Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elisabeth Rehn anser att värnplikten måste förnyas - “Det är absolut galet att Finland sätter folk i fängelse för deras åsikter”

Från 2018
Elisabeth Rehn fotograferad på sitt hotell i Björneborg
Bild: Yle/Retu Liikanen

Minister Elisabeth Rehn säger att den nuvarande värnplikten för bara män har levt ut sin tid. Hon anser att fokuseringen på militärtjänst gör oss mindre förberedda på alla de nya hot som uppstått. Dessutom borde alla bidra och ingen kastas i fängelse.

I våras presenterade minister Elisabeth Rehns tankesmedja, Bank of Ideas, en rapport som öppnar för större frivillighet när det gäller militärtjänstgöring. Istället föreslår man att både kvinnor och män gör en medborgarplikt.

- Vi ska absolut hålla fast vid att vi har ett tillräckligt antal utbildade soldater för att försvara oss. Men vi borde titta mycket mer på alla de andra formerna av totalförsvar, säger Elisabeth Rehn som befinner sig i Björneborg för att diskutera försvarspolitik.

Hon visionerar om en medborgarplikt för alla, för kvinnor och män; för jehovas vittnen och ålänningar.

Det är beklagligt att tro att försvarsviljan skulle ebba ut för att det kommer fler fosterländskt aktiva med i bilden, alltså kvinnorna.

Försvarsmakten skulle under alla omständigheter ha rätt att välja ut dem som behövs för det som Rehn kallar “den hårda kärnan”, alltså det väpnade försvaret. Alla övriga skulle utbildas för uppdrag inom civilförsvaret. Det kunde handla om att få uppgifter vid till exempel miljö- eller flyktingkatastrofer.

- Kvinnor får idag alldeles för lite information om möjligheterna inom försvaret, säger Rehn.

- Uppbådet borde vara gemensamt för alla. Dessutom borde alla på förhand få berätta om sina önskemål och färdigheter.

Urholkar inte försvarsviljan

Sedan Rehns tankesmedja presenterade sina förslag i våras har debatten om värnplikten tagit ny fart. Försvarsminister Jussi Niinistö har ändå tydligt sagt att varje element av frivillighet vore som att öppna pandoras ask och skulle urholka försvarsviljan.

Elisabeth Rehn som var Finlands första kvinnliga försvarsminister tror att han har fel.

- Vi måste räkna med att vi har talat sanning när vi har sagt att Finlands försvarsvilja är den högsta i världen och att våra unga män och kvinnor ställer upp för fosterlandet oberoende av vad som väntar.
- Det är beklagligt att tro att försvarsviljan skulle ebba ut för att det kommer fler fosterländskt aktiva med i bilden, alltså kvinnorna, säger Rehn.

Militärparad.
Bild: Juha Metso / All Over Press

Finland bör inte sätta folk i fängelse för deras åsikter

Den finländska värnplikten får med jämna mellanrum kritik av internationella medborgarorganisationer. Dels handlar kritiken om att totalvägrare döms till fängelsestraff, dels om att civiltjänstgöringen är så lång att den ses som ett straff.

Det här är enligt Rehn ett synnerligen vägande skäl för att förnya värnplikten.

- Det är absolut galet att Finland, vårt Finland, sätter folk i fängelse för deras åsikter.

Frågan är just nu mer akut än på länge. Efter en hovrättsdom ser det ut att bli omöjligt att särbehandla jehovas vittnen som sedan 80-talet har varit befriade från värnplikt.

Nyligen föreslog en arbetsgrupp vid försvarsministeriet att undantaget för Jehovas vittnen slopas.

- Jag blev väldigt upprörd över att man räknade med att man då sätter dem i fängelse. Och därför vill vi ge möjligheter för alla så att ingen hamnar i fängelse.

- Det finns väldigt många utbildningsformer som passar väl in i jehovas vittnens tankeväsen, säger Rehn som tänker sig att medborgarorganisationer som till exempel Röda Korset kunde ge den utbildning som ingår i medborgarplikten.

Fägelsestraff kunde ersättas med skattelättnader

Elisabeth Rehns tankesmedla föreslår att de som gör sin medborgarplikt skulle få skattelättnader. Det här har av en del tolkats som en straffskatt för dem som vägrar eller som en möjlighet att köpa sig fri från värnplikten.

- Det här har missförståtts. Vi kunde erbjuda skattelättnader under några år för dem som gjort sin plikt. Det är en annan sak än att man kan köpa sig fri, säger Rehn.

Vi ska komma ihåg att Åland samtidigt i alla fall ska försvaras av Finland.

Medborgarplikten borde enligt Elisabeth Rehn även gälla ålänningar.

- I den utbildning som vi föreslår finns det utan vidare också sådant som är av intresse för Ålands civilförsvar. Det kan handla om situationer och konflikter som inte har mer det militära att göra, till exempel storolyckor och klimatförändringar.

- Vi ska också komma ihåg att Åland, med sin mycket riktigt fastställda position som ingen ska rubba, samtidigt i alla fall ska försvaras av Finland.

Är det inte farligt att leka med den åländska demilitariseringen?

- Det här har inget med demilitariseringen att göra. Om till exempel inrikesministeriet ansvarar för kurserna ska det inte vara några som helt svårigheter, säger Elisabeth Rehn.

Hon tänker sig också att kurserna delvis kunde utföras på distans och i etapper och att medborgarplikten därför skulle vara lättare att utföra än dagens civiltjänstgöring.

Diskussion om artikeln