Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Blodtjänstens lager börjar sina - värmeböljan får blodgivare att stanna hemma

Från 2018
Uppdaterad 24.07.2018 13:28.
Folk utspridda på britsar för att donera blod till Blodtjänst.
Bildtext Arkivbild. Blodtjänst.
Bild: Yle/Anna Savonius

Vanligtvis råder det ingen större blodbrist i Finland på sommaren, men på grund av den ihålliga värmeböljan har lagren börjat sina. Iira Hartikainen, informatör vid Röda Korsets blodtjänst, berättar att hettan lett till att färre donerar blod.

Esa Laakso passade på att donera blod en av de få regninga dagarna under de senaste veckorna.

- Redan tidigare under min semester funderade jag på att donera blod men då det varit så vackert väder har jag hellre njutit utomhus, säger Esa Laakso.

En man står i Sanomatalo framför stora fönster. Han har bandage runt båda armvecken eftersom han precis donerat blod.
Bildtext Esa Laakso efter att han donerat blod. Han har bandage på båda armarna eftersom att donationen först misslyckades på vänster arm.
Bild: Yle/ Anna Aaltonen

Det är den ovanliga blodgruppen O negativ som det är störst behov av. Det är nämligen den blodgrupp som kan ges till vem som helst, oberoende av patientens egen blodgrupp.

O negativt blod kallas för "akutblod" och ges bland annat i akuta situationer då man inte hinner ta reda på patientens blodgrupp. Laakso har just den blodgruppen och har donerat flera gånger.

- Det här var min fjortonde donation. Det är trevligt att donera, och man får smörgås och kaffe efteråt. Min son tycker också om att följa med och titta på hissarna i Sanomahuset, berättar Laakso.

Även Laaksos föräldrar är ivriga blodgivare.

- Mina föräldrar är duktiga på att donera, de har samma blodgrupp som jag. Min pappa har donerat närmare 70 gånger i sitt liv, säger Laakso.

"Vanligtvis har vi inte blodbrist på sommaren"

Iira Hartikainen är informatör på Röda Korsets blodtjänst. Hon berättar att det inte brukar vara brist på blodgivare på sommaren.

- Det behövs lite mindre blod på sommaren då det görs färre operationer. Dessutom har människor semester och mera tid att donera, säger Hartikainen.

Läget ser dock inte lika bra ut i år. Sedan ett par veckor tillbaka har det nämligen varit färre blodgivare i farten.

- Det är mellan en tredjedel och fjärdedel färre blodgivare än vanligt. Jag tror att värmeböljan gör att människor har annat för sig, funderar Hartikainen

En kvinna i en röd top ståt ute i solskenet. Hon har glasögon på sig.
Bildtext Iira Hartikainen är informatör på Röda Korsets Blodtjänst.
Bild: Yle/ Anna Aaltonen

För att upprätthålla lagren har man nu kontaktat tidigare blodgivare, som gett tillstånd till det, för att be dem komma in och ge blod.

Störst är behovet av O negativt blod.

"Vi kan bjuda på taxi fram och tillbaka till blodtjänstbyrån för grupper"

Blod kan doneras på blodtjänstbyråer eller vid allmänna blodgivningar. I huvudstadsregionen finns tre blodtjänstbyråer, ett i Sanomahuset, ett i Stenhagen och ett i Iso Omena i Esbo.

Runt om i Finland ordnas även årligen ungefär tusen allmänna blodgivningar. I huvudstadsregionen ordnas de till exempel i Östra centrum, Alberga och Dickursby.

Ibland ordnas det även blodgivningar på större företag. Det måste ändå enligt Hartikainen vara en arbetsplats med minst tusen arbetstagare.

- Vi måste få in åtminstone hundra påsar blod vid varje allmänna blodgivning. Vi kan inte ta risken att inte få in tillräckligt med blod, säger hon.

Vill man donera blod tillsammans med kollegor, kompisgänget eller vänner från någon hobbyverksamhet kan man bilda en så kallad Blodgrupp som tillsammans kan donera blod.

Är man medlem i en Blodgrupp kan man till exempel tävla mot andra grupper.

Blodtjänsten kan också bjuda på taxi fram och tillbaka till blodtjänstbyrån för grupper på minst fyra. Då behöver man inte nödvändigtvis vara med i en Bloggrupp, utan till exempel åka med kollegor.

- Om arbetsgivaren ger lov kan man då åka tillsammans under arbetsdagen och donera blod, berättar Hartikainen

Allt blod som tas in i hela landet skickas på natten till Stenhagen i Helsingfors. Där processeras det och testas.

Karenstiden för att få donera blod varierar inom Europa

Det finns många olika kriterier och restriktioner för att få donera blod. Bland annat ålder, sjukdomar, kroppsvikt, resor utomlands och sexuella vanor begränsar vem som anses vara en lämplig blodgivare.

Enligt Röda Korsets blodtjänsts läkare, Johanna Castrén, räknades sex mellan män ännu fram till år 2013 som ett permanent hinder för att få donera blod i Finland.

Från och med våren 2014 har män som har haft sex med en man ändå fått donera blod, förutsatt att man inte haft sex med en annan man inom tolv månader.

Den motsvarande karenstiden för andra personer är fyra månader, och inkluderar även då endast nya sexuella partners.

- Inom den gruppen av män som har sex med andra män så är incidensen för färsk hiv högre än bland män som har sex med kvinnor, säger Castrén

Den tolv månader långa karensitden beror enligt Castrén på att sex mellan män utgör en riskgrupp.

Enligt henne är det endast bland den här gruppen som det i Finland finns en aktiv hivepidemi. Statistiken berättar hon att kommer från Institutet för hälsa och välfärd THL.

- Riskkalkyleringen har visat att en karenstid på tolv månader inte medför någon risk. I Danmark är sex mellan män ännu ett permanent hinder medan det i Portugal och Italien inte över huvudtaget beaktas som en specifik riskgrupp, säger Castrén.

Castrén berättar att en färsk hivsmitta inte syns i testen och att det är därför man har en längre karenstid för dem som ingår i riskgruppen för att smittas av viruset.

Det är ändå endast ungefär en vecka som en färsk smitta inte syns i testen och som den således inte kan hittas då bloddonationerna testas.

Johanna Castrén arbetar som läkare på Blodtjänst
Bildtext Johanna Castrén.
Bild: Yle/Anna Savonius

Castrén berättar att karenstiden för manliga blodgivare som har haft sex med en man i Storbritannien sedan i våras har varit tre månader.

Hon ser inte negativt på deras beslut att förkorta karenstiden och säger att man kommer att följa med statistik från Storbritannien för att se om en liknande lösning vore möjlig i Finland.

Då det kommer till homosexuella män som lever i stadiga förhållanden så anser Castrén att den finska modellen har sina brister.

- Riskgruppstänkandet tar inte hänsyn till de individuella variationerna som finns inom gruppen. Vi har inte möjlighet eller resurser att bedöma enskilda individers riskfaktorer och därför måste vi luta oss mot den forskning som finns, säger Castrén.

I Finland är det Fimea som ger direktiven om de olika restriktionerna vid blodgivning och de konsulterar bland annat experter från Institutet för hälsa och välfärd THL.

- I grund och botten handlar det om att skapa så säkra och bra blodprodukter som möjligt, avslutar Castrén.

Här kan du testa om du lämpar som blodgivare.

24.7.2018 13.00: Termen "homosexuella" har korrigerats till "sex mellan män", eftersom restriktioner har att göra med sexuella vanor, inte sexuell läggning.

Diskussion om artikeln