Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Minister lovar lobba för SSAB i Lappvik – använder sina personliga kontakter i styrelsen

Från 2018
Uppdaterad 03.07.2018 18:44.
En fabrik.
Bildtext 115 jobb är hotade om SSAB:s stålrörsfabrik i Lappvik läggs ned.
Bild: Minna Almark \ Yle

För en knapp månad sedan kom beskedet att stålkoncernen SSAB:s stålrörsfabrik i Lappvik hotas av nedläggning. Nu lovar näringsminister Mika Lintilä (C) lobba för fabriken.

En av orsakerna till nedläggningen är de stora investeringar som fabriken enligt dess högsta operativa ledning borde genomgå.

Personalen med de förtroendevalda i spetsen jobbade fram en alternativ investeringsplan som skulle sträcka sig över tre år och bli betydligt billigare.

Fabriken i Lappvik sysselsätter för tillfället 115 personer.

På tisdagen (3.7) besökte en delegation från Västnyland näringsminister Mika Lintilä.

I delegationen ingick förtroendevalda från fabriken, Hangös och Raseborgs stadsdirektörer och stadsstyrelseordförande samt de västnyländska riksdagsmännen.

Minister Lintilä säger att det viktigaste nu är att få den alternativa investeringsplanen till behandling i bolagets styrelse.

- Jag har kontakter i styrelsen och informerar dem om de inte känner till den andra investeringsplanen. I så fall kan jag be att de tar planen till behandling.

Staten kan inte påverka direkt

Minister Lintilä säger att han inte känner till tidtabellen för samarbetsförhandlingarna, men konstaterar att det är förhandlingarna som bestämmer tidtabellen.

- Men det finns tid att reagera så länge som det inte har tagits några slutliga beslut.

Mika Lintilä på AI-presskonferens.
Bildtext Näringsminister Mika Lintilä följer med oro vad som sker vid fabriken i Lappvik.
Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Lintilä understryker att staten i sig inte har någon direkt påverkningsmöjlighet på SSAB.

- Direkt äger staten inga andelar i SSAB, indirekt äger staten aktier i bolaget via investeringsbolaget Solidium.

Statens investeringsbolag Solidium äger 13,5 procent av aktierna i bolaget och har tio procent av rösträtten. Alla bolagets aktier har inte rösträtt.

Det är bolagets operativa ledning eller styrelse som fastställer fabrikens öde. I det här fallet är det styrelsen.

Oroväckande om arbetsplatser hotar försvinna

Lintilä påpekar att det alltid är oroväckande då arbetsplatser försvinner.

- Om det värsta scenariot – att fabriken läggs ned – blir verklighet tar nedläggningsprocessen upp till två år, säger han

Lintilä menar att det ger en viss tid att förbereda sig och då är staten med i den processen.

Stålrör i högar.
Bildtext SSAB:s fabrik i Lappvik tillverkar stålrör.
Bild: Minna Almark \ Yle

Delegationens besök gav näringsminister Mika Lintilä en klar bild av läget i Västnyland.

- Delegationen gav mig värdefull vägkost, säger näringsministern.

Allvarliga följder för en liten ort

Hangös stadsdirektör Denis Strandell säger att delegationen var nöjd med besöket hos ministern.

- Vi fick en representativ grupp och fick saken diskuterad. Vi fick också fram sådan information som ministern inte tidigare kände till.

I den västnyländska delegationen ingick (i den ordning som de är på bilden) Hangös stadsdirektör Denis Strandell, riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP), Hangö stadsstyrelseordförande Sture Söderholm (SFP), arbetarskyddsfullmäktig Ulf Heimberg (SDP), riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta (SDP), fabrikens huvudförtroendeman Timo Jansson (VF) och Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Strandell säger att han inte bara är orolig för de 115 arbetstillfällen som är hotade i fabriken.

- En möjlig nedläggning av fabriken har också kringeffekter. De köper en massa tjänster av olika företag. Till exempel logistik, städning, matservice och en hel del annat.

- De drabbade är i så fall betydligt fler än de 115 som är anställda vid fabriken. Det här är allvarligt för en liten ort, säger Strandell.

Diskussion om artikeln