Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ska helsingforsarna cykla över eller under järnvägsspåren? Nu har kostnaderna för en bro och tunnel utretts

Från 2018
Helsingin ratapiha
Bildtext Bron skulle gå över tågrälsen.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Helsingfors har nu rett ut vad en ny cykelväg från Banan till Kajsaniemi skulle kosta. En cykeltunnel kostar 23 miljoner euro att bygga meddan prislappen för en bro är 11-12 miljoner euro. Däremot kostar det betydligt mer att underhålla en bro än en tunnel.

Nu har de exakta kostnaderna för en gång- och cykelväg mellan Medborgarplatsen och Kajsaniemi klarnat.

I fullmäktige skapade den nya cykelvägen debatt eftersom prislappen för en tunnel ansågs vara för hög. Därför beslöt fullmäktige att de olika alternativen noggrant skulle utredas.

Förslagen gäller en cykeltunnel och två olika slags broar.

En tunnel skulle kosta 23 miljoner euro, vilket är dubbelt så mycket som en bro. Däremot är det betydligt dyrare att underhålla bron än tunneln.

Tunneln skulle byggas i anslutning till den redan existerande tunneln för fotgängare.

Det finns också två broförslag: en sydlig och en nordlig bro.

Förslag på cykelbro över bangården.
Bildtext I februari föreslog man att cykelbron kunde se ut såhär.
Bild: WSP&YIT

Den sydliga bron skulle överskrida tågrälsen bredvid järnvägsstationen och den norra bron ett par hundra meter bort närmare Fågelsången.

Broarna måste gå sju meter över rälsen och säkerhetsaspekten vid tågbanan är viktig att ta i beaktande. Dessutom måste broarna passa in i omgivningen.

En sydlig bro som tar slut vid Sanomahuset skulle kosta 11 miljoner och en nordlig bro som skulle vara aningen längre kostar 12 miljoner att bygga.

Underhållet för bron kostar mycket

Underhåll för tunneln kostar 15 000 euro i året. Kostnaderna för att underhålla bron på vintern varierar beroende på om man kan värma upp den med fjärrvärme.

För den sydliga bron skulle underhållet kosta 130 000 utan fjärrvärme, 39 000 med fjärrvärme och om man inte alls skulle hålla bron fri från snö och is skulle det kosta 25 000 i året.

För den norra bron är motsvarande siffror 172 000 euro, 55 000 euro och 21 000 euro.

Det är inte möjligt att ploga bort snön från broarna, utan den måste samlas upp av en traktor och en lastbil.

I augusti ska helsingforsarna få säga sitt om förslagen. På webbsida Kerro kantasi kan man kommentera alternativen. Dessutom kommer planerare att gå omkring i Kajsaniemiparken den 15 augusti mellan klockan 14 och 18 för att höra vad stadsborna tycker om alternativen.

Stadsmiljönämnden beslutar om det blir en bro eller tunnel den 16 oktober.

Diskussion om artikeln