Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ökad ångest bland asylsökande - fler anmälningar om våld på förläggningarna

Från 2018
Entréen vid Raseborgs mottagningscentral i Mjölbolsta.
Bild: Yle/Maria Wasström

Fallen där personalen utsätts för våld eller hot om våld har blivit fler jämfört med fjolåret, erfar Yle på basis av ett mejl från Migrationsverket till polisen.

Under början av året har det förekommit 10-15 fall per månad där personalen har utsatts för våld.

- Det har främst handlat om muntliga hot. Det finns några fall där kriterierna för misshandel uppfylls, säger Kimmo Lehto som är chef resultatområde vid Migrationsverket.

Också våldet asylsökande emellan har ökat. Per månad har det gjorts 20-60 anmälningar om våld mellan asylsökande. Det finns också många anmälningar om asylsökande som skadat sig själva eller har hotat att göra det.

Ökade tecken på depression

Lehto säger att symptomen på psykiska besvär har ökat bland de asylsökande.

- Det vanligaste symptomet är depression. Orsaken är att ganska många har fått ett negativt asylbeslut, vilket orsakar ångest för en del. Om det blir bråk eller meningsmotsättningar kan en del bli förbannade och det blir bråk.

Det finns som bäst 11 400 asylsökande och av dem har 9 000 fått avslag på sin ansökan.

Lehto säger att det trots allt inte är farligt att vistas på flyktingförläggningar eller i närheten av dem.

- Det är fråga om samma fenomen som till exempel inom hälsovården där ganska många sjukskötare eller läkare har stött på våld i arbetet.

Migrationsverket har utrett asylsökandenas åsikter om hur det är att bo på förläggning. Lehto säger att de på basis av utredningen anser att det är tryggt att bo där och att de blir bra bemötta av personalen.

Artikeln är baserad på Yle Uutisets artikel skriven av Elina Partio.

Diskussion om artikeln