Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Arbetsgrupp föreslår: Slut på befrielse från värnplikten för Jehovas vittnen

Från 2018
Uppdaterad 02.07.2018 17:56.
Beväringar svär krigsmannaed i borgå 11.08.17
Bild: Yle/Stefan Härus

Lagen om befrielse från värnplikten för Jehovas vittnen ska slopas, anser Försvarsministeriets arbetsgrupp. Förändringen skulle omfatta 130 personer årligen och ministeriet tror inte att antalet totalvägrare ökar märkbart.

I betänkandet, som en arbetsgrupp överlämnade till försvarsminister Jussi Niinistö på måndagen, föreslås att lagen om befrielse för Jehovas vittnen ska upphävas.

Att slopa befrielsen för Jehovas vittnen har diskuterats i flera år. Enligt Teemu Penttilä, som lett arbetsgruppen bakom utredningen, är tiden nu mogen för att göra slag i saken.

- Civiltjänstgöringen har utvecklats märkbart under de senaste åren. Till exempel kan religösa samfund nu erbjuda tjänstgöringsplatser. Det har skett en klar samhällelig utveckling, säger han.

Alla övertygelser bör behandlas lika

Arbetsgruppen tillsattes vid Försvarsministeriet i våras för att granska den lagstiftning som i nuläget befriar Jehovas vittnen från värnplikten. Avsikten var att försäkra sig om att undantaget överensstämmer med grundlagen.

Enligt förslaget ska det finnas en övergångstid, så att Jehovas vittnen som redan ansökt om befrielse innan lagen träder i kraft inte ska beröras av lagändringen.

Tanken med upphävandet är att alla religiösa och andra övertygelser i Finlands står lika inför värnpliktslagen.

Veikko Leinonen, informatör för Jehovas vittnen i Finland, ser inte detta som en fungerande lösning.

- Det är problematiskt. Den övertygelse som Jehovas vittnen följer motsätter sig alla former av krig och dödande, säger Leinonen.

- Helst skulle vi ju hålla kvar det system som finns i dag. Det har fungerat väl och kränker inte någons rättigheter, säger han.

Försök att slopa befrielsen sedan tidigare

Att slopa befrielse från värnplikten för Jehovas vittnen är inte en ny tanke.

År 2006 tillsatte Försvarsministeriet en arbetsgrupp för att undersöka behovet av att fortsätta undantagslagen, men kom inte till någon konkret slutsats. Ett liknande försök gjordes år 2009, då Försvarsministeriet bad om expertutlåtanden från andra länder, men inte heller det ledde någon vart.

Då Stefan Wallin var försvarsminister 2011, föreslog han att lagen som befriar Jehovas vittnen från tjänstgöring skulle slopas, men förslaget rann ut i sanden. Inte heller då frågan igen utreddes 2013 kom man fram till någon lösning.

Diskussionen blev emellertid aktuell igen i år, då Helsingfors hovrätt hävde en fängelsedom mot en totalvägrare, som av samvetsskäl vägrade göra civiltjänst.

Hovrättens motivering var att det är diskriminerande att en totalvägrare döms, medan Jehovas vittnen varken behöver göra militär- eller civiltjänst.

Befrielselag instiftades efter kritik från FN

Jehovas vittnen har haft rätt att tacka nej till såväl militär- som civiltjänst sedan år 1987.

För att få befrielse krävs i praktiken ett intyg från församlingen, som sedan kan användas för att med tre års mellanrum be om uppskov, fram tills att personen som 29-åring befrias på grund av ålder.

Befrielselagen var en undantagslag, som stiftades som ett svar på kritik från FN:s människorättskommitté. Kommittén såg totalvägrarna som åsiktsfångar och ansåg att Finland inte uppfyllde sina internationella förpliktelser.

Också civiltjänst strider mot övertygelsen

Undantaget har grundat sig på att Jehovas vittnen anser att kristna bör avhålla sig från våld och militärt försvar.

Tidigare har Jehovas vittnens informatör Veikko Leinonen uppgett att också civiltjänst strider mot samfundets religiösa auktoritet.

Om befrielsen slopas, spekulerar han att det blir en återgång till tiden före undantaget, att medlemmarna hellre tar ett fängelsestraff. Fram till slutet av 80-talet gick tiotals vittnen årligen i fängelse för sin tro.

Det blir ingen betydlig ökning av antalet totalvägrare.

― Teemu Penttilä, Försvarsministeriet.

Här håller ändå inte Teemu Penttilä vid Försvarsministeriet med.

Flera representanter från Jehovas vittnen har hörts av arbetsgruppen vid Försvarsministeriet, som nu är av den uppfattningen att ingen kommer att uteslutas från sin församling på grund av civiltjänstgöring.

- Vi är medvetna om risken att antalet totalvägrare kan öka. Men arbetsgruppens bedömning är att det inte blir en betydelsefull ökning, säger Penttilä.

Förändringen skulle omfatta 130 personer årligen. År 2017 dömdes 33 totalvägrare i Finland. 30 av dem avtjänar sitt straff hemifrån med fotboja, ett alternativ som introducerades 2011.

Diskussion om artikeln