Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

När andra ska dö för att du inte får ligga

Från 2018
Skärmavbildning från internetforum

Två våldsdåd med flera dödsoffer äger rum på varsitt håll i Nordamerika med ett par års mellanrum. Den gemensamma nämnaren är att de unga gärningsmännen ansåg att kvinnor bör straffas för att de inte vill ligga med dem. Dåden är till dags dato det våldsammaste uttrycket för fenomenet "incels", de ofrivilligt celibatära.

Det var en vanlig aprilförmiddag på Yonge Street i Toronto år 2018, fram till det ögonblicket en ung man valde att köra in i en folkmassa med en lastbil. Tio personer dog och 13 skadades.

Kort innan dådet hade mannen lagt ut ett Facebookmeddelande för alla att se där han hyllade en annan ung man som ungefär fyra år tidigare hade knivhuggit tre och tillika skjutit tre personer till döds i Santa Barbara i Kalifornien.

Den gemensamma nämnaren för dessa två män var att de bägge identifierade sig som ”incel”, ofrivilligt celibatära, och att de var villiga att ta till extremt våld för att driva sin agenda.

Incel är en term som kommer från engelskans ”involuntary celibate”, det vill säga "ofrivilligt celibatär” på svenska. Ordets ursprung har egentligen rötter i LGBTQ-rörelsen och uppfanns under tidigt 90-tal av en kvinna för projektet ”Alana’s Involuntary Celibacy Project”.

Hemsidan besöktes av både män och kvinnor och var en plats där man kunde dela med sig av sin historia för att få stöd. Hemsidan försvann efter en tid, men på något sätt levde själva termen ”incel” kvar i internets kollektiva minne. Efter en tid började ordet dyka upp på andra forum med helt andra syften.

Anonymiteten möjliggör och skämten normaliserar

Liksom flera andra rörelser på internet, som till exempel The Pizzagate Conspiracy föddes incelrörelsen på (bland annat) 4chans anonyma forum. Innehållet på den här sortens plattformar kännetecknas av att det ofta är så dränkt i ironi att man har svårt att avgöra när det är på allvar, och när det bara är ett grovt skämt.

Effekten blir hur som helst densamma: idéerna upprepas om och om igen och blir för varje gång lite mer normala och rumsrena.

När den nynazistiska sajten The Daily Stormers stilguide för skribenter läckte ut, framkom det att man explicit använder sig av den metoden: “The unindoctrinated should not be able to tell if we are joking or not ...” och ”Dehumanization is extremely important, but must be done within the confines och lulz”.

Fritt översatt "För den oinsatte ska det inte gå att avgöra om vi skämtar eller inte ..." och "Avhumaniserande är extremt viktigt, men måste göras inom ramarna för lulz, det vill säga skoj".

Inte alla män som inte har sex är incels

När man talar om incels i dag avses givetvis inte alla män som inte har sex. Begreppet syftar specifikt på personer som ser sig som en del av den ovannämnda subkultur som finns på internet.
De återfinns på internetplattformar som r/Braincels, trollforumet 4chan och vissa specialwebbsidor.

När en av de första stora incel-trådarna stängdes hade den över 40 000 medlemmar på Reddit. Anledningen till att den stängdes var att den bröt mot Reddits uppdaterade användarregler, eftersom den frekvent uppmanade till grova våldshandlingar mot huvudsakligen kvinnor.

Lucas Gottzén forskar i maskulinitet och våld och är verksam vid Stockholms universitet. Han förklarar incel-personernas resonemang på följande sätt:

- De här männen anser att kvinnor är skyldiga dem sex, och att de har rätt till kvinnors kroppar. Det är en känsla av berättigande och att man har förlorat vissa av sina privilegier.

De flesta incelforumen förbjuder uttryckligen kvinnliga medlemmar, och förutom att klaga på kvinnor, kvinnors beteende och samhället så diskuterar man bland annat hur långt det är okej att gå för att få ligga. Incest och våldtäkt ses som legitima lösningar.

När kvinnor ställer krav blir det andra spelregler. Incels och andra män kan uppleva att de har förlorat privilegier och tillgång till kvinnokroppen. Därför kan de rikta hat mot den

Forskare Lucas Gottzén, Stockholms universitet
Maskulinitetsforskare Lucas Gottzén i en korridor på Stockholms Universitet.
Bildtext Lucas Gottzén är forskare vid Stockholms universitet och undersöker bland annat maskulinitet och våld.
Bild: Niklas Björling, Lucas Gottzén

Lucas Gottzén påpekar att man bör vara försiktig med att dra alla över samma kam när man talar om incel-män, men menar att han har sett vissa förenande drag. Däremot så gör anonymiteten på internet saken svår att säkerställa.

