Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Den gröna algsoppan är förmodligen här för att stanna: "Värme och sol mer avgörande då folk köper sommarstuga"

Från 2018
Uppdaterad 27.07.2018 06:42.
Blågröna alger vid en strandkant.
Bildtext Stränder utan blågröna alger kan bli sällsynt lyx.
Bild: Yle/Gitte Laurell

Rikliga algblomningar kan bli en bestående plåga, och sommarstugor med algfri strand kan bli svåra att hitta i framtiden. Men är det ett problem för köparen?

Nej - åtminstone inte ännu. Det visar en rundringning till 10 fastighetsmäklare som Svenska Yle har gjort.

Efter en exceptionellt algrik sommar ringde vi runt till fastighetsmäklare runtom i Svenskfinland för att höra hur intresset för sommarstugor påverkas av att mängden blågröna alger ökar.

Många som söker semesterboende letar nu samtidigt efter ett andra boende.

Och någon förändring lär det inte bli, konstaterar forskare Sirpa Lehtinen vid Finlands miljöcentral Syke.

- Om de varma somrarna fortsätter och vi inte minimerar våra utsläpp kan överflödiga blomningar vara här för att stanna.

Stugmarknaden blomstrar i Västnyland

I Västnyland har den gröna sörjan inte stoppat köpivern - tvärtom. Stugor har gått åt som smör i solsken, säger försäljningschef Ralf Lindén vid OP Koti.

- Vi har sålt mer i sommar än i fjol, och jag har förstått att det också gäller andra så det verkar som om handeln har ökat överlag.

Också på Kimitoön i Åboland går stugaffärerna bra. Fastighetsmäklare Magnus Nyman vid Nyman Lkv är inte orolig över algläget.

- Senast i dag har det sålts en holme därute, även om det fanns alger på holmens västra sida den andra gången vi var och tittade med köparen. Om priset är det rätta finns det oftast en köpare.

Flottor av Blågröna alger i Östersjön, juli 2018.
Bildtext Stora algflottor nära Nötö i Åbo skärgård helgen 19-20 juli, 2018.
Bild: Lehtikuva

Det största algproblemet drabbar Finlands sydliga och sydvästra kust, samt inre vattendrag i södra och sydvästra Finland.

I havsområden längre norrut är algerna färre.

Ralf Lindén säljer stugor i Karis, Ekenäs, Hangö, Kimitoön, Pargas och Nagu. Han har inte märkt att vissa områden skulle vara mer populära än andra.

- Det är snarare de gamla trenderna som gäller, att bilväg ända fram är mer attraktivt än en del av en holme. En hel holme kan också vara väldigt attraktiv.

- Sedan handlar det om bekvämligheter, om det är frågan om en traditionell stuga eller om det är ett andra hem.

Om det är tjock grön sörja i stranden den dag man visar en stuga åt en kund så brukar jag förklara att det inte alltid är där.

― Fastighetsförmedlare Leena Lindroos, Lkv Hemma

Stugpriserna har sjunkit - "Ingen överraskning"

Efterfrågan på sommarstugor har ändå minskat överlag och det syns i statistiken.

Stugpriserna steg under 1990-talet och ännu in på 2000-talet, men under de senaste åren har prisnivåerna vänt nedåt, visar siffror från Lantmäteriverket.

Stugpriserna är fortfarande starkt förknippade till läget, säger lantmäteriverkets registerchef Taisto Toppinen.

- Dragkraftiga områden, som Huvudstadsregionen och närliggande regioner, samt stora landskapscentrum såsom Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Kuopio, drar upp priserna.

Rinnande vatten
Bildtext Bekvämligheter på stugan, såsom rinnande vatten eller elkoppling, lockar till sig köpare.
Bild: Yle/Johanna Ventus

- Det att medianpriserna har sjunkit kanske är ett tecken på något, men det torde handla främst om att de yngre generationerna helt enkelt inte är lika intresserade av sommarstugor som tidigare.

På Kimitoön har Magnus Nyman märkt ett likadant fenomen.

- Allmänt taget har personer födda på slutet av 1970-talet och början av 80-talet tappat intresset för skärgårdslivet.

Trenden har förändrats

Många som söker semesterboende letar nu samtidigt efter ett andra boende, ett ställe där man kan vistas året om, säger Ralf Lindén.

- Då är det inte avgörande om det finns blågröna alger vid stranden i juli, när man också är där vår, höst och vinter. Därför är det snarare bekvämligheten och tillgängligheten som avgör.

