Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Statistikcentralen: Självmorden ökar igen - orsakar hälften av dödsfallen bland 20-24-åringar

Från 2018
Två gravljus.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Årets olycksfalldag uppmärksammar det faktum att män råkar ut för alla slags händelser och olyckor, i synnerhet i hemmet och i idrottssammanhang.

Bland personer i arbetsför ålder är antal dödsfall genom olyckshändelse högre hos män än hos kvinnor, visar publikationen Suomalaiset tapaturmien uhreina 2017 (Finländare som olycksfallsoffer 2017) från Social- och hälsovårdsministeriet.

Männen är fortfarande offer i 80 procent av alla olycksfall som leder till döden, även om kvinnornas andel är på uppgång.

Över 70 procent av olyckorna bland män sker hemma och under idrottsutövning. En hel del olyckor sker också på arbetsplatserna.

Experterna påpekar att en stor del olyckorna, som är ett av de mest resurskrävande problemen inom folkhälsan, kunde förebyggas på förhand genom att människor tog mindre risker och planerade saker bättre.

Allt större andel av finländarna dör av sjukdom

År 2016 miste 3 400 personer livet i olyckor, självmord och våldsdåd, vilket är sex procent av alla dödsfall (54 000) i Finland.

På tio år har andelen minskat från nio procent till sex procent av alla döda. Särskilt fallen av alkohol- och läkemedelsförgiftning minskar.

Bland 15-29-åringar är dock trafikolyckor, självmord och förgiftningsolyckor mycket vanliga dödsorsaker.

Självmorden har börjat öka igen efter flera positiva år

Arbetet för att bekämpa självmord har burit frukt så tillvida att år 1990 tog 1 500 personer sitt eget liv. År 2016 begick 787 personer självmord.

Kurvan har varit rätt stadigt nedåtgående länge nu, men 2016 vände trenden och antalet fall började öka igen; 50 personer fler tog livet av sig 2016 än året innan.

Män begick självmord klart oftare än kvinnor - det gäller män i alla åldrar. Män begick 23 självmord per 100 000 invånare, för kvinnor var motsvarande siffra sex.

Bland kvinnor däremot är det främst kvinnor under 25 år som tar sitt eget liv, visar siffror från Statistikcentralen.

Självmord står för hälften av alla dödsfall i åldersgruppen 20-24 år. Bland 25-29-åringar och 15-19-åringar är andelen cirka 30 procent.

Självmordsdödligheten hos oss är hög i europeisk jämförelse; enligt Eurostats statistik för 2014 dör fler unga per 100 000 invånare i självmord endast i Litauen, Irland och Lettland.

Diskussion om artikeln