Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kajan inte längre fridlyst - jakten motiveras med förluster inom jordbruket

Från 2018
Naakka
Bild: Pekka Kauranen/YLE

Kajan har varit fridlyst i 25 år, men från och med nu får kajan jagas igen förutsatt att man uppfyller kraven i jaktlagen.

Fridlysningen hävdes eftersom det ökande antalet kajor har orsakat allt mer problem för till exempel jordbrukarna. Kajorna förstör skördar genom att äta av grödorna och picka sönder plasten på foderbalarna.

Antalet häckande par bedöms vara cirka 110 000 i Finland.

Biologen Hans Hästbacka säger att kajan drar stor nytta av människan i och med att de bor i skorstenar, ventiler, fabriksbyggnader och kyrkor.

Hästbacka anser att människan föder upp kajan i stort antal genom att erbjuda boningsmöjligheter och häckningsmöjligheter. Han anser att människan i stället för jakt borde se till att till exempel höbalar som får ligga ute året om förs hem till gårdarna så att fåglarna inte kommer åt att picka hål på balarna.

Ingenting får lämnas framme

Kajorna är ett bekant problem på Kyösti Yli-Karjanmaas gård i Ilmajoki. På gården finns bland annat kor och Yli-Karjanmaa säger att ingenting får lämnas så att fåglarna kommer åt att ta för sig. Alla öppningar till byggnader med produktionsdjur har försetts med nät och dörrarna till lador och lagerbyggnader är alltid stängda.

De största skadorna inträffar på de inplastade foderbalarna. Yli-Karjanmaa säger att 10 kajor under fjolåret genast gav sig på de balar som maskinen spottade ur sig på åkern. Han säger att man genast måste föra allt under tak och presenning och inte en endaste bal får vara under bar himmel.

Yli-Karjanmaa har använt sig av gasdrivna kanoner och andra skrämselmetoder, men de har inte bitit på kajorna. Han saknar själv jaktlicens men han är beredd att be bekanta personer med jakttillstånd om hjälp ifall situationen förvärras.

Jaktchef Mikael Luoma vid Finlands viltcentral i Österbotten tror att kajorna i framtiden kommer att undvika gårdar där de blir beskjutna.

Artikeln baserar sig delvis på Yle Uutisets artíkel. Hans Hästbacka hördes i Yle Vega i dag. Han intervjuades av Pia Abrahamsson.

Diskussion om artikeln