Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Patientinformation hittades på gatan i Böle - innehöll bland annat uppgifter om könssjukdomar

Från 2018
Uppdaterad 27.07.2018 16:10.
Läkare för anteckningar
Bild: Unsplash, Wesley Wilson

Patientuppgifter som har att göra med preventionsrådgivning har hittats på gatan i Helsingfors. Nu väntar staden på att få dokumenten från polisen för att så fort som möjligt meddela de patienter som dokumenten berör.

På onsdag kväll kontaktades Ilta-Sanomat av en person som berättade att det låg dokument som innehöll patientuppgifter på Stinsgatan i Böle. Tidningens reporter samlade på plats in dokumenten som berör ungefär tjugofem kvinnor.

Bland de dokument som hittades framgick enligt Ilta Sanomat bland annat detaljerad information om kvinnors prevention, menstruation och könssjukdomar. Dokumenten, som härstammar från 1980-talet och tidiga 1990-talet, har nu överförts till polisen.

Karri Välimäki, ledande jurist vid social- och hälsovårdsverket i Helsingfors, berättar att man inte ännu vet hur dokumenten hamnat på gatan.

- Vi har inte ännu fått tillgång till dokumenten så vi vet inte när, var eller hur de har försvunnit. De har levererats till polisen och där avgörs det vad som görs med dem och om en förundersökning inleds, säger Välimäki.

Välimäki berättar att det är i stadens intresse att så fort som möjligt få reda på var och hur sprickan i informationssäkerheten har uppstått.

- I och med europeiska dataskyddsförordningen GDPR är vi skyldiga att utan dröjsmål ta kontakt med de berörda så fort som möjligt. Vi vill också kunna kartlägga situationen och se om den begränsar sig till dessa fall.

Att dokumenten är från 1980-talet kan enligt Välimäki medföra utmaningar då fallet ska utredas. Han poängterar att allt ännu är mycket oklart.

- Det är ännu oklart vad som hänt och vem som möjligtvis skulle vara straffskydlig. Det lär klarna då polisen är i kontakt med oss och vi får veta mera om vad som egentligen hänt, säger han.

Välimäki hoppas på att ännu idag få mera information av polisen så att de kan börja utreda vad som hänt och kontakta de personer vars känsliga information läckt.

Polisen: "En förundersökning har inletts"

Sampsa Marttila, som är ledare för utredningen vid polisen i Helsingfors, bekräftar att en förundersökning gällande dokumenten har inletts.

- Vi utreder nu hur dokumenten med patientinformation hamnat på gatan. Efter det bedömer vi om det finns orsak att misstänka något brott, säger Marttila.

Marttila bedömer att det kommer att ta någon vecka innan man vet mera om fallet. Han berättar att man samarbetar med Helsingfors social- och hälsovårdsverk i utredningen.

Enligt Marttila är dokumenten stämplade av olika hälsovårdscentraler i Helsingfors.

Om man hittar dokument som innehåller patientinformation på gatan så ska man enligt Marttila inte ta bilder eller dela med sig av innehållet till någon. Gör man det kan man nämligen göra sig skyldig till ett brott.

- Man ska återlämna dokument till det sjukhuset eller den hälsovårdscentralen som de kommer ifrån. Så kan man meddela det till polisen. Man kan också föra dokumenten till polisen, men det är inte nödvändligt, säger Marttila.

Den här artikeln är uppdaterad med information från Polisen klockan 16.10 den 27.7.2018.

Diskussion om artikeln