Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo har fått plats för svenska dagisbarn i egna daghem – privat dagvårdsbolag backar med planerna på att öppna ny enhet

Från 2018
Barn leker med legobitar.

Redan en längre tid har dagvårdssituationen för den svenskspråkiga verksamheten varit knepig. Våren var extra besvärlig för Åbo stad och bristen på kommunala dagvårdsplatser var skriande.

För tillfället ser läget ändå lite ljusare ut inför hösten. Åbo stad har hittat en plats till alla familjer som ansökt om en, och det finns ännu lediga platser i centrum.

Det säger Hanna Karlsson, som är servicechef för svenska småbarnsfostran vid Åbo stad.

Hon konstaterar ändå att läget ännu kan ändra senare i sommar, beroende på hur många som ansöker om en dagvårdsplats.

Barn på lekplats
Bild: Mikael Crawford/Yle

Inget privat svenskspråkigt daghem i Rosenkvarteret i det här skedet

Det privata dagvårdsbolaget Verkanappulat hade planer på att öppna en ny svenskspråkig enhet i de hus som renoveras i Rosenkvarteret i Åbo centrum.

Daghemmet skulle öppna sina dörrar i augusti och ha plats för 55 barn.

De här planerna blir ändå inte verklighet, berättar bolagets vd Minna Takkula.

Barn leker.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Kundunderlaget räcker inte till, eftersom staden har hittat platser för barnen inom den egna, kommunala dagvården.

Enligt Takkula är det här i sig inget problem för bolaget. Ett finskspråkigt daghem ska öppna i huset i höst.

Nu då den svenskspråkiga enheten inte grundas, så får det finskspråkiga daghemmet mer utrymme.

Den personal som hade anställts till den svenskspråkiga enheten omplaceras till Verkanappulats andra enheter, berättar Takkula.

Flytt av förskola ger mer plats på Åbodagis

Orsaken till att läget är lite lättare inom Åbo stad för tillfället, är att förskoleplatserna i både Sirkkala och Cygnaeus tillfälligt ska flytta till servicehuset Hemmets vindsvåning.

Det här frigör platser på Sirkkala dagvårdsenhet.

En flicka med ett förstoringsglas
Bild: Mostphotos

Det betyder att det fortfarande finns lediga platser på stadens daghem i centrum.

Knepig höst än igen - nytt dagis planeras på Sofiegatan

Enligt Karlsson kommer ändå nästa vår att bli knepig, än igen.

Hösten är alltid lättare eftersom en del barn flyttar till förskolan och därför finns det fler lediga platser just under hösten, konstaterar Karlsson.

Skolgatans daghem ska rivas i framtiden. På sitt möte i mitten av juni beslöt nämnden för fostran och undervisning att verksamheten på Skolgatan flyttar till Sofiegatan i Port Arthur, där ett nytt daghem ska byggas.

Gårdsplanen till det svenska daghemmet på Skolgatan i Åbo.
Bildtext Skolgatans daghem kommer att rivas och ersättas med nybygge.
Bild: Yle/Linus Hoffman

I det nya daghemmet finns lika många platser som på Skolgatans daghem och också utrymme för två till tre daghemsgrupper till.

Det nya daghemmet ska också inrymma ett skiftesdaghem för familjer som behöver daghemsplatser nattetid, kvällstid och under helger.

Enligt stadens nuvarande planer kommer det nya daghemmet att stå klart 2021.

Diskussion om artikeln