Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Jehovas vittnen samlar in uppgifter om dig då de knackar på - EU-domstol anser att det är ett olagligt personregister

Från 2018
Jehovas vittnen - Rikets sal.
Bild: Yle

EU-domstolen har gett ett förhandsavgörande gällande den datainsamling Jehovas vittnen gör då de knackar dörr och gör hembesök. Enligt domstolen upprätthåller Jehovas vittnen ett personregister, och är därmed skyldiga att följa förordningar om skydd av personuppgifter.

Jehovas vittnen har samlat in information om människor då de knackar dörr och gör hembesök. I deras register har de samlat in information om bland annat namn, adresser, familjeförhållanden, religiösa övertygelser och människors sjukdomar.

Enligt EU-domstolen samlar Jehovas vittnen in dessa uppgifter utan att de personerna som de har besökt gett sitt samtycke till att informationen samlas in.

Tvisten handlar i huvuddrag om att ska den information som Jehovas vittnen samlar in under hembesök anses som ett personregister eller om det är bara enskilda missionärer som känner till informationen.

EU-domstolen anser att Jehovas vittnen samlar in information i syfte att dela upp områden mellan missionärer och för att ha ett register över personer som inte vill att Jehovas vittnen besöker dem.

Jehovas vittnen har försvarat sig i frågan med att det är bara enskilda missionärer som känner till uppgifterna. De menar också att hela organisationen inte har tillgång till de uppgifter som samlats in.

Därmed menar de att det inte är ett register som upprätthålls av takorganisationen, utan att det snarast rör sig om enskilda frivilliga personers privata anteckningar.

Tvisten har pågått i över fem år

Rättsprocessen angående den information som Jehovas vittnen samlar in då de knackar dörr har varit lång. Helsingfors förvaltningsdomstol friade trossamfundet i frågan 2014.

Före det hade datasekretessnämnden, som verkar under Justitieministeriet, ansett år 2013 att informationen som Jehovas vittnen samlar in under hembesök trotsar lagen.

Den slutgiltiga domen i fallet kommer högsta förvaltningsdomstolen att ge. Det är högsta förvaltningsdomstolen som har bett EU-domstolen att ge ett förhandsavgörande i fallet.

Enligt EU-domstolen ska den nationella domstolen fatta ett beslut i frågan i enighet med det som unionens domstol har beslutat.

Artikeln baserar sig på STT:s text och Yle Uutisets artikel EU-tuomioistuin vahvistaa tietosuojavaltuutetun näkemyksen – Jehovan todistajat keräävät laitonta henkilörekisteriä

Diskussion om artikeln