Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Forskningsfartyg värt två miljoner euro byggs i Karleby

Från 2018
Uppdaterad 04.07.2018 16:06.
Den nya forskningsbåten som Tvärminne zoologiska station beställt från Karleby.
Bildtext 3D-modell av den nya forskningsbåten som Tvärminne zoologiska station har beställt.
Bild: Tvärminne zoologiska station

Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors universitet har beställt ett 18 meter långt forskningsfartyg av Karlebyföretaget Kewatec Aluboat. Fartyget kostar cirka 1,9 miljoner euro och ska tas i bruk i september 2019.

Forskningsfartyget är en 18 meter lång maskindriven katamaran. Det byggs med ett grundgående skrov och lämpar sig för kustnära Östersjöforskning.

Katamaranen kommer ha utrymme för fältkurser och grupper på 30 personer plus besättning. Den kommer även utrustas med ändamålsenliga lyft- och vinschanordningar och modern positionerings- och provtagningsutrustning.

- Det är avgörande för Tvärminnes forskningsverksamhet att det finns en välutrustad båt för högklassig, modern havsforskning i kustnära miljö. Den nya katamaranen förbättrar markant våra möjligheter att fungera som en av de viktigaste forskningsenheterna i norra Östersjön, säger professor Alf Norkko vid Tvärminne zoologiska station.

Professor och havsforskare Alf Norkko på bryggan till Tvärminne zoologiska station i närheten av Hangö
Bildtext Alf Norkko.
Bild: Yle / Eva-Maria Koskinen

Forskningsfartyget är specialdesignat för kustnära förhållanden.

- I Finland har vi i dag inte tillräcklig kapacitet för kustnära forskning. De större forskningsfartyg som finns har svårt att röra sig vid kustnära områden eftersom de inte är designade för det, säger Norkko.

Forskningsfartyget ska ersätta en gammal båt från 1987 som Tvärminne zoologiska station tidigare har använt. Den gamla båten uppfyller inte längre kraven för modern forskning.

Moderna mätinstrument

Tack vare det nya fartyget kommer forskarna att kunna göra nya typer av fältprovtagningar. Ombord finns också ett modernt laboratorium där man kan göra experiment.

- Den kan användas väldigt brett på många olika typer av marin forskning, säger han.

Båten kan också användas för att installera modern mätteknik och för att följa med kustvattnens tillstånd.

Båten kommer användas av det finländska forskarteamet på plats men även av forskare från resten av Europa i och med olika samarbetsprojekt. Bland annat för det strategiska Östersjösamarbetet med Stockholms universitet.

Brygga och båt.
Bildtext Tvärminne zoologiska forskningsstation.

Båten kommer även att användas när forskningsstationen utbildar marinbiologer och andra marina forskare. Därför är det viktigt att det finns plats för många personer på båten.

Katamaranen ska klara av ett istäcke på fem centimeter och ha en hastighet på minst 18 knop. Den nya båten har också en större aktionsradie vilket möjliggör forskning längs större delar av kusten än tidigare.

Stor donation möjliggjorde beställningen

Katamaranen införskaffas för cirka 1,9 miljoner euro. Det finansieras av statens motfinansieringsprogram och av bergsrådet Stig Gustavson, som fyllde 70 och donerade 800 000 euro för att stöda Östersjöforskningen vid Helsingfors universitet.

- Med tanke på de stora besparingarna inom universitetsvärlden är den här donationen samt andra nya samarbeten med privata donatorer, stiftelser och näringslivet ytterst välkomna, säger Alf Norkko.

Utan ett externt stöd skulle vi inte göra så mycket då universitetet kämpar med sina budgetar.

― Professor Alf Norkko

Han är tacksam för att det finns ett stort engagemang för Östersjön och forskningen i Tvärminne.

Är det svårare att få pengar för forskning än för teknisk utrustning?

- I praktiken är det så att det mesta av den forskning som görs på Tvärminne är externt finansierad genom till exempel donationer eller konkurrensutsatt forskningsfinansiering. Utan ett externt stöd skulle vi inte göra så mycket då universitetet kämpar med sina budgetar, säger Norkko.

Båten kommer att stärka Tvärminne zoologiska stations status som en ledande Östersjöforskningsenhet.

Vy över havsvik. Tvärminne. Hav och lite land, små holmar. Tidig vår. Öppet hav, några båtbojar och ett staket invid stranden
Bildtext Tvärminne zoologiska station verkar som en del av Helsingfors universitet.
Bild: Johan Hellman / Yle

Vid forskningsstationen forskar man bland annat i hur havets ekosystem fungerar.

- Vi jobbar väldigt mycket med hur övergödning och klimatförändringen påverkar havets mångfald. Utan att veta hur havet fungerar så kan vi inte förvalta det på ett vettigt sätt, säger Norkko.

Tvärminne zoologiska station ligger på Hangö udd och hör till Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet.

Artikeln uppdaterades klockan 16:00 4.7.2018 med ytterligare kommentarer av Alf Norkko på Tvärminne zoologiska station.