Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvarsmakten förnyar utbildning för beväringar - fokus på modern teknologi

Från 2018
Uppdaterad 13.07.2018 13:11.
Värnpliktig med maskingevär.
Bild: Försvarsmakten

Försvarsmakten utvecklar undervisningen för beväringar för att bättre möta framtida utmaningar. En ny, modernare värnpliktsutbildning ska vara klar år 2020.

- Det nuvarande systemet är inte felaktigt eller dåligt - målet är att skapa en helhet som fungerar ännu bättre än förr. Vi har ett planerat koncept, och testar nu hur väl det fungerar i praktiken, säger brigadgeneral Jukka Sonninen, utbildningschef vid huvudstaben.

Målsättningen med programmet Utbildning 2020 är att förse beväringar med högklassiga färdigheter med hjälp av effektiva, moderna och motiverande utbildningsmetoder, skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande.

Vi kommer inte att avskaffa sådant som hör till armétraditionen och den verksamhet som utövas här.

― Jukka Sonninen

Inga rekrytmarscher i framtiden

Ett centralt mål är att beväringarna ska lära sig bättre och mer effektivt. Dessutom ligger fokus vid att utveckla beväringarnas handlingsförmåga, både ur ett socialt, psykologiskt, fysiskt och etiskt perspektiv.

Då det gäller den fysiska delen ska den nya undervisningen fokusera på att främja den fysiska prestationsförmågan.

- I rekrytskedet kommer vi inte längre att ha fysiskt tunga marscher, utan i stället systematiskt utvecklande idrottsundervisning, säger Sonninen.

I den nya modellen är också utbildarens roll mer instruktiv än tidigare.

Skyttesimulator och mikrofilmer - säg hej till ny teknologi

Den moderna teknologin kommer att utnyttjas stort i samband med undervisningen, berättar Sonninen.

- Målet är att minska antalet föreläsningar, och i stället införa fler praktiska övningar och interaktiva metoder i en virtuell utbildningsmiljö.

Utbildningen kommer att byggas till moduler, och på beväringarnas veckoprogram kan man i framtiden se självstudier, användandet av mikrofilmer eller simulatorer.

Mikrofilmer är fyra minuter långa snuttar där ett tema förklaras på ett förenklat och konkretiserat sätt.

Jukka Sonninen
Bildtext Jukka Sonninen.
Bild: Kalle Heikkinen / Yle

- Vi vet att det fungerar väl. Beväringar lär sig bättre genom bild, ljud och förklarande text, snarare än genom att sitta och lyssna på när någon pratar, säger Sonninen.

Eventuellt kommer det dessutom att skapas en mobilapplikation, där beväringar har tillgång till undervisningsmaterial och annan nyttig information.

Teknologin har tagit ett enormt steg framåt i utvecklingen. Att använda sig av virtuella medel är också kostnadseffektivt, men utbildningsreformen har ingenting med inbesparingar att göra, påpekar Sonninen.

- Vi kommer inte heller att avskaffa sådant som hör till armétraditionen och vår verksamhet här, såsom den repetitiva utbildningen eller fysiskt tunga övningar överlag.

Största förändringarna för rekryter

Reformerna kommer främst att synas i utbildningens grundskede, under rekrytperiodens allra första veckor.

Men också utbildningsgrensperioden under grundutbildningsperioden, specialutbildningsperioden och i ett senare skede, ledarskapsutbildningen, kommer att utvecklas.

Tester av de nya utbildningsmetoderna inleds nu vid Björneborgs brigad, Kustbrigaden och Luftkrigsskolan för rekrytutbildningen för kontingent 2/18 i juli.

Målet är att minska antalet föreläsningar, och i stället införa fler praktiska övningar och interaktiva metoder.

― Jukka Sonninen

Nylands Brigad i Dragsvik berörs inte ännu av reformen.

Enligt planen ska det nya, färdiga utbildningsprogrammet tas i bruk av hela Försvarsmakten från och med år 2020.

Joakim Borgar, premiärlöjtnant och ställföreträdande utbildningschef vid Nylands brigad, tror att reformen kommer att tas väl emot av beväringarna.

- Det är klart att omställningar alltid ställer till med vissa utmaningar och det tar en tid att vänja sig. En del mikrofilmer och simulatorer har vi ändå redan i användning, och de har tagits emot väldigt bra.

Att göra informationen så lättillgänglig för beväringar som möjligt ser Borgar som en viktig sak.

Mikrofilmer gör det lätt för beväringar att ta del av utbildningsmaterial, till exempel på en padda eller på mobilen.

― Joakim Borgar

- Det som vi på Nylands brigad redan utnyttjar är små filmer som höjer tjänstgöringssäkerheten i till exempel vapenhantering.

- Med hjälp av dessa mikrofilmer är det väldigt lätt för beväringar att ta del av utbildningsmaterial, till exempel på en padda eller på mobilen.

Borgar är lugn till sinnes i väntan på hur det färdiga utbildningsprogrammet kommer att se ut.

- I och med att projektet först experimenteras och senare pivoteras kommer vi nog att få ett färdigt paket som säkert är välbeprövat.

Diskussion om artikeln