Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skillnader i finskt och svenskt skogsbruk kan förklara varför Sverige drabbats hårdare av skogsbränder

Från 2018
Uppdaterad 25.07.2018 22:26.
Kårböle i Sverige
Bildtext Skog brinner i Kårböle i Sverige.
Bild: AFP / Lehtikuva

Under den senaste tiden har stora skogsbränder härjat i Finland men framför allt i Sverige. Det finns betydliga skillnader länderna emellan, vilket kan förklara varför Sverige drabbats hårdare av skogsbränderna än Finland.

Skillnaderna mellan de finska och svenska skogsbruken är stora, berättar Juha Laitila, forskare på Naturresursinstitutet Luke.

Enligt Laitila ägs de finska skogarna i huvudsak av familjer medan de i Sverige i större utsträckning ägs av stora företag. De finska skogarna bildar ett slags spretigt mosaikmönster av mindre enheter med flera bara marker som skiljer skogarna åt.

- I Sverige är de typiska skogsbruken mycket större än i Finland. Det leder till att skogarna är större och mer enhetliga, säger Laitila.

- Eftersom de svenska skogsbruken bildar stora helheter saknas det ofta öppna ytor som skulle stoppa branden från att sprida sig.

Eftersom de svenska skogsbruken bildar stora helheter saknas det ofta öppna ytor som skulle stoppa branden från att sprida sig

Laitila konstaterar vidare att de finska skogarna gallras oftare än i Sverige, vilket också påverkar brandrisken.

- I Finland gallras skogarna i regel två gånger under en period på 65-90 år medan det i Sverige görs en gång. Eftersom det gallras mer sällan i Sverige så växer det mer träd per hektar som i sin tur ökar brandrisken.

Eftersom det gallras mer sällan i Sverige så växer det mer träd per hektar som i sin tur ökar brandrisken

Juha Laitila, forskare på Luke

Då skogarna gallras mer i Finland än i Sverige finns det också färre döda träd som står kvar i de finska skogarna.

Granskog farligare än tallskog

En annan skillnad mellan länderna är att den vanligaste trädsorten i de finska skogarna är tall medan det i Sverige är gran.

- Och granen är ju känd för att ha torra kvistar som lättare fattar eld än tallen. I granskogen sprids också elden snabbare än i tallskogen.

Omkullfallna granar i tät skog.
Bildtext I Sverige är den vanligaste trädtypen gran. Granen är mer lättantändlig än till exempel tallen som är den vanligaste trädtypen i Finland.
Bild: Yle/Charlotte Vainio

De finska skogarna består också av träd i varierande ålder medan skogarna i Sverige är mer i samma ålder. Ytterligare en aspekt att notera är att Sverige ligger mer söderut än Finland.

- Det betyder att träden är högre och det växer mer träd per hektar. Och när det då börjar brinna i skogen finns det mer antändbart material än i de finska skogarna, säger Laitila.

För att förstå skillnaden jämför Laitila mängden bränsle i det finska skogarna med att det skulle fylla ett dricksglas, medan bränslet i de svenska skogarna fyller en hel hink.

För att förstå skillnaden jämför Laitila mängden bränsle i det finska skogarna med att det skulle fylla ett dricksglas, medan bränslet i de svenska skogarna fyller en hel hink

Juha Laitila, forskare på Luke
Skogsbränder i närheten av Ljusdal i Sverige.
Bild: AFP / Lehtikuva

"Skogsindustrin borde ta sitt ansvar"

I Sverige pågår nu också en diskussion om vilken roll skogsbruket egentligen spelar i de enorma skogsbränderna. Författaren och journalisten Sven Olov Karlsson har kritiserat den svenska skogsindustrin för att ha odlat stora sammanhängde barrskogar.

Karlsson efterlyser därför nu att industrin tar sitt ansvar för att göra skogen mindre brandfarlig.

Laitila på Naturresursinstitutet säger att lösningen är att skogarna skulle gallras oftare och brytas av med mer öppna ytor för de saktar ner brandspridningen.