- I de berättelser jag har kommit i kontakt med så har många tenderat att vara gamers, killar som generellt inte har så mycket vänner och sådana som känner sig ganska ensamma i allmänhet. En primär anledning till att man söker sig till de här forumen är att man söker stöd och bekräftelse.

En oklar mansroll

Det finns flera olika mansroller, och vår idé om manlighet och vad som gör en man till en lyckad sådan har fluktuerat under århundradena. De senaste trettio åren har förändringen gått mycket fort, och det har skapat en slags otrygghet hos en del.

Lucas Gottzén ser att en stor anledning till vissa mäns förtvivlan är förändringen av arbetsmarknaden generellt. Att kvinnor kräver sina rättigheter och är en naturlig del av arbetsmarknaden är en mindre orsak.

- Den typ av manlighet som har tagits för given är inte längre så självklar. För 20–30 år sedan var mannens identitet mycket kopplad till försörjarrollen med livslånga relationer och framför allt stadigt arbete, och det har förändrats. Många industrijobb har flyttats från västländerna till fattigare områden nu eller har automatiserats. Vi har ett slags kulturellt landskap där det inte längre är så självklart att uppnå en trygg, manlig identitet.

Vi har ett slags kulturellt landskap där det inte längre är så självklart att uppnå en trygg, manlig identitet

Forskare Lucas Gottzén, Stockholms universitet

Många inlägg på incelforumen handlar också om depression, självhat och om social ångest. Incel-medlemmar kategoriserar sig själva som ”Betor”, i kontrast till de sexuellt framgångsrika männen som man klassar som som ”Alfor”.

Här fungerar inte termen som det gör i djurriket där en beta är en alfas "backup" och till och med kan utmana alfan om platsen som packets ledare. "Beta" betyder här en andra klassens man, förlorarkategorin. I forumets differentierande jargong har man inte bara kategorier utan också namn för mer eller mindre allt.

De Andra: Stacy, Chad och Femoider

Förutom ett öppet kvinnohat frodas nya termer på incelforum.

”Stacy” refererar till en attraktiv, ofta blond, kvinna som har en sämre karaktär och som bara vill ligga med ”Chad”. Det namnet hänvisar i sin tur till konventionellt attraktiva, lyckade män som får sex. "Becky" är den sortens kvinna som har ett genomsnittligt yttre, har håret i en slarvig knut på huvudet och som antagligen är en krävande feminist (vilket ses som någonting dåligt i det här hörnet på internet).

Kvinnor som grupp betecknas ofta som ”femoider”. Ordet är en kombination av "female” (kvinna) och ”humanoid" (en varelse som till kroppsformen påminner om en människa utan att vara en), vilket implicerar att kvinnan har lägre status än en människa och kan behandlas därefter.

Finns ingen väg tillbaka till gamla strukturer

Enligt Lucas Gottzén är incel-fenomenet en liten del av den så kallade ”Manosfären” på internet, det hörnet av webben där kvinnohatet frodas på olika sätt.

Manosfären kan beskrivas som ett nätverk av bloggar, forum och hemsidor vars kärnfilosofi kan sammanfattas som följer:

1. Feminismen har gått för långt, den har korrumperat samhället och strider mot naturordningen.

2. Enda sättet att rädda samhället (och få ligga) är att omfamna en hypermaskulin mansroll och att dominera kvinnor så att de vet sin plats, vilket är längre ner i rangordningen.

- Även om incel som fenomen kanske kommer att dö ut så kommer andra typer av uttryck av antifeminism, sexism och sådant som är kopplat till rasism fortsätta florera på de här plattformarna. Vi ser också att det florerar på högsta politiska nivå på olika sätt, och så länge det uttrycks där kommer den att finnas kvar också i de här subkulturerna, bedömer Gottzén.

Lucas Gottzén tror ändå att incel-rörelsen kämpar förgäves.

- Det här är den patriarkala mannens sista dödsryckningar. Relationen mellan könen har förändrats och det finns ingen återvändo. Man kan inte gå tillbaka och skapa en struktur och kultur där kvinnor ställer upp på vad som helst, enligt männens önskemål, avslutar han.

Diskussion om artikeln