Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vänsterförbundet i Åbo kritisk till ett minikärnkraftverk – ”Ekonomin talar för förnybara energikällor”

Från 2018
Uppdaterad 06.07.2018 08:20.
Två vindmöllor
Bildtext Lindfors ser vindkraft och värmepumpar som ett bättre alternativ till kärnkraftverk.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Jaakko Lindfors, ordförande för Vänsterförbundet i Åbo, ställer sig kritisk till motionen som De grönas Matti Vähä-Heikkilä lämnade in om att utreda möjligheterna för ett minikärnkraftverk i Åbo.

– Man undrar nog vilka partier i Finland ännu är miljövänliga när det uppstår sådana här förslag. Jag tror inte på att det kommer att gå vidare. Det är ett orealistiskt förslag, säger Lindfors.

SMR-kraftverk en osäker och dyr investering

Enligt Lindfors är förslaget problematiskt på flera olika sätt. För det första lider förslaget av pålitlighetsproblem.

SMR-kraftverk (small modular reactor) finns inte ännu tillgängligt på marknaderna vilket gör att man inte för tillfället kan ta det som ett pålitligt energialternativ.

För det andra skulle projektet enligt Lindfors bli dyrt. Eftersom SMR-kraftverk inte ännu finns på marknaden skulle ett minikärnkraftverk fungera som ett pilotprojekt.

– Och ingen vill se ett nytt pilotprojekt för kärnkraft som Olkiluoto 3 vars budget bara stiger, säger Lindfors.

För det tredje finns det inga lösningar på hur det radioaktiva kärnavfallet ska förvaras. Lindfors är förvånad över att frågan om slutförvaringen av avfallet inte har tagits upp bättre i diskussionen.

– Frågan lyder att vill motionsställarna lagra avfallet i Finlands berggrund och hurdant ansvarstagande det här är med tanke på kommande generationer?

"Vindkraften kommer att vara det billigaste alternativet för elproduktion."

Jaakko Lindfors, ordförande för Vänsterförbundet i Åbo

”Vindkraft det billigaste alternativet för elproduktion”

I början av året lämnade Lindfors själv in en motion i Åbofullmäktige om att Åbo Energi borde lösgöra sig från Fennovoima-projektet.

Den huvudsakliga orsaken till motionen är att Fennovoima-projektet har blivit dyrare än uppskattat.

Projektet finansieras med offentliga medel som Lindfors önskar att skulle i stället investeras i förnybara energikällor som vind- och solkraft.

– Vindkraftens effektivitet ökar kontinuerligt och den kommer att vara det billigaste alternativet för elproduktion. Jag skulle säga att ekonomin talar för förnybara energikällor.

Kärnkraftverket skulle inte heller föra med sig pengar till staden, anser Lindfors.

– Uranen, som används i kärnkraftverk, är en utländsk energikälla. Det betyder att man är tvungen att importera uranen till Finland, i motsats till vind- och solkraft som kan produceras i hemlandet helt och hållet.

Utöver den ekonomiska aspekten påminner Lindfors om problemen med hanteringen av radioaktivt avfall, ett problem som till exempel vindkraftverken inte har.

Jaakko Lindfors.
Bildtext Jaakko Lindfors förespråkar vind- och solkraft som skulle gynna den inhemska ekonomin.
Bild: Yle/Lina Frisk.

Fjärrvärme från värmepumpar i stället för kärnkraft

Ett av syftena med att utreda möjligheterna för ett minikärnkraftverk i Åbo är att producera billig värme i framtiden.

Enligt Lindfors skulle förnybara energikällor också där vara ett bättre alternativ än SMR-kraftverk.

– Ett av argumenten för ett minikärnkraftverk är att de producerar fjärrvärme. Men fjärrvärme kan också produceras med hjälp av värmepumpar som kunde få sin energi från vindkraft, säger Lindfors.

Åbo siktar på att bli koldioxidneutralt år 2029, ett mål som ställer hårda krav på hållbara lösningar.

Minikärnkraftverket skulle vara en lösning till att minska på koldioxidutsläppen, men Lindfors säger att han hellre ser staden investera sina innovationspengar i förnybara energikällor och värmepumpar.

– Miljömålen för 2029 kommer inte att nås med hjälp av ett SMR-kraftverk som inte ens ännu finns tillgängligt på marknaden. Teknologin för vindkraft finns redan vilket gör att pengarna kunde investeras direkt och utan ekonomiska risker.

Diskussion om artikeln