Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

I dag röstar EU om upphovsrätten: "Polariseringen har förstört diskussionen"

Från 2018
Närbild av ett tangentbord där en bokstav är utbytt till c-cymbolen som betyder Copyright.
Bild: Mostphotos

EU ska få en ny upphovsrättslag. Det lagförslag som kommissionen och rådet redan gett grönt ljus är bland de mer kontroversiella i unionens historia, sett till klyftan mellan internetanvändare och rättinnehavarna. Finländska europarlamentariker säger att de är frustrerade på den svartvita debatten.

Kontroversen ligger i artiklarna 11 och 13 som enligt kritikerna hotar friheten på internet och yttrandefriheten. Och de är många. Gröna europaparlamentarikern Heidi Hautala säger att det kommit miljontals e-post till Bryssel.

Trots att Hautala, hela gröna gruppen i EU, Finlands regering och vad som känns som hela internet är emot förslaget i sin nuvarande form är inte alla det. Debatten är bokstavligen tudelad, och Hautala säger att det försvårar parlamentets möjligheter att utreda lagförslaget ordentligt.

- Stämningen är väldigt polariserad men frågan är inte så polariserad som det ser ut. Det handlar inte om rättsinnehavarnas rättigheter mot ett helt fritt internet, frågan är mer komplicerad än så, säger Hautala.

Heidi Hautala på en sommaräng omgiven av gula blommor
Bildtext Heidi Hautala.
Bild: Svenska Yle/Unni Malmgren

Också liberala gruppens Nils Torvalds (SFP) är besviken på det hätska diskussionsklimatet som präglat Bryssel sedan slutet av maj.

- Diskussionen är egentligen redan lite förstörd på grund av polariseringen, men så det går då man beskriver frågor svartvitt, säger Torvalds.

- På grund av häftig lobbning från alla möjliga instanser har vi fått en svartvit diskussion och det leder aldrig till bra beslut.

Åtgärderna oproportionerliga

Heidi Hautala förstår behovet av att trygga rättsinnehavarnas rättigheter. Men det är sättet som kommissionens och rådets lagförslag är formulerat som gör att hon kommer att rösta för att förslaget åker på en kort remissrunda innan processen fortsätter.

Man måste kunna hitta tekniska medel som kan skydda rättigheterna utan att det blir ett övervakningssystem som hotar användarnas rättigheter

- För mig är åtgärderna i artikel 13, som ska skydda rättsinnehavarnas alster, inte proportionella. Man måste kunna hitta tekniska medel som kan skydda rättigheterna utan att det blir ett övervakningssystem som hotar användarnas rättigheter, säger Hautala.

Förslaget som det ser ut nu pratar om automatiska filter för att radera eller neka åtkomst till upphovsrättsskyddat material. Till exempel kan det hindra dig från att dela en video där din dotter sjunger en känd sång på skolavslutningen om filtret anser att det är brott mot upphovsrätten.

Kommissionen har lovat att åtgärderna, som filtren och andra förslag, ska innehålla undantag, men det är oklart hur det ska gå till i praktiken.

"Nystart" i september målet

Det är osannolikt att hela lagförslaget förkastas av parlamentet i dag då de samlas i Strasbourg, men ett möjligt alternativ är att texten bearbetas innan den går vidare. I så fall tas den upp i parlamentet igen i september.

- Flera utskott har lagt fram sina utlåtanden, bland annat utskottet för den inre marknaden IMCO och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt inrikes frågor LIBE.

- Jag skulle helst se att den här behandlingen tar i beaktande de formuleringar som utskotten har formulerat för deras åtgärder är mer proportionerliga än den nuvarande textens, säger Hautala.

Det är viktigt för parlamentet att inte bara tänka på på vilket sätt den här omröstningen slutar utan tänka på hur man går in i trepartsförhandlingarna

Torvalds ser dagens omröstning som en möjlighet för parlamentet, dels att visa att man representerar folket och dels att inte vika sig för kommissionen och industrins lobbningsförsök.

- Jag tror det blir en tajt omröstning. Jag har sagt att det är viktigt för parlamentet att inte bara tänka på på vilket sätt den här omröstningen slutar utan tänka på hur man går in i trepartsförhandlingarna, säger Torvalds.

Nils Torvalds ler.
Bildtext Nils Torvalds.
Bild: Johan Hagstrom

Trepartsförhandlingarna är den process som slutar i att kommissionens, parlamentets och ministerrådets synpunkter på lagförslaget sammanfogas till vad som sedan blir den genomklubbade lagen som medlemsnationerna ska implementera på hemmaplan.

- Vi ville att vi i det här skedet redan placerar oss i diskussionen på så vis att vi kan påverka hur trepartsförhandlingarna går och att det sker med ett mindre svartvitt förfarande än nu, säger Torvalds.

Omröstningen äger rum vid lunchtid torsdagen den 5 juli.

Diskussion om artikeln