Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Algerna fortsätter frodas i Skärgårdshavet

Från 2018
Sinilevää Itämeressä

Förekomsten av blågrönalger är rätt oförändrad sedan förra veckan. Blomningen är alltjämt kraftig i havsområdet i sydvästra Finland.

I södra skärgårdshavet söder om Nagu och Korpo förekommer på flera ställen rikligt med blågrönalger, mest i områdets västra del.

I havsområdet mellan Houtskär och Rimito har algerna minskat något sedan senaste vecka. Norr om Houtskär finns överlag endast mindre mängder alger.

Vid NTM-centralens fasta mätstationer har rikliga mängder alger observerats kring Utö, Själö och Harvarö. Mindre mängder har observerats kring Korpoström och Söderby i Iniö.

Observationer av rikliga eller mycket rikliga blomningar av blågrönalger har gjorts i flera insjöar. I insjöarna är algsituationen därmed redan för femte veckan i rad sämre än vanligt.

Diskussion om artikeln