De yngre generationerna är helt enkelt inte lika intresserade av sommarstugor som tidigare.

― Registerchef Taisto Toppinen, Lantmäteriverket

Hur har algläget påverkat intresset för att köpa semesterboende vid ett vattendrag?

- Min åsikt är att det tillsvidare inte har inverkat. Det här året är exceptionellt svårt och ifall det fortsätter så här så kommer det nog att ha en inverkan.

När kunderna fattar köpbeslut är inte algblomningen ett avgörande kriterium utan andra saker väger mer, menar Lindén.

- Är stugan i gott skick och hur stor är den? Är det sandstrand, klippor eller vassbevuxen strand? Kommer man ända fram med bilen, eller ligger tomten på en holme? Sådana saker är viktigare i kundens ögon.

En bra stuga med algstrand kan jaga bort kunderna från havet

Ralf Lindén spekulerar att en ökad algblomning kanske gör att människor söker stuga vid vattendrag där alger inte förekommer.

- Intresset för fritidsfastigheter kommer att fortsätta och bestå, men en del kanske väljer att köpa vid en insjö eller till exempel i Bottenviken där algblomningen inte är så svår.

Eka vid brygga.
Bildtext Då vattnet är vindstilla kan blågröna alger samlas vid stranden.

Mosse Lindholm är försäljningschef vid Aktia fastighetsförmedling i Ekenäs. Han har märkt att människor till en viss grad väljer stugplats efter algläget.

- Jag har personligen upplevt köpare som söker platser norr om Hangö udd framom södra kusten mot det öppna havet, mycket på grund av det algläge som man kunnat urskilja där den senaste tiden.

En del kanske väljer att köpa vid vattendrag där algblomningen inte är så svår

― Försäljningschef Ralf Lindén, OP Koti

I Östnyland är fastighetsmäklare Risto Volanen vid Volanen Ab på samma linje.

Han säger att efterfrågan i inre skärgården kan öka om algsomrarna blir fler - men för stugköparen är algläget inte avgörande.

- Värme och sol är mer avgörande än alger då folk fattar köpbeslut. I fjol ledde den kalla sommaren till att försäljningen av sommarstugor gick dåligt.

Personer som inte är vana att vistas i skärgården kanske väljer en södernsemester vid en pool i stället.

― Teija Laaksonen, fastighetsmäklare vid Skärgårdsmäklaren i Pargas

Intresset för hyresstugor växer

Att hyra sommarstuga i stället för att köpa egen kan bli mera populärt. Orsaken är ändå annan än algblomningen, menar Ralf Lindén vid OP koti.

- Det beror på att människor är mer rörliga i dag och kanske inte vill sitta på stugan hela sommaren. Man kanske vill vara på en stuga i ett par veckor och då är det ett bra alternativ att hyra.

Det håller fastighetsförmedlare Kerstin Ståhlberg vid Bo i Huvudstadsregionen med om och tillägger att det också är en bekvämlighetsfråga.

- Att hyra stuga är ju lättare, då är man inte bunden. Du är där den där månaden och har inte det ansvar över fastigheten som stugägare har året om.

Ett år mer, ett annat år mindre

Algläget varierar från år till år, och faktorer som påverkar blomningen är allmänt kända.

- Om stranden är blåsig är det mindre sannolikt att en algflotta samlar sig där. Och självklart har vattentemperaturen en stark inverkan eftersom algblomningen ökar då vattnet är varmt, säger forskare Sirpa Lehtinen.

Fastighetsförmedlare Leena Lindroos vid Lkv Hemma i Östnyland säger att de flesta kunder känner till att algläget varierar.

De flesta vet hur algerna fungerar, att de kommer och går. Det upplevs därför inte som ett bestående problem

― Fastighetsförmedlare Leena Lindroos, Lkv Hemma

- Om det är tjock grön sörja i stranden den dag man visar en stuga åt en kund så brukar jag förklara att det inte alltid är där.

- Men de flesta vet hur algerna fungerar, att de kommer och går, och man räknar helt enkelt med att de kan finnas. Köper man en stuga vid havet är det nästan så att alger kommer på köpet, säger Lindroos.

I Åboland menar Teija Laaksonen vid Skärgårdsmäklaren i Pargas att algerna däremot kan påverka människor som inte är vana att vistas i skärgården.

- De kanske väljer en södernsemester vid en pool i stället.

Diskussion om artikeln