Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu är det klart hur de finska Lovisaelevernas skolstart ser ut - flyttar till flera lokaler på olika håll i staden

Från 2018
bild på en skola
Bildtext Harjurinteen koulu i Lovisa renoverades och fick ett nybygge, som stod klart 2014. Nu har det ändå visat sig att byggnaden fortfarande har dålig inneluft.
Bild: Sandra Crawford/Yle

Harjurinteen koulu och Loviisan lukio har problem med inneluften. Nu är det klart att det inte blir någon skolstart i baracker för eleverna.

På onsdagen hade stadsstyrelsen i Lovisa ett extraordinärt möte för att fatta beslut om tillfälliga lokaler för Harjurinteen koulu och Loviisan lukio.

Skolorna lider av inneluftsproblem, och tanken var ursprungligen att de skulle inleda läsåret i baracker på Gamla stranden.

Nu är det ändå klart att det inte blir några baracker just där, eftersom det har visat sig att det eventuellt är problem med jordmånen. Gamla stranden har använts som jordtipp.

Dessutom har grannar lämnat in ett besvär mot barackernas placering.

Skolornas verksamhet splittras

Nu är det klart att eleverna inleder sitt läsår i tillfälliga lokaler på olika håll i staden i stället.

Verksamheten i Harjurinteen koulus nya del flyttas till Familjecentralen på Östra tullgatan, grundtrygghetscentralens gamla lokaler på Degerbygatan och Hamnhuset i Valkom.

Utöver det behövs ytterligare lokaler i början av läsåret. Stadsstyrelsen har gett fullmakt åt lokalchefen att hyra lokalerna.

Verksamheten i Harjurinteen koulus och Loviisan lukios gamla del flyttas till Edupoli på Direktörsvägen i Lovisa samt Lagerholms kontor på Petersvägen i Tessjö.

Här gäller samma sak som för nya delen, det vill säga ytterligare lokaler behövs i början av läsåret. Lokalchefen sköter den saken.

Oklart hur det blir med barackerna

Förhandlingarna om barackleveransen är på hälft. Barackfrågan ska behandlas senast på stadsstyrelsens möte den 6 augusti.

Då klarnar också hur stor del av skolornas verksamhet som flyttar till baracker.

Barackerna skulle ursprungligen levereras till skolstart, men förra veckan meddelade entreprenören att tidtabellen är för stram och att barackerna försenas.

Diskussion om artikeln