Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Åländska Nextjetägare anser sig ha blivit lurade – åtminstone inte av oss säger Peter Boström

Från 2018
Uppdaterad 13.12.2018 12:51.
Nextjets flygplan som står i still på marken.
Bild: Nextjet/pressbild

Ingenting vid aktieemissionen stämde senare med verkligheten, säger Air Ålands styrelseordförande Björn Kalm. Nextjets styrelseordförande Peter Boström säger att han och Peter Björk åtminstone inte lurat ålänningarna. Vi gav dem den bästa informationen vi hade, säger Boström.

De åländska delägarna i konkursade Nextjet är inte glada idag. Den beskrivning av den ljusa framtid för bolaget som presenterades av österbottningarna Peter Boström och Peter Björk i samband med emissionen hösten 2017 infriades aldrig.

Pengarna rann ut ur Nextjet mycket snabbare efter emissionen än de gjort tidigare och det blev en snabb nedåtgående spiral, säger delägaren Air Ålands styrelseordförande Björn Kalm till Ålandstidningen.

peter boström
Bildtext Peter Boström.
Bild: Yle/Henrik Leppälä

Felaktigt prospekt

Energibolaget Herrfors Ab i Jakobstad var delägare i flygbolaget Nextjet redan innan nyemissionen på hösten 2017. Peter Boström är styrelseordförande i Herrfors Ab och ny delägare i Nextjet blev Peter Björk i Pedersöre via sitt företag Solving Ab.

Alandia Air och Air Åland blev också delägare i Nextjet för att säkra sin flygtrafik till Stockholm.

De åländska delägarna anser idag att hela sanningen om Nextjets ekonomiska läge inte kom fram när prospektet om emissionen fördes fram av Peter Boström och Peter Björk förra hösten.

- I korthet kan man säga att det prospekt som presenterades för oss innehöll direkta fel, kostnader undanhölls. En mycket ljusare bild av framtiden förutspåddes än vad den var i verkligheten, säger Kalm till Yle Österbotten.

Hade analyserat informationen

Peter Boström säger att det prospekt som han och Peter Björk presenterade för Air Åland var uppgjort av den operativa ledningen.

- Vi hade gått igenom informationen och analyserat den. Vi trodde naturligtvis på det, åtminstone blev de inte förda bakom ljuset av oss som presenterade informationen, säger Boström.


Var det så att du och Peter Björk fått bristfällig information?

- Nå, det vill jag inte spekulera om. Men utvecklingen på hösten gick mycket sämre än planerat, säger Boström.

Försenad försäljning av leasingavtal

Björn Kalm nämner försäljningen av flygplan som ett exempel på felaktigheter i prospektet.

- Försäljningen av leasingavtalen för två plan skulle gå snabbt och tillsammans ge 30 miljoner kronor netto. I verkligheten drog det ut på tiden och gav tio miljoner i slutet.

Peter Boström säger att försäljningen av leasingavtalen blev av så som det stod i prospektet, men att affärerna blev senarelagda.

- Det var en del av problemet, kalkylerna byggde på att pengarna skulle ha kommit in i bolaget i ett tidigare skede, säger Boström.

Det här berodde inte på Nextjet utan på kunden, säger Boström.

Dalande passagerarsiffror

Kalm säger att andra positiva faktorer som utmålades var lägre driftskostnader och ökande passagerarantal. Ingenting blev av enligt Kalm.

Peter Boström säger att de dalande passagerarsiffrorna berodde på att Nextjets licens drogs in.

- Efter att licensen drogs in återhämtade sig passagerarvolymerna aldrig, och sen drabbade en svår vinter hela branschen, säger Boström.

De här två faktorerna plus de försenade flygplansaffärerna knäckte Nextjet, säger Peter Boström.

Vart tog emissionspengarna vägen?

Aktieemissionen gav 40 miljoner kronor i nytt kapital och frågan är vart de pengarna tog vägen.

- Bra fråga, det vet vi fortfarande inte, säger Björn Kalm.

Underhållet av planen var eftersatt enligt Kalm och uppenbarligen gick en del av pengarna dit.

- Det blev en nedåtgående spiral. Man måste ställa en del plan på marken och plocka reservdelar ur dem istället för att kunna ha någon flygning överhuvudtaget. Genast efter nyår började vi inse vart det barkar.

Kontrollerade ni Nextjets ekonomi innan ni gick in som delägare?

- Nej, men vi frågade Peter Boström och Peter Björk när de var här på Åland och presenterade prospektet, men vi fick bara några halvt undanglidande svar. Frågetecknen var inte på den här nivån, men det är klart att en investerare har ett ansvar.

Vill inte spekulera

Peter Boström säger att det inte är någon hemlighet att tidigare ägare fått skjuta till kapital.

- Bolaget har varit kraftigt förlustbringande och det var ingen nyhet för någon. Men man bedömde att man kunde vända trenden utifrån de prognoser man hade då, säger Boström.

- För det andra behövs den här typen av bolag för att hålla kvar infrastrukturen på de orter vi representerar, säger Boström.

Boström vill i det här skedet inte spekulera i om han själv fått en felaktig bild av läget i Nextjet.

- Jag vill inte uttala mig om det ännu, det här är ju ganska färskt. Vi måste få mera fakta innan jag kommer med några sådana påståenden, säger Boström.

Terminal 2 Arlanda.
Bild: Wikimedia Commons/ Alexandar Vujadinovic

Alandia Air och Air Åland funderar på åtgärder

Air Åland ägs av landskapsstyrelsen och de delar av åländskt näringsliv som har behov av flygförbindelser på Åland. Eriksson Capital står bakom Alandia Air.

Björn Kalm anser att de båda företagen inte fått en riktig bild av läget i Nextjet och frågan om eventuella juridiska åtgärder är ännu öppen.

- Det har vi inte bestämt ännu. Konkursförvaltaren bör komma lite längre fram i sina utredningar, säger Björn Kalm.

Nextjet Sverige Ab:s konkurs behandlades i tingsrätten i Stockholm för en tid sedan och tisdagen den 10 juli är det dags för edgångssammanträdet Nextjet Ab:s konkurs.

De sammanlagda fordringarna ligger på drygt 300 miljoner kronor och tillgångarna på cirka fem miljoner kronor i de båda konkurserna.

Nextjets vd Magnus Ivarsson eller Peter Björk har inte kunnat nås för en kommentar.