Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Öringar i Sjundeå behöver förstärka sina gener - staten beviljade pengar så fiskarna kommer ut i stora världen

Från 2018
Öringar
Bildtext Öringen är en vandrande fisk.
Bild: Henrik Kettunen

Öringarna i Kyrkån och Lempansån i Sjundeå lider av isolation. Deras gener försvagas då de inte kommer i kontakt med världen utanför.

Öringarna i Munks i Kyrkån har på grund av isolationen blivit en genetiskt särpräglad population. De har länge levt på samma ställe och det har lett till att det inte finns likadana öringar annanstans.

Men det är inte någon bra sak.

- Det kan vara farligt för stammen. Genetisk mångfald, alltså att fiskarna har olika slag av gener, skulle göra det lättare för öringstammen i Munks att överleva, uppger Elina Erkkilä på världsnaturfonden WWF i Finland.

Därför ska stora världen nu öppnas för Munks öringar.

Ovanligt mycket statliga pengar för vattensatsningar

Närings-, trafik- och miljöcentralen har i år delat ut mera pengar än vanligt för olika vattenprojekt i Nyland. Summan på en miljon euro är mer än dubbelt större än vanligt eftersom ansökningarna i år var så många, projekten var viktiga och deras kostnader var höga.

Ett vattenkraftverk i rödtegel, till höger syns en byggd fiskväg. Bildmontage.
Bildtext Bildmontage som visar den planerade fisktrappan i Åminnefors i Raseborg. Statliga stödpengar blev avgörande också för det bygget.
Bild: Raseborgs stad

Pengarna till NTM-centralens utdelningspott kommer från Miljöministeriet och Jord- och skogsbruksministeriet.

Också WWF-projektet för att rädda öringstammen i Munks fick pengar.

Två dammar i vägen för fiskarna

WWF vill bygga naturliga fiskvägar förbi två dammar i Kyrkån som utmynnar i Sjundeå å. Pengarna från NTM-centralen täcker en del av kostnaderna, resten betalar WWF.

- De lokala markägarna har varit positiva till fiskvägarna. Utan deras tillstånd skulle bygget inte bli av, säger Erkkilä.

Målet är win-win

Dammarna i Munks isolerar öringstammen i ån från att ta sig till den plats högre upp, i Lempansån, där de kan föröka sig.

Med hjälp av fiskvägarna kan öringstammen i Lempansån få nytt fräscht genmaterial från havsöringen.

En å där det växer näckrosor. I bakgrunden syns en bro som går över ån.
Bildtext Kyrkån utmynnar i Sjundeå å (bilden) som sedan rinner ut i Finska viken.
Bild: Yle/Malin Valtonen

- När den lokala öringpopulationen i Lempansån i framtiden förhoppningsvis växer, söker sig också fler individer därifrån till havet där de i sin tur kan stärka havsöringens population, förklarar Erkkilä.

Det uppstår med andra ord en situation där alla vinner.

Klart i oktober

Bygget av fiskvägarna i Munks inleds redan i augusti, uppger WWF och lovar mera info då.

- Tanken är att vara klar i oktober så att de första fiskarna kan testa sina nya vägar redan i år.