Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

30 föräldrar har varit missnöjda med skolskjutsbesluten i Borgå - 5 fall granskas närmare

Från 2018
Uppdaterad 02.08.2018 06:37.
Bil som transporterar skolelever
Bild: Mikael Crawford

Borgå stad har på onsdagen diskuterat hur en del skolskjutsar ska ordnas i trakten. Frågan om skolskjutsarna har väckt debatt bland föräldrar som är missnöjda över hur transporten ordnas.

Borgå stad har fattat totalt 497 skolskjutsbeslut inför det stundande läsåret. 32 ansökningar som har kommit in under sommaren är fortfarande obehandlade.

- Sammanlagt har ungefär 30 föräldrar av de här cirka 500 kontaktat oss. Cirka 10 gällande förskolan och 20 gällande grundskolan, säger utbildningsdirektör Rikard Lindström.

På onsdagen diskuterade Borgå stad de 30 skolskjutsbeslut föräldrarna har varit missnöjda med. Över lag ser man inga orsaker att ändra på de redan fattade besluten, men fem fall granskas närmare.

Rikard Lindström
Bildtext Rikard Lindström.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Enligt Lindström kan man dela in skolskjutsbesluten i två fack. En del beslut handlar om huruvida skolbarnet över huvud taget har rätt till gratis skolskjuts.

För det krävs att barnets skolväg är över tre kilometer lång om det gäller förskolebarn eller barn i årskurs 1 och 2.

För äldre elever i grundskolan ska skolvägen överskrida fem kilometer för att barnet ska ha rätt till skolskjuts.

- Men de flesta kontakterna till oss berör hur skolskjutsen ordnas. Där kanske man kan säga att förväntningarna från föräldrarnas sida ofta är en annan än hur skolskjutsen sedan på riktigt ordnas.

Vill ha en trygg skolväg

Föräldrarna som kontaktar staden är oroliga över att skolvägen inte är tillräckligt trygg för barnet.

I nuläget kan en del barn behöva få vänta på skolskjutsen vid en väg som klassas som farlig. Andra kan behöva göra flera byten för att ta sig till skolan.

Föräldrarna undrar därmed om skolskjutsen kan ordnas på ett tryggare vis.

- Om det är en farlig väg kan barnet få gå längs med vägen högst 250 meter till uppsamlingsplatsen. Att det är en farlig väg betyder inte automatiskt att barnet inte alls kan röra sig på vägen utan en väg som klassificeras som farlig ger rätt till skolskjuts, säger Lindström.

Det finns flera olika kriterier som tas i beaktande när en väg klassificeras som farlig. Hit hör bland annat hastighetsbegränsningen på vägen, vägrenens bredd och trafikmängden på vägen.

Flicka cyklar
Bild: Mikael Crawford

Trots att staden inte gör förändringar då det kommer till majoriteten av de redan fattades skolskjutsbesluten finns det ändå en möjlighet för missnöjda föräldrar att besvära sig.

Rikard Lindström påminner om att föräldrar gärna får kontakta staden om de har frågor gällande transporten.

- Om man ännu efter det tycker att man i Borgå inte har följt de skjutsprinciper som vi har när vi har fattat beslut om skolskjutsen så har man rätt att besvära sig.

Artikeln uppdaterad 2.8.2018 kl. 6:37. Rubriken ändrades och artikeln förtydligades, bland annat genom att lägga till mer noggranna siffror.