Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Danska ungdomar super mest i Europa: ”Jag dricker 20 till 30 öl och shots på en kväll”

Från 2018
Uppdaterad 10.08.2018 09:34.
"Jag dricker 20 till 30 öl och shots på en kväll" - Spela upp på Arenan

Forskningen gällande ungas alkoholdrickande är motstridig. Skolelevernas drickande har minskat under de senaste 20 åren. Men den senaste stora undersökningen bland skolelever visar att den goda utvecklingen håller på avstanna.

Den allmänna trenden i Europa är att unga dricker mindre, men i Danmark går trenden i motsatt riktning.

Också i Finland har ungdomarnas drickande, speciellt berusningsdrickande, gått ner i närmare tjugo år. Det minskade supandet bland unga kan bero på att barnens föräldrar utövar strängare kontroll än tidigare, tror Kirsimarja Raitasalo, forskare på Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Hon har också kommit till att unga inte upplever att de måste förklara varför de inte dricker.

- Att vara nykter är mer godkänt än tidigare, konstaterar Kirsimarja Raitasalo. Hon forskar uttryckligen i ungas drickande.

Dåliga nyheter om ungas supande

Tyvärr visar den senaste stora undersökningen bland skolelever (Hälsa i skolan, 2017) att den goda utvecklingen håller på avstanna, säger Raitasalo.

Alkoholforskare Kirsimarja Raitasalo forskar i ungas alkoholvanor
Bildtext Alkoholforskare Kirsimarja Raitasalo forskar i ungas alkoholvanor
Bild: THL

Det är alltså för tidigt att säga om den goda utvecklingen bland skolelever är bestående.

Forskningen visar också att när skoleleverna blir unga vuxna ökar alkoholkonsumtionen och ”normaliseras”.

Danska ungdomar super mest i Europa

Färsk statistik visar att de unga i Danmark går mot den allmänna trenden. Drickandet minskar i hela Europa och i de nordiska länderna - utom i Danmark.

- Alkohol upplevs som mer vardagligt i Danmark än i övriga Norden, säger Raitasalo.

I Danmark är åldergränserna för köp av alkohol lägre än i de andra nordiska länderna. För att köpa öl och vin ska man vara 16 år. Åldersgränsen är 18 för köp av starksprit. I Danmark säljs alkohol i både matbutiker och kiosker.

Ester i Köpenhamn berättar att danska unga super mycket
Bildtext Emma dricker tjugo öl och shots på en kväll.
Bild: Yle / Pekka Palmgren

”Tjugo öl och shots på en kväll”

- Jag dricker 20 till 30 öl och shottar på en kväll, berättar Emma glatt när jag träffar henne och hennes tre kompisar i Köpenhamn sent en torsdag kväll.

Kompisarna skrattar och himlar med ögonen när hon berättar om vilka mängder hon dricker. Det blir inte klart om de håller med eller om de tycker att hon överdriver. Mängden skulle antagligen få en alkoholforskare att skaka på huvudet.

Men alla fyra tror att statistiken gällande danska ungdomars supande i allmänhet är helt korrekt.

- Vi börjar tidigt, säger dom.

- Vi danska tjejer tar oss en rejäl fylla då och då, skrattar Ester.

Kompisarna håller med. Målet är en fylla och det sker varje vecka.

Danska unga super mest i Europa
Bildtext Emma med kompisar i det nattliga Köpenhamn
Bild: Yle / Pekka Palmgren

Ingen i kompisgänget är bekymrad för sin alkoholkonsumtion och inte lär föräldrarna heller vara det, enligt ungdomarna själva.

- Nu har vi roligt men när vi blir äldre minskar drickandet, säger de.

Peter Konow på Alkohol og samfund, en dansk organisation som sysslar med alkoholupplysning, berättar om hur eleverna i danska gymnasier tävlar med varandra i hur mycket man dricker.

Peter Konow jobbar med förebyggande rusmedelsarbete i Köpenhamn
Bildtext Peter Konow jobbar med förebyggande rusmedelsarbete i Köpenhamn.
Bild: Yle / Pekka Palmgren

Konow anser att Danmark borde få strängare regler vad gäller marknadsföring av alkohol. Det finns visserligen vissa restriktioner. Man får till exempl inte rikta reklamen till unga.

- Men alkoholreklamen bryter ofta mot reglerna, säger han.

Den danska alkoholpolitiken går inte ut på att skydda befolkningen från alkoholens skador utan i stället hjälpa de individer som inte klarat av att ta sitt ansvar.

Ett alkoholmonopol i Danmark blir det knappast, enligt Konow.

- Något sådant är inte uppe till diskussion här, konstaterar han.

Källor:

Diskussion om artikeln