Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

NTM-centralen: Landskapsplanen för Östersundom bryter mot lagen

Från 2018
Uppdaterad 12.07.2018 14:06.
Blåbärsplockare
Bildtext NTM-centralen anser att mer rekreationsområden behövs i Östersundom.
Bild: Mostphotos Tage Persson

Naturvärdena hotas och det finns inte tillräckligt med rekreationsområden i den nya landskapsplanen för Östersundom, enligt NTM-centralen.

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral har lämnat in ett besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol gällande landskapsplanen för Östersundom.

Nylands landskapsfullmäktige godkände landskapsplanen för Östersundom, men enligt NTM-centralen i Nyland strider planen mot naturvårdslagen och markanvändnings- och bygglagen.

Orsaken är att planen försämrar naturvärdena i Naturaområdet.

Chef för områdesanvändningen vid NTM-centralen i Nyland, Brita Dahlqvist-Solin berättar att man i planen borde ha slagit fast markanvändningen i Naturaområdenas närhet.

– Nu har de lämnats som så kallade vita områden.

Markanvändningen på de vita områdena kan kommunen själv besluta om i sin egen planläggning.

Planen som godkänts tillåter nu omfattande byggande i närheten av Naturaområdet.

Mer rekreationsområden behövs

Dessutom finns det inte tillräckligt med rekreationsområden i den nya landskapsplanen. Bostadsområdet i Östersundom beräknas få 100 000 invånare och det innebär att behovet för rekreationsområden växer kraftigt.

I den gamla landskapsplanen finns rekreations- och naturskyddsområden utmärkta, och därför anser NTM-centralen att det är obefogat att man tar bort dem, förklarar Dahlqvist-Solin.

– I den gamla planen har man konstaterat att behovet finns. I den nya planen har man ändrat områdena till vita områden och markanvändningen slås fast i kommunens planläggning.

NTM-centralen anser att största delen av områdena vid Sundberg-Kasaberget och Husö borde betecknas för rekreationsbruk eftersom de ligger alldeles i närheten av Naturaområdet.

Sundberg-Kasaberget, Husö och Naturaområdet utgör en ekologisk helhet och naturvärdena kan bara tryggas om hela området bevaras och inte bebyggs.

Havsvikarna, strandängarna och åkrarna är viktiga häcknings- och rastplatser för sjöfåglar och vadare.

Diskussion om artikeln