Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Svenska Yles vägenkät: Missnöjet är störst i Västnyland

Från 2018
En tio euros sedel i en vägspricka på Ebbovägen i Borgå
Bildtext Våra vägar är i skriande behov av tilläggsresurser.
Bild: Yle/Evert Rönnqvist

Över 150 personer från Västnyland kontaktade Svenska Yle om de dåliga vägarna i regionen när vi frågade var de värsta vägarna i Svenskfinland finns. Täktervägen i Ingå och Ebbovägen i Borgå i Östnyland var de enskilda vägar som mest lyftes fram som problembarn.

I juni ställde Svenska Yle en fråga: var finns våra värsta vägar? Vi fick drygt 360 svar. Allra mest från Västnyland, 153 svar.

hålighet på Täktervägen i Ingå
Bild: Yle/Evert Rönnqvist

Listan i Västnyland toppades av Täktervägen (25), följd av Baggövägen samt Baggöbron (17) och Fagervikvägen (16). Också Ingvalsbyvägen i Tenala kritiserades flitigt (10). Sammanlagt nämndes drygt 50 vägavsnitt i svaren från Västnyland.

Kritik också mot städernas gator

Det som var slående i resultaten från regionen var att ganska många tog upp gator inne i tätorter som de tyckte inte höll måttet. Mest märktes det fenomenet i Ekenäs, men det kom också kritik mot gatornas skick i Karis och Hangö.

Vägskylt vid Ebbovägen
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Den näst aktivaste regionen att kritisera sina vägar var Östnyland med 90 kommentarer. Klar etta där var Ebbovägen (25) följd av Bjurbölevägen (19) och Vålaxvägen (11). Östnylänningarna kritiserade 26 olika vägar i sina kommentarer.

”Läget är oroväckande”

Inom Nyland är läget allt annat än gott. NTM-centralens chef Tuovi Päiviö medger:

- Läget är oroväckande i vårt område.

Det finns många vägar med livlig trafik - det har sina konsekvenser enligt Päiviö.

- Vi måste fokusera på de stora vägarna. De livligast trafikerade vägarna prioriteras.

Resurserna tryter

Sammanlagt handlar det om 9000 kilometer belagda vägar på NTM-centralens område som förutom Nyland inbegriper landskapen Päijänne - Tavastland och Egentliga Tavastland. Resurserna tryter och listan över vägar som är i sämre skick växer.

hålighet på Ebbovägen i Borgå
Bild: Yle/Evert Rönnqvist

Av kostnadsskäl är det inte möjligt att förnya beläggningen så ofta som det skulle behövas. Päiviö kastar bollen vidare till politikerna.

- Vi får pengar för väghållningen och måste leva med den budget vi har.

Kunderna har rätt

I Svenska Yles vägenkät fick vi överlägset flest svar och synpunkter från Västnyland. Men Tuovi Päiviö tror inte att situationen där är värre än någon annanstans.

- Enligt den information jag har är läget i Västnyland inte sämre än på andra håll på vår NTM-centrals område.

Däremot betvivlar inte Päiviö på att de som har engagerat sig i sina vägar har orsak att vara missnöjda.

- Kunderna har rätt. De vägar som ni har lyft fram är i dåligt skick. Vi har ju också lika många andra vägar som är i dåligt skick…

Masabyvägen i Kyrkslätt ser ut som ett lapptäcke
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Utmaning för nästa regering

Hon har ett önskemål.

- Jag hoppas nästa regering fortsätter med programmet att minska på vår reparationsskuld.

Den nuvarande regeringen har satsat 600 miljoner euro på hela infrastrukturen (vägar, järnvägar, farleder) för att reparationsskulden inte ska öka. Det borde göras liknande satsningar i framtiden också. Annars fortsätter förfallet.

Så det blir i praktiken en fråga för nästa regering?

- Ja, svarar Tuovi Päiviö.

Stort behov av tilläggsfinansiering

Kommunikationsministern i den nuvarande regeringen är Centerns Anne Berner. Hon har under sina tre år som minister kommit fram till följande:

- Det finska vägnätverket är i väldigt dålig kondition.

Anne Berner på sitt tjänsterum på kommunikationsministeriet
Bildtext Kommunikationsminister Anne Berner
Bild: Yle/Pekka Palmgren

Behovet av tilläggsfinansiering är enormt. Dessutom borde underhållet av vägarna förändras, menar minister Berner.

