Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Jakten på parasiter – femtio skarvar ska skjutas i forskningssyfte

Från 2018
Uppdaterad 09.07.2018 07:00.
Skarv med unge i bo, Vasa skärgård
Bildtext Hakmaskslarv är en parasit som kanske lever och förökar sig i skarvens tarm.
Bild: YLE/Joakim Lax

För fyra år sedan upptäckte forskare en parasit i strömmingarna i Skärgårdshavet. Nu vill de ta reda på ifall den växande skarvstammen är orsaken till att antalet parasiter ökat i strömmingar.

Parasiten hade aldrig tidigare påträffats här, varken hos strömmingen eller i Skärgårdsregionen, vilket fick forskarna att studera den noggrannare.

Den oönskade gästen visade sig vara parasiten från djurstammen hakmask som hade tagit strömmingens tarm till sitt hem.

Men strömmingen är endast en mellanlandning för parasiten innan den återgår tillbaka till sin ursprungliga värd, varav en är gråsälen. Nu vill man ta reda på ifall storskarven kunde vara den andra.

– I Amerika har man kommit fram till att storskarven faktiskt är en av hakmasklarvens ursprungliga värdar. Men det finns ingen liknande forskning om storskarvens koppling till hakmasken i Skärgårdsregionen, säger Jari Hänninen.

Därför har Åbo universitet fått tillstånd att skjuta femtio skarvar i forskningssyfte under de två kommande åren.

Hänninen, som jobbar som stationsföreståndare vid Skärgårdshavets forskningsstation, är ansvarig ledare för forskningsprojektet.

”Inte farlig för människan”

Parasiter tar vissa djur eller växter till sina huvudsakliga värdar. Eftersom hakmaskslarven är en tarmparasit, lever och förökar den sig i värddjurets tarm.

Hakmaskslarven lever först som en larv i havet där till exempel ett litet kräftdjur äter upp den. Kräftdjuren äts upp av en fisk, till exempel strömming, som sedan äts upp av gråsälen eller storskarven.

– Parasiten växer i huvudvärden, det vill säga gråsälen eller eventuellt storskarven, varefter dess ägg åter hamnar i vattnet, där strömmingen sedan äter upp dem.

Men människan äter också strömming. Är parasiten skadlig för oss?

– Parasiten är inte farlig för människan. Men om mängden parasiter ökar i strömmingen, som är en av Finlands viktigaste fiskarter med tanke på ekonomin, är det en mindre trevlig nyhet, säger Hänninen.

Juha Hänninen är en av forskarna.
Bildtext Jari Hänninen är med i forskningsprojektet som pågår i två års tid.
Bild: Heini Ruohonen / Yle

Påverkar inte skarvstammen

Hakmasken dödar varken sin mellan- eller huvudvärd. I stället gör parasiten sin värd svagare genom att använda upp dess energireserv.

Eftersom gråsälen är ett stort djur med stora energireserver, syns parasitens effekt inte på djuret från utsidan. Men i strömmingen syns effekten bättre.

– Hakmasken använder en stor del av sin värds energi, och i strömmingen ser man det i form av fattigare näringsvärden. I längden leder det till att strömmingens marknadsvärde sjunker.

Hur påverkas storskarven av parasiten?

– Som sagt, parasiten dödar inte sin värd men tär på djurets energinivåer. Och hos djur brukar det leda till att de ser till att föröka sig, säger Hänninen.

– Med andra ord kommer parasiten inte att minska på storskarvstammen men kan nog göra fågeln svagare.

Skarvarna skjuts av fiskare

Skarvjakten inleds den 15 juli. Skarvarna skjuts i Åbolands skärgård, Velkua och Tövsala av fyra utvalda fiskare.

Hänninen påpekar att skarvarna inte kommer att skjutas på fågelholmarna utan på fiskarnas egna fiskeområden.

Efter det kan forskarna börja studera skarven.

– Det här är egentligen enda sättet att se om storskarven fungerar som huvudvärd för parasiten. Om det visar sig vara så får vi en bättre uppfattning om hur stor del av strömmingarna som blivit smittade av parasiten.

Vad leder det till om storskarven visar sig vara en huvudvärd?

– Det är svårt att säga, vi är forskare som forskar i ämnet medan följderna bestäms av beslutsfattarna. Men eftersom storskarven påverkar fiskstammen, och speciellt strömmingen, kan man fundera på om de två arterna kan vistas på samma område, säger Hänninen.

Diskussion om artikeln