Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skolbarackerna i Lovisa blir försenade - hinner inte till skolstarten

Från 2018
bild på n lekpark
Bildtext Harjurinteen koulu och Loviisan lukio saneras.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Leverantören klarar inte av att installera baracker åt Harjurinteen koulu och Loviisan lukio i augusti som utlovat. Barackerna kommer först i oktober.

I anbudsbegäran hade Lovisa stad lovats installerade baracker till senast slutet av augusti. Nu meddelar leverantören Cramo att den inte alls kan leverera en del baracker enligt offertvillkoren.

- Jag känner inte exakta orsaker, men de har sålt mer än de har kapacitet till, säger Markus Lindroos, chef för samhällsteknik.

Förutom alternativa lokaler vill staden också utreda vilket ansvar barackleverantören har i frågan.

De första barackerna anländer i oktober. Bildningscentralen och tekniska centralen jobbar nu för högtryck för att hitta lämpliga lokaler åt elever och studerande till skolstarten.

Beslut om en vecka eller två

- Nu har vi för några dagar sen börjat utreda vad det finns för lokaler till förfogande. Vi går genom alla tänkbara lösningar och nästa vecka fattar vi antagligen flera beslut om vad vi tänker göra, säger Lindroos.

Under våren var skolverksamheten utspridd på olika håll i staden. Ett alternativ är att försöka fortsätta på den linjen när undervisningen inleds i höst.

- Jo, det blir säkert en lite motsvarande lösning som då. De lokaler som var i användning då kommer säkert att användas nu.

Den försenade leveransen av barackerna kan ses som ett led i den strikta tidtabell som staden har haft i hela ärendet.

Lovisanejdens högstadium i baracker, skolan utifrån
Bildtext De nya barackerna ska placeras vid Gamla stranden bredvid de svenska skolornas baracker.
Bild: Yle/Carmela Walder

Konkurrensutsättningen och valet av leverantör fattades i början på juni. Ett par veckor senare meddelade staden att leveransen av de nya barackerna eventuellt kunde försenas.

Avsikten var då att barackerna installeras i augusti, så att eleverna skulle kunna flytta in i september.

Nu ser det ut som om den första satsen baracker installeras först i oktober och november 2018.

Trots meddelandet om förseningen har staden inte brutit med leverantören.

- För tillfället har vi inte brutit med dem och planen är att barackerna kommer senare i höst, säger Lindroos.

Markbyggnadsarbetet vid Gamla stranden pågår som bäst och övervakas av en miljökonsult.