- Jag har rört mig ganska mycket i Finland och bekantat mig med vägarna, berättar hon.

Och det visar sig att ett par av de mindre vägar som lyfts fram i Svenska Yles vägenkät är bekanta för ministern. Det gäller Masabyvägen i Kyrkslätt och Norrstrandsvägen i Nagu.

- Det är framför allt det lägre vägnätverket som delvis är i verkligt dålig kondition, menar Anne Berner.

Lappning istället för renovering

Men trots vissa satsningar på de mindre vägarna är den krassa sanningen att nästan alla budgetmedel går till större vägar som är viktiga för näringslivet.

hålighet på Ebbovägen i Borgå
Bild: Yle/Kjell Lindroos

- Mycket sker via lappning, medger Berner. Vi har svårt att renovera de mindre vägarna.

Hon talar om nya finansieringsmodeller, men hittills har det inte skett så mycket på den punkten.

Regionvägarna i riskzonen

I Österbotten svarade 86 personer på Svenska Yles vägenkät. Den väg som fick flest röster var Solfvägen söder om Vasa med 9 kommentarer. Andra vägar som väckte reaktioner var Koskövägen i Kvevlax (8), Byvägen i Bosund (7) och Vassorvägen (7). Sammanlagt 39 olika vägar i Österbotten kommenterades i enkäten.

- Vi börjar ha problem med de tresiffriga vägarna, säger i sin tur Anders Östergård som är direktör för trafik- och infrastruktur på NTM-centralen i Södra Österbotten.

Anders Östergård på NTM-centralen i Vasa
Bildtext Anders Östergård är vägdirektör på NTM-centralen.
Bild: Yle/Evert Rönnqvist

Med tresiffriga vägar menar Östergård de så kallade regionvägarna. En sådan väg är till exempel Strandvägen i Sydösterbotten.

- Huvudvägarna är däremot i gott skick, menar Östergård.

Huvudvägarna eller riksvägarna är vägar med en eller två siffror. I Österbotten är Riksväg 8 en veritabel livsnerv och enligt Anders Östergård i gott skick.

Men det är framför allt de fyr- och femsiffriga vägarna, alltså de mindre vägarna som i allt högre utsträckning förfaller. ”Segraren” i Österbotten, Solfvägen är just en sådan. Den är också känd som väg 6741.

Destia bil i Nagu
Bild: Yle/Evert Rönnqvist

De livligaste vägarna är ganska bra

Precis som kollegan i Österbotten tycker vägdirektören på NTM-centralen i Egentliga Finland att de större vägarna är i acceptablet skick.

- De livligaste är ganska bra, konstaterar Matti Vehviläinen när vi träffar honom utanför det statliga ämbetshuset i Åbo.

matti vehviläinen
Bildtext Matti Vehviläinen är vägdirektör i Åboland på NTM-centralen
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Men han tvingas också tillägga:
- De lågtrafikerade vägarna i Åboland är inte i bra skick. Men vi måste satsa på de vägar som är viktiga för arbetsresor och näringsliv.

Grusvägar prioriteras inte

Det är kanske därför inte förvånande att Norrstrandsvägen på Storlandet i Nagu är den väg som får mest kommentarer i enkäten, 6. Lika många får för övrigt Skärgårdsvägen (väg 180) som alltså är en regionväg.

Stor sten på Norrstrandsvägen i Nagu
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Vägdirektör Matti Vehviläinen medger utan omsvep att grusvägen på Nagulandet har problem, men menar ändå att Skärgårdsvägen med en trafikvolym på ungefär 10 000 fordon per dygn inte är så dålig.

Sammanlagt fick vi 38 kommentarer från Åboland. Det var framför allt ett par vägar på Kimitoön som förutom de tidigare nämnda väckte reaktioner, nämligen Västeruddsvägen i Kimito (5) och Vestlaxvägen i Västanfjärd (5).

Glesbygdsproblem

Huvudstadsregionen var den minst aktiva att tipsa om dåliga vägar. Vi fick bara 9 kommentarer, vilket tyder på att det är ute på landsbygden och glesbygden som de här frågorna berör på bred front.

Vägskyltar i Kyrkslätt
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Men visst finns det lapptäcken kring Helsingfors också. Masabyvägen/Manksbyvägen i Kyrkslätt och Esbo samt Rödskogsvägen i Esbo är ett par exempel på det.

Diskussion om artikeln