Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Grundvattenreserverna goda efter höstregnen ifjol: "Vattnet är högre än vad det brukar vara"

Från 2018
Uppdaterad 01.08.2018 19:04.
Vattenverkets direktör Tom Törnroos vid ett grundvattenmärke i Ekerö, Horsbäck.
Bildtext Grundvattennivån är högre än vad den brukar vara den här tiden på året, säger Tom Törnroos.
Bild: Monica Slotte / Yle

Grundvattnet låg på rekordhög nivå efter förra höstens rikliga regn. Därför är vattentillgången fortfarande stabil i Västnyland trots den ihärdiga torkan.

Den långvariga hettan har satt sina spår i naturen i form av skogsbränder och skördeförluster. Som vanligt har grundvattennivån sjunkit stadigt under sommaren då vädret varit varmt.

Vattentillgången har ändå hållits stabil i Västnyland, eftersom reserverna fylldes på väl under höstens ovanligt rikliga regnperiod.

brunnslock
Bildtext Grundvattennivån kan variera kraftigt. Ställvis kan brunnarna redan vara torra i Västnyland.
Bild: Yle/Camilla Kivivuori

Fältmästare Johan Lindholm på Västra Nylands vatten och miljö har utfört grundvattenmätningar i regionen under sex års tid.

- Efter höstens rikliga regn har vi haft en stadigt stigande grundvattennivå som på sina håll har varit den högsta på många år. Nivåerna har under sommaren nått sin kulmen och håller på att sjunka igen men för tillfället är grundvattnet ännu troligtvis på ”normal” nivå, berättar Lindholm.

När det gäller grundvattnet sker allting med en viss fördröjning. Den sega torrperioden har alltså ännu inte haft några större effekter på grundvattennivån, utan eventuella problem syns först i september eller oktober.

- Det är väldigt lokalt. På vissa ställen där grundvattnet inte ligger så djupt ner i marken, så sker förändringarna snabbare. Folk kan redan ha torra brunnar, säger han.

Gemensamma ledningsnät alltid bättre

Grundvattennivåerna i Västnyland är alltså på en högre nivå än i fjol den här tiden berättar Tom Törnroos som är direktör för vattenverket i Raseborg. Men vid eventuella läckage i ledningsnätet kan situationen ändå ändra rätt snabbt.

Raseborgs ledningsnät är sammankopplat med Hangös, så att näten kan stöda varandra i krissituationer. Man planerar också att bygga samman Karis och Ekenäs ledningsnät. Då kommer huvudvattentäkterna att vara kopplade i ett gemensamt nätverk.

- Vi har tolv vattentäkter som stöder varandra. Vi försöker förbättra situationen genom att bygga ihop hela nätverket. Det är den vägen det ska gå inom vattenförsörjningen – större områden och nätverk, säger Törnroos.

En utvidgning österut mot Ingå skulle trygga vattenförsörjningen i hela regionen.

- Det handlar bara om pengar, inga andra märkvärdigheter. Det är rätt så lätt att förverkliga, säger Törnroos.

Pumpstation vid Ekerö vattentäkt i Horsbäck.
Bildtext Pumpstation vid vattentäkten i Ekerö i Horsbäck.
Bild: Monica Slotte / Yle

Raseborgs vatten håller på att kartlägga jordmånen kring området Björknäs, Ekerö och Karis. Det är ett samarbete mellan Geologiska forskningscentralen och Finlands miljöcentral.

- Meningen är att vi ska kunna se de verkliga bergshöjderna under sandåsen och åskådliggöra vattnets strömningsriktningar. Då kan vi planlägga eventuella olyckor så att vi kan trygga vattenförsörjningen i såna situationer också, säger Törnroos.

Vad händer om någonting giftigt skulle rinna ut i grundvattenområdet?

- Just då är det viktigt att känna till vattnets strömningsriktningar för att kunna följa med grundvattnets situation. Det är också viktigt att ledningsnätet är hopbyggt så att vi kan stänga av den vattentäkt som är utsatt för att förhindra att tråkiga saker kommer in i ledningsnätet.

Endast grundvatten som försörjer Raseborg

Grundvattenmätningar görs kvartalsvis, men i tisdags (31.7) utfördes en extra mätning för att kolla läget när det är så pass torrt.

