Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Inbördeskrigen i Nepal och Colombia har satt sina spår - stöd hjälparbetet bland befolkningen via Tongåvans insamling

Från 2018
nepalesisk flicka
Bild: Finska missionssällskapet

Tongåvan samlar under augusti in pengar för nepaleserna och colombianerna. I båda länderna har det pågått inbördeskrig och i Nepal inträffade för tre år sedan en svår jordbävning. Mänskorna behöver psykiskt stöd och via Finska missionssällskapets insamling kan du stöda arbetet.

Stöd insamlingen

Utjämningen är en av Finska Missionssällskapets årliga insamlingar där det vädjas till mänskor att ge en slant eller varför inte en större summa till människor i u-länder som är sämre lottade än vi här i Finland.

  • betala in på konto FI38 8000 1400 1611 30, skriv UT2018 i meddelandefältet
  • ring donationstelefon 0600-11310 (10,26€/samtal + lokalnätsavgift)
  • skicka sms till 16155, skriv antingen Utjämning5, Utjämning10 eller Utjämning20 - beroende på hur mycket du vill donera

Nepaleserna lever i ständig rädsla

- Många ungdomar och vuxna i Nepal ännu lider av inbördeskrigets fasor, som pågick i tio år, berättar Maria Westerling som jobbar för Finska missionssällskapet.

Hon har lång erfarenhet av Nepal. Hon och hennes man Ben har jobbat där i två olika repriser: 1982-1990 och 2012-2016. Han som lärare, hon som sjukskötare.

Maria Westerling från FInska missionssällskapet pratar med bybor i Nepal
Bildtext Maria Westerling pratar med bybor i Nepal
Bild: Maria Westerling

I Nepal har de senaste årens jordbävningar och översvämningar lett till att många lever i ständig rädsla. Inbördeskriget, som upphörde för tio år sedan, har också satt sina spår.

20 procent av nepaleserna lider av psykisk ohälsa men det finns inte tillräckligt kunskap för att ge rätt diagnos eller vård.

Landet har en yta som är en tredjedel av Finlands yta. Invånarantalet är 30 miljoner. Befolkningen är ändå koncentrerad till landets södra och mellersta del eftersom terrängen är obeboelig på grund av bergen.

Gruppterapi hjälper många

Inbördeskriget pågick i Nepal åren 1996-2006. Då bedrev maoistgerillan en väpnad kampanj i Nepal, som slutade med att monarkin avskaffades.

Striderna mellan maoistrebellerna och de nepalesiska myndigheterna kostade minst 12 500 människoliv.

Men också jordbävningen för tre år sedan har satt sina spår.

- Vid en kraftig jordbävning rubbas trygghetskänslan när marken ger vika och det kan ger ångest i långa tider framöver, säger Maria.

En kvinna sörjer i Nepal.
Bild: NARENDRA SHRESTHA

Många förlorade sina hem och familjemedlemmar, cirka 9 000 mänskor dog. Samma tragedi har drabbat flera under de senaste årens översvämningar.

I Nepal har Finska Missionssällskapet i över 20 år varit med och jobbat för psykisk hälsa med egen psykolog på plats. Arbetet görs tillsammans med en lokal samarbetspart Center for Mental Health and Counselling (CMC).

Kunskapen om psykisk illamående varit mycket bristfällig, konstaterar Maria. Hon säger att de inte vet hur man ska åtgärda det.

Under de senaste åren efter jordbävningen och översvämningarna har CMC kunnat instruera lärare, föräldrar och barn i hur man ska handskas med sina rädslor, genom att berätta om sina upplevelser i grupp.

- Det att någon lyssnar på dig, förstår dig är början till helande, säger Maria Westerling.

Kroppsaga som uppfostringsmetod blir allt mer sällsynt

Pengar som samlas in går också till CMC:s skolprojekt.

Det har visat sig att speciellt barn och unga har det väldigt jobbigt. Kroppslig aga som uppfostringsmetod är fortfarande vanligt både i hemmen och i skolorna.

nepalesiska skolelever i klassrum
Bild: Maria Westerling

Organisationen har utvecklat barnvänliga undervisningsmetoder för skolorna vilket har gett strålande resultat.

Eleverna inkluderas i undervisningen genom grupparbeten och andra aktiviteter och de ges möjlighet att prata om sina upplevelser och lärarna har fått kunskap och verktyg att jobba med dem.

Elevernas frånvaro i skolorna har minskat betydligt och störande beteende har minskat.

Nepalesiska staten har varit imponerad av det här arbetet och det finns en vilja att införa programmet i alla skolor i landet.

Långt inbördeskrig har gett colombianerna traumor

I Colombia hjälper Missionssällskapet offren från den 50 år långa konflikten att hantera sina smärtsamma upplevelser.

Nu är fredsavtalet undertecknat, men många behöver hjälp med att hantera sina traumatiska upplevelser.

Under konflikten splittrades familjer, fäder och söner dog och många har förlorade sina hem. Landminor har orsakat både fysiska och psykiska skador åt otaliga.

Landets närmare sju miljoner interna flyktingar behöver också psykiskt stöd efter att ha upplevt mycket våld.

Varifrån kommer namnet Utjämning?

Insamlingen Utjämning startar vid vårdagjämningen då dag och natt är lika långa över hela jordklotet. Det är det enda som är lika för oss alla, likadant på hösten vid höstdagjämningen. Annars är välståndet ojämnt fördelat i vår värld.

Temat för årets insamling är En söndrig själ. De insamlade medlen går till Nepal och Colombia för att stöda arbete för psykisk hälsa.

Kriser och konflikter leder till att många mänskors liv rubbas. För att komma på fötter igen behövs inte bara materiell hjälp, utan också psykiskt stöd.

Var femte som överlevt en katastrof eller konflikt drabbas av ångest och depression.

Insamlingen inleds fredagen den 3.8.2018 kl 19.22 i Yle Vega.

Diskussion om artikeln