
Bildtext Venla Ojala hör till de allt fler unga kvinnor som lider av utdragen smärta.
Bild: Yle/Lukas Rusk

MG30 - kronisk smärta har nu en egen diagnoskod

Men det finns hopp. Nu har Världshälsoorganisationen WHO för första gången någonsin börjat klassificera smärta som en sjukdom.

Det här kom fram då WHO nyligen offentliggjorde sin nya internationella sjukdomsklassificering - ICD-11:

ICD är ett internationellt kodsystem för alla sjukdomar, skador, hälsoproblem och dödsorsaker som förekommer i världen.

Det uppdateras med ca 20 års mellanrum, och fungerar som ett redskap för läkare och forskare för att bättre kunna kartlägga mänsklighetens hälsotillstånd.

För smärtpatienter är det här väldigt viktigt, och en stor lättnad, nu tas man på större allvar.

Virpi Paasisalo, Suomen Kipu

Varje sjukdom, diagnos eller dödsorsak har sin egen kod. Kronisk smärta är MG30, akut smärta MG31 och odefinierad smärta MG3Z.

WHO:s nya klassificering kan tillämpas tidigast nästa år

Den senaste versionen av det här kodsystemet, ICD-11, kan börja tillämpas av medlemsländerna först från och med nästa år då den träder i kraft.

Enligt den nya klassificeringen kan kronisk smärta som har pågått i över tre månader, akut oförklarlig smärta som pågått under tre månader eller allmänt odefinierad smärta nu diagnosticeras som en sjukdom.

En hand med en blå gummihandske håller i en vaccinspruta som tryckts in i en persons arm.
Bild: EPA-EFE/STR

En stor lättnad för smärtpatienter som saknat diagnos

Vad betyder då WHO:s nya klassificering för smärtpatienterna?

Den har en väldigt stor betydelse, säger Virpi Paasisalo, ordförande för patientföreningen Suomen Kipu.

- För en smärtpatient som saknar diagnos är det här väldigt viktigt, och en stor lättnad, eftersom hen tas på större allvar om man börjar se smärtan i sig som en sjukdom.

Att få en diagnos för sin smärta tar bort skamkänslorna och det stigma som smärtpatienter ofta upplever, och gör att man inte längre behöver tro att det bara handlar om mentala eller psykosomatiska problem eller om att man skulle vara lat och krånglig, påpekar Paasisalo.

Kvinna på bänk.
Bild: Mostphotos / Viktor Cap

Nu får de här patienterna äntligen svart på vitt att de är sjuka, vilket också har en avgörande betydelse för den vård och de ersättningar man kan få, säger Virpi Paasisalo från Suomen Kipu.

- Det här innebär att om du får diagnosen kronisk smärta, så har du betydligt bättre möjligheter att få snabbare vård, bättre behandling och rehabilitering samt större ekonomisk ersättning dels för vården, dels för att du inte kan jobba normalt.

- I dagens läge har du som smärtpatient inte rätt till någon medicinering om du söker dig till polikliniken på grund av plötslig svår smärta. Inte om det står i dina hälsouppgifter att du lider av oförklarlig och odiagnostiserad kronisk smärta, förklarar Paasisalo.

Ihmisiä terveyskeskuksessa odottamassa lääkärille pääsyä
Bild: Derrick Frilund / Yle

När börjar också Finland se smärta som en sjukdom?

Innan kronisk smärta ska börja klassas som en sjukdom också här i Finland, krävs det ändå att den nya internationella sjukdomsklassificeringen godkänns nationellt, vilket kan ske tidigast nästa år.

Får du diagnosen kronisk smärta, har du
bättre möjligheter att få snabbare vård, bättre rehabilitering och större ersättningar.

Virpi Paasisalo, Suomen Kipu

Vid patientföreningen Suomen Kipu är man ändå övertygad om att Finland kommer att börja följa den nya diagnosklassificeringen snart.

- När WHO presenterade en ny sjukdomsklassificering år 1995, tog Finland i bruk den redan följande år. Därför tror och hoppas jag att Finland kommer att börja klassificera kronisk smärta som sjukdom redan nästa år, säger ordförande Virpi Paasisalo vid patientföreningen.