Marken är som torrast precis efter sommaren, vilket betyder att grundvattennivån är som lägst i september och oktober. Med höstregnen och snösmältningen på vårvintern fylls grundvattenreserverna sedan på igen.

Vattenverkets direktör Tom Törnroos i pumpstationen i Ekerö, Horsbäck.
Bildtext Tom Törnroos inne i pumpstationen vis vattentäkten i Ekerö
Bild: Monica Slotte / Yle

- Det kan variera kraftigt, men märks snabbare i mindre grundvattenområden. Här i Raseborg är Västervik och Finnäs exempel på sådana känsliga områden, säger Törnroos.

I Hangö utnyttjar man konstgjort grundvatten och i Ingå finns ett ytvattenverk som reserv.

Men i Raseborg förlitar man sig enbart på grundvattnet och de tolv vattentäkterna. Vid behov kan man använda vatten från träsk och till exempel Grabbskog storträsket var aktuellt på 1970-talet.

- Överlag så ju större ledningsnät och ju flera vattentäkter man har sammankopplade, desto bättre är det vid krissituationer. Vid en olycka kan en hel vattentäkt vara utslagen. Härifrån Ekerö pumpar vi ungefär 1 500 kubik vatten per dygn, berättar Törnroos.

Brunn vid vattentäkten i Ekerö, Horsbäck.
Bildtext Brunn vid Ekerö vattentäkt i Horsbäck.
Bild: Monica Slotte / Yle

Det finns ett skyddsavstånd mellan brunnarna. I Ekerö är det 500-600 meter till nästa brunn.

- Nog ska det hända något väldigt speciellt om en hel vattentäkt skulle bli förstörd. Om det händer någonting kan man skyddspumpa, säger Törnroos.

Extrema vädervariationer kan ställa till det

Sanna Varjus, affärsverkschef på Hangö Vatten, varnar för de extrema variationerna i väderförhållandena och påpekar att det är viktigt med balans mellan torka och regn.

- Man måste vara lite förvånad över den här förändringen i klimatet. Det är dåligt om det blir torrare tider men samtidigt är det inte heller bra för oss om det regnar mycket. Då blir det problem på avloppsvattensidan, menar hon.

- Det är bättre att det regnar lite i taget, annars blir vattnet på ytan och hinner inte sugas in i jorden utan rinner bara ut i havet, säger hon.

Hon nämner till exempel översvämningarna i Raumo för några dagar sen. Gatorna var fulla av vatten och avloppsrören kunde därför inte behandla allt vatten.

En bil kör genom cirka 30 centimeter djupt vatten i centrum av Raumo.
Bildtext Översvämning på grund av kraftigt regn i Raumo.
Bild: Satakunta räddningsverk

Tom Törnroos minns liknande incidenter i Västnyland.

- Vi har ju tråkiga erfarenheter från Karis för några år sedan då det i julimånad kom ett lokalt skyfall som ställde till det. Det finns en stor risk för det nu, säger han.

Vattenkonsumtionen ökar på sommaren

Invånarantalet i Västnyland ökar på sommaren vilket höjer vattenkonsumtionen.

- Förr hade industrin ofta sommarstopp på grund av att personalen var på semester. Men nuförtiden har de kanske det så bra att man inte behöver ha paus på sommaren, säger Sanna Varjus.

Det konstgjorda grundvattnet står just nu för en fjärdedel av konsumtionen i Hangö, vilket motsvarar 1 400 kubikmeter per dygn.

Konstgjort grundvatten i Hangö.
Bildtext Konstgjort regn blir till grundvatten i Hangö.
Bild: Bubi Asplund / Yle

- I Hangö har vi börjat förbereda oss för torrare tider. Vårt projekt med konstgjort grundvatten har fungerat bra, så jag hoppas att vi får fortsätta med det efter provperioden, säger Varjus.

Vattentillgången är än så länge stabil i Västnyland även om nivån sjunker stadigt.

Borde man då spara på vattnet, Tom Törnroos, direktör på Raseborgs vatten?

- Inte i det här läget. Men det bör användas vettigt. Ett onödigt läckage kan göra läget jobbigt, säger Törnroos.

Han nämner att det för tillfället finns ett läckage på Bryggerigatan, men att läget annars är under kontroll.

- Om man måste börja spara på vattnet så är det stadens egna idrottsanläggningar och bevattningar som sparar i första hand. Först efter det kontaktar vi konsumenterna, säger han.

Diskussion om artikeln