Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Unik brand bekämpas med unika metoder i Sverige – Jas Gripen sattes in för att bomba brand på försvarsmaktens skjutfält i Älvdalen

Från 2018
JAS 39 Gripen med vingnummer 231 startar för sitt uppvisningsnummer i samband med Turku international Airshow 2015
Bildtext Två JAS 39 Gripen sattes in bombningarna mot branden i Älvdalen i Dalarnas län.
Bild: Yle / Kristoffer Söderlund

Odetonerad ammunition i terrängen gjorde det för farligt att använda konventionella metoder för att släcka branden på Trängslets skjutfält. Flygvapnet satte in Jas Gripen för att få bukt på branden och bokstavligen bombade elden.

En av de stora bränderna som härjar i Älvdalen i Dalarnas län har sen en tid också härjat på den svenska försvarsmaktens skjutområde, Trängslets skjutfält.

Fältet har länge använts för olika skjutningar och det finns därför en hel del odetonerad ammunition av olika slag utspritt över ett större område.

Blandningen eld och odetonerad ammunition är en potentiellt farlig kombination.

Det har förhindrat brandbekämparna från att sätta in alla sina konventionella metoder mot branden på Trängslets skjutfält.

Myndigheterna beskriver problemet som unikt i Sverige och metoden man försökte sig på är därför också rätt unik.

I onsdag förmiddag har flygvapnet satts in för att bokstavligen bomba elden för att få den att slockna på de mer hotande partierna.

- Man har prövat metoden att med stridsflygplan göra en bombfällning som släckningsförsök, säger Marie Tisäter på Försvarsmakten till Expressen.

Beslutet att sätta in bombplan fattades efter att elden på grund av kraftig blåst spred sig över begränsningslinjen norr om fältet.

- Bomben har haft en väldigt god verkan på elden, säger brandchefen Johan Szymanski.

Ska kväva elden

- Det finns i praktiken tre sätt att bekämpa eld, sade Szymanski.

- Med vatten, genom att ta bort bränslet eller genom att ta bort syret. Dagens flygbombning var ett försök att ta bort syret, sade Szymanski.

Tanken var att explosionernas tryckvågor ska beröva elden på syre, alltså kväva bränderna vid brandfronten.

Enligt flygvapnet sattes två JAS 39 Gripen bestyckade med högprecisionsbomber in i den första bombningen.

Det är oklart om det kommer att bli fler bombningar mot bränderna.

På pressträffen om Älvdalsbranden verkade det åtminstone inte finnas konkreta planer på liknande åtgärder på andra håll.

Eftersom det var frågan om ett av försvarsmaktens skjutfält var det möjligt att genomföra bombningen där utan att det orsakade större risker.

Bombningen beskrivs som ett experiment som hittills verkar ha givit lovande effekt.

- Det har gått utomordentligt bra och det preliminära resultatet är hittills gott, säger överste Anders Persson vid Flygvapnet.

Tiotals bränder härjar fortfarande

Sammanlagt pågår det 42 terrängbränder runt hela Sverige. De tre största bränderna finns Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län.

Den svenska regeringen sammankallade idag det nationella krishanteringsrådet, där samtliga myndigheter som har med nationens säkerhet att göra deltar.

Förutom de över tusen svenska brandbekämparna deltar också kring 300 brandmän från Europa, i den största EU-hjälpinsatsen någonsin.

Polen, Österrike, Portugal, Italien och Norge har alla skickat manskap, flyg, helikoptrar eller annan utrustning till Sverige.

Dessutom deltar försvarsmakten och hemvärnet i släckningsarbetet, tillsammans med kring 1 000 frivilliga.