Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Efter lotsbåtsolyckan: Fler nödutgångar och mer utbildning ska göra lotsarbetet säkrare

Från 2018
Säkerheten på lotsbåtar förbättras efter olyckan 2017
Bildtext Säkerheten på lotsbåtar förbättras efter olyckan 2017.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Två personer omkom i samband lotsningsolyckan i december 2017 utanför Emsalö i Borgå och en del förbättringsåtgärder har redan införts på lotsbåtarna för att öka säkerheten.

Lotsbåtarna har bland annat utrustats med två nya nödutgångar från styrhytten förutom dörren till hytten. Utbildningen av personalen är också en viktig fråga i sammanhanget.

Lotsbåten byggdes i Karleby

Kewatec i Karleby är ett ledande företag i landet när det gäller arbetsbåtar och myndighetsbåtar av olika slag.

Jens Ahlskog är vd för Kewatec och det var ett tungt besked för hans del när han fick höra vad som skett fredagen den 8 december ifjol med lotsbåten L 242 i Emsalö utanför Borgå.

Två personer omkom i olyckan när lotsbåten kapsejsade i samband med ett lotsningsuppdrag.

- Det var nog skräckslaget och svårt att förstå eftersom båtarna är byggda så att det inte ska leda till sådana ödesdigra situationer, säger Jens Ahlskog.

Enligt Ahlskog är båtarna byggda för att klara betydligt värre förhållanden än de som rådde under olyckskvällen, även om det också då var dåligt väder och normal trafikering för kunden, Finnpilot.

Finnpilots lotsbåt L 242 råkade ut för en olycka i december 2017
Bildtext Finnpilots lotsbåt L 242 råkade ut för en olycka i december 2017.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Olycksrapporten är ännu inte klar

Den kommission som tillsattes efter olyckan har ännu inte fått sin rapport klar. Men olyckan har redan påverkat frågor som gäller utbildningen av personalen på lotsbåtarna och själva konstruktionen av båtarna.

Enligt Jens Ahlskog är det inte troligt att en likadan olycka med lotsbåten L 242 skulle ha kunnat ske på öppet hav. Närheten till fartyget som ska lotsas och fartygets svängningar har en större inverkan.

- Finnpilot har vidtagit åtgärder där man talar om marginaler till fartyget och hur man ska passera fartygets aktervåg. Det är viktigt att hålla ett gott avstånd till fartyget, i det dåliga vädret följde lotsbåten strax akterom fartyget.

Fokus på stabilitet i lotsbåtarna

Vid Kewatecs hallar i Karleby pågår arbetet med att bygga arbetsbåtar av olika slag för fullt, också ett par lotsbåtar till Norge är under arbete.

Vid kajen ligger en av Finnpilots båtar som är inne för maskinbyte och uppe på land ligger skrovet till olycksbåten L 242.

Båtens hytt finns fortfarande i Borgå och från Finnpilots sida har man ännu inte bestämt sig om L 242 ska byggas upp på nytt eller skrotas.

Under vårvintern har olika förbättringsåtgärder gjorts på landets snabbgående lotsbåtar.

- För att sänka tyngdpunkten har nya bränsletankar utformats på den här båten som går mera på längden än på höjden. Det sänker tyngdpunkten när man kör med fulla tankar och båten blir mer stabil, säger Jens Ahlskog.

- Ifall båten ligger på sidan har det gjorts svårare för vatten att tränga in via luftintaget till maskinrummet.

VD Jens Ahlskog vid Kewatec i Karleby
Bildtext Jens Ahlskog, vd för Kewatec i Karleby.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Möjligheter att bygga båtar som rätar upp sig själva utan att säkerheten riskeras för besättningen eller för lotsen undersöks.

Säkerhetsåtgärderna testas och utvärderas om de kan implementeras på alla snabbgående lotsbåtar.

- På alla landets snabbgående lotsbåtar har det gjorts två nya evakueringsvägar förutom dörren till styrhytten. Det är två öppningsbara luckor i styrhytten som är officiella nödutgångar.

- Det finns en relativt lång tid att evakuera innan båten vänder helt upp och ned, det såg man under olycksnatten i höstas.

Information är viktig

Enligt Jens Ahlskog är det viktigt att besättningen mycket bättre informeras om farosituationer och hur de ska hanteras och klassas.

- Det är kanske inte helt klarlagt att läget den 8 december ifjol klassades som en nödsituation från början på olyckskvällen, eftersom det säkert handlade om stora krängningsvinklar redan tidigare.

Olyckan 2017 med lotsbåten L242 har inte påverkat orderläget
Bildtext Olyckan 2017 med lotsbåten L242 har inte påverkat orderläget.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Kewatecs orderläge har inte påverkats av olyckan

Lotsbåtarna som Kewatec och andra företag bygger är naturligtvis byggda enligt de normer och krav som gäller i Finland.

Olyckan har inte till den delen påverkat orderläget för Kewatec, även om inga lotsbåtar till Finland byggs för tillfället.

I hallen i Karleby byggs arbets- och myndighetsbåtar både till Sverige och till Norge.

- Lotsbåtarna till Norge är identiska med de lotsbåtar vi byggde till Norge ifjol, inga ändringar har gjorts på grund av olyckan i Finland. De norska båtarna har tre vägar ut ur hytten.