Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

JO: Uppsagda ledande läkaren fick tillräckliga svar av Hangö stad om sitt tjänsteförhållande

Från 2018
En skylt i riksdagen med texten Riksdagens justitieombudsman övervakar, och exempel på något område
Bildtext Riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin menar ändå att kanslichefen kunde ha förklarat bättre.
Bild: Ingemo Lindroos, Yle

Hangö stads kanslichef gav Outi McDonald både tillräckliga och tillräckligt snabba svar när hon undrade om hon är i stadens tjänst eller inte. Det säger riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin.

Kanslichefen Lasse Tallqvist kunde enligt Sakslin ändå ha förklarat valbestämmelserna bättre för den tidigare ledande läkaren.

McDonald hade vänt sig till JO då hon tyckte att staden inte svarade på hennes förfrågningar.

Enligt lagen ska kommunens tjänstemän svara på frågor och också ge råd i sådana saker som hör till tjänstemannens område.

Sista ordet ännu inte sagt

Saken är en detalj i en helhet där staden först flyttade McDonald till en vanlig läkartjänst och sedan sade upp henne.

Efter det fick hon inte ställa upp i kommunalvalet och då var motiveringen till den uppsagda läkaren att hon är ledande tjänsteinnehavare i staden.

Huvudfrågan - om det var lagligt att 2015 säga upp ledande läkaren Outi McDonald från Hangö stads tjänst - väntar på avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen HFD.

Helsingfors förvaltningsdomstol hävde uppsägningen i december 2016 men Hangö stad beslutade i januari 2017 föra ärendet vidare till HFD.

Anställd eller uppsagd, valbar eller inte?

McDonald vände sig i början av 2017 till stadens kanslichef för att kontrollera om hon är i stadens tjänst eller inte. Kanslichefen Lasse Tallqvist svarade på McDonalds förfrågan i februari 2017. Han förklarade att eftersom HFD ännu inte har avgjort saken, gäller fullmäktiges beslut från 2015: McDonald är inte längre i stadens tjänst.

Våren 2017 blev det aktuellt för Outi McDonald att ställa upp i kommunalvalet. Vid den tidpunkten hade staden alltså för länge sedan sagt upp henne, men besvären om uppsägning var inte avgjorda.

Fick inte kandidera

McDonald fick ändå beskedet av centralvalnämnden att hon på grund av sin ledande tjänst inte får kandidera i kommunalvalet. McDonald är kristdemokrat.

McDonald kände sig förvirrad då hon enligt en instans inte var i stadens tjänst och enligt en annan fortfarande var ledande tjänsteman. Hon vände sig därför på nytt till kanslichefen Lasse Tallqvist men fick inget svar.

Tallqvist menar i sin förklaring till JO att han inte kunde diskutera saken desto mer med McDonald eftersom frågan var under domstolsbehandling.

Biträdande JO Maija Sakslin konstaterar att Tallqvist här inte bröt mot lagen. Sakslin menar ändå att Tallqvist borde ha svarat på McDonalds förfrågningar och förklarat för henne vilka regler som gäller i val.

Personuppgifter av misstag

Biträdande JO tar också ställning till frågan om staden gjorde fel när McDonalds personbeteckning av misstag fanns med i handlingar som skickades till de förtroendevalda.

JO anser att det var frågan om ett misstag: Hangö stad bröt inte mot lagen eftersom uppgifterna aldrig låg ute på stadens webbplats. Politikerna fick också snabbt nya dokument och staden bad dem förstöra dem som innehöll McDonalds personbeteckning.

Också i tingsrätten

Tvisten mellan staden och Outi McDonald har varit en lång process och besvären i härvan har hunnit bli många.

En del av härvan var påstådd förskingring som tingsrätten dömde McDonald för. Men hovrätten friade henne.

Diskussion om artikeln