Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Invånarna i Sibbostrand trötta på att bo i ett byggprojekt - startade namninsamling

Från 2018
I Bakgrunden synns färggranna våningshus, i förgrunden en bil med trasig vindruta.
Bildtext Ett stenkast från de kännspaka färggranna våningshusen ligger några bilvrak.
Bild: Yle/ Mira Bäck

Sibbostrand skulle bli klart år 2016 och utgöra en naturnära pärla med lyxbostäder och restauranger. Nu ansöker Sipoonranta Oy igen om tilläggstid, från 2021 till 2028. Invånarna är trötta på att bo mitt i ett byggprojekt.

Sibbostrandens husbolag och invånare har startat en namninsamling för att Sibbo kommun inte ska bevilja byggprojektet tilläggstid. De vill ha området klart enligt den nuvarande deadlinen år 2021.

Man vill också att företaget ska åläggas att städa upp området grundligt och regelbundet sköta underhållet samt att bolaget som ansvarar för bryggorna ska åläggas att få hamnområdet i skick.

Radhus och våningshus intill ett vildväxt grusområde med staket runtomkring.
Bildtext Här borde det ha stått klara byggnader redan för länge sedan. Istället är området övervuxet med sly.
Bild: Yle/ Mira Bäck

Roger Juslenius flyttade in som en av de första invånarna i Sibbostrand år 2011. Han har skrivit under namninsamlingen.

- Det här är ett fint område med välplanerade bostäder, men det har blivit på hälft. Den infrastruktur som är byggd håller på att förfalla.

Juslenius förstår att marknadsläget och planerna kan ändras.

- Men området borde göras färdigt i någon form.

Vill inte peka finger

Juslenius tycker inte det är någon idé att leta efter skyldiga.

- Vi vill hitta en positiv lösning så att saken går framåt och området städas upp, säger Juslenius.

Juslenius anser att Sibbostrand har fått alltför dålig publicitet. Han poängterar att det är frågan om ett fint område med mycket potential.

- Här är bra att bo, vi trivs här. Det som irriterar människor är att här är så stökigt. Vissa delar av infrastrukturen, som ett litet torg och gator, har helt blivit på hälft.

Illustration av hur Sipoonranta Oy borde se ut. Flera färggranna höghus kring en lång brygga.
Bildtext Så här ska området se ut när det är klart.
Bild: Sipoonranta Oy

Juslenius anser att kommunen också har ett ansvar att ta tag i saken.

- Husbolagen har varit i kontakt med kommunen redan tidigare, men inget har skett. Namninsamlingen är ett medel för att få fart på saken.

En annan invånare vi talade med säger också att hen trivs i Sibbostrand men känner sig besviken över att verkligheten inte riktigt stämmer överens med hur stället har marknadsförts.

- Vi vill att området ska bli klart, det ser ut som en avstjälpningsplats. Intill radhusen där vi bor finns en stor grusgrop. Det skulle kunna vara hur fint som helst, men det har blivit på hälft.

Dumpade bilar

Personen har ett litet barn och önskar att området skulle vara klart tills då barnet blir större och börjar röra på sig mer självständigt.

- Så att området inte skulle vara farligt för barn. I sandgropen finns delar av ett trasigt staket och på andra sidan vägen ligger två övergivna bilar med trasiga fönster. Den ena har stått där i säkert ett år, den andra dök upp nyligen.

Personen funderar på om utomstående börjat dumpa saker på området eftersom det ser nedgånget ut.

Två övergivna bilar bredvid båttrailrar.
Bildtext En rad med båttrailrar - och två bilvrak.
Bild: Yle/ Mira Bäck

Enligt invånaren Roger Juslenius är det lite oklart vem som ska sköta om vad och därför är området stökigt eftersom ingen riktigt tar ansvar.

- En av frågorna vi måste undersöka är till vilken del Sipoonranta ansvarar för området och till vilken del kommunen eller andra aktörer ansvarar, säger Juhani Rantala (C).

Han är ordförande för markanvändningssektionen i Sibbo och förklarar att deadlinen för Sibbostrand sköts upp från 2016 till 2021 på grund av recessionen.

- Min personliga åsikt är att det just nu inte finns orsak att ge tilläggstid, särskilt då det inte finns några nationalekonomiska utmaningar på samma sätt som år 2013 då vi senast stod inför ett liknande beslut, säger Rantala.

Brist på intresse

Byggbolaget Skanska är Sipoonranta Oy:s största aktieägare.

Enligt Juhani Aspara som är regionchef på Skanska är orsaken till att man behöver tilläggstid att det helt enkelt inte funnits efterfrågan på bostäder i Sibbostrand.

Förhandsmarknadsföringen av ännu obyggda hem har inte lockat många intresserade.

- Vi har bygglov kvar för cirka 300 bostäder, men vi kan inte bygga bostäder som står tomma, säger Aspara.

Radhus intill ett stängsel.
Bild: Yle/ Mira Bäck

I början av 2010-talet försökte Helsingfors aktivt expandera österut men det blev inte riktigt av trots att staden köpte upp delar av Sibbo.

- Servicen i Sibbo utvecklades inte som vi trodde, men med tiden kommer det säkert att ske, säger Aspara.

Aspara säger att han själv blev lite överraskad av vissa av sakerna som invånarna är missnöjda med.

- Vi har agerat reaktivt och åtgärdat sådant som invånare meddelat oss om att bör göras, säger Aspara.

Några bilvrak har han inte hört talas om.

- Men om området håller på att bli en begravningsplats för gamla bilar så måste saken förstås åtgärdas, säger han.

Om Sipoonranta Oy får tilläggstid så lovar de att städa upp i området och göra det mer trivsamt.

Behandlas i höst

På frågan om det är oklart vem som ansvarar för vad säger Aspara att Sipoonranta äger och ansvarar för en del av Sibbostrand, men också andra husbolag har sina egna områden. Småbåtshamnen på området ägs av Harry Harkimo.

Det var Harkimo som drog i gång hela projektet med Sibbostrand, men han sålde sedan en stor del av sin andel åt Skanska och äger nu 25 procent av bolaget.

Bilvraken ligger övergivna bredvid en massa båttrailrar på rad, en liten bit från bryggan i hamnen.

Yle Östnylands reporter har svårt att avgöra på vems område de ligger, och Aspara kan inte uttala sig om den saken utan att själv ha sett dem.

Tjänstemän på kommunen hade förberett ett utlåtande om att tilläggstid skulle beviljas, men efter att ha diskuterat saken kom markanvändningssektionen fram till att man inte har tillräckligt med information för att ta ett beslut.

En stor sandplan invid höghus.
Bild: Yle/ Mira Bäck

Först ska man gå igenom alla avtalsvillkor och kolla vilka av dem som uppfyllts.

- Vi kommer att diskutera saken igen på markanvändningens första möte efter sommaren, säger Rantala.

Därefter antar han att saken går via kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, eftersom en stor summa pengar är involverad.

Om Sibbo inte ger Sipoonranta tilläggstid kan kommunen kräva företaget på 5 miljoner euro, den överenskomna garantisumman om bostadsområdet inte blir klart i tid.

- Varför görs överenskommelser om man sedan inte håller fast vid dem? Jag förstår invånarna riktigt bra, säger Rantala.

Rantala tror att namninsamlingen säkert kan inverka på hur beslutsfattarna löser saken.

Diskussion om artikeln