Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Marinen köper nytt robotsystem från Israel för 162 miljoner euro

Från 2018
Militärfartyg av hamina-klassen
Bildtext Försvarsmaktens fartyg av Hamina-klassen ska beväpnas med de nya robotarna.
Bild: Lehtikuva / JUSSI NUKARI

Den finska marinen ska köpa ett nytt ytavvärjningssystem från Israel. Det nya robotsystemet, som går under namnet Gabriel, ersätter det nuvarande som föråldras på 2020-talet.

Det är försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) som har gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att ingå ett avtal. Det meddelar Försvarsministeriet i ett pressmeddelande.

De nya robotarna ska installeras på Hamina-klassens fartyg, på de nya korvetterna i Flottilj 2020 som byggs under nästa årtionde, och dessutom ska robotarna också placeras på landfordon.

Med ytavvärjning menar man eldgivning mot fiendens ytfartyg. Ytavvärjningsrobotar har lång räckvidd och kan även användas mot landmål. Marinens ytavvärjningsförmåga består av roboteldgivning, sjöminering samt artilleriets och kustrobotarnas eldgivning. Med det nya ytavvärjningsrobotsystemet skapas en spärr och ett hot för motståndaren.

Dessutom stärks Finlands förmåga att även i framtiden svara på hot på det moderna stridsfältet som ständigt utvecklas, skriver Försvarsministeriet i ett pressmeddelande.

Anskaffningen har ett värde på 162 miljoner euro med en tilläggsoption på 193 miljoner euro. Det finns ändå inget beslut om att använda tilläggsoptionen ännu.

En visualisering av Flottiljen 2020.
Bildtext Visualisering av Flottilj 2020 som kommer att beväpnas med de nya robotarna.
Bild: LEHTIKUVA / HANDOUT / PUOLUSTUSMINISTERIÖ

Ingenjörskommendörkapten Pauli Korhonen vid Försvarsmaktens logistikverk säger att systemets kapacitet spelade en stor roll när beslutet i den tre år långa förhandlingsprocessen fattades.

– En helhetsbedömning av fördelarna med systemen har varit grunden till beslutet. Det innefattar försörjning, tekniska aspekter och prestanda, säger Korhonen.

Anser ni att en israelitisk vapentillverkare erbjuder en tillräcklig försörjningsförmåga ända fram till 2050-talet?

– Den anskaffade helheten ger oss en förmåga att använda och upprätthålla systemet så att vi är inte beroende av att tillverkaren för att upprätthålla systemet, säger Korhonen.

Det nya robotsystemet livscykel ska bära ända fram till 2050-talet. Systemet består av robotar, avfyringsenheter, simulatorer, testanordningar, reservdelar och utbildning. Leveranserna sker mellan 2019–2025.

När Svenska Yle frågade Försvarsmakten om vilka andra länder som använder systemet kunde de inte berätta mer än att andra länder använder också systemet. Enskilda länder kunde inte nämnas för att det är sekretessbelagd information.

Ytavvärjningsrobotar används främst för att förstöra ytfartyg, men kan också användas för mål på land.

Rättelse: 6.7.2018 klockan 14.22 Flottiljen 2020 korrigerat till Flottilj 2020.

Diskussion om artikeln