Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Diskrimineringsombudsmannens byrå om protest mot tvångsutvisning: "Berättar om stort misstroende mot beslutsfattandet"

Från 2018
4.4.2017 Helsingin kansalaistorilla.
Bildtext Demonstration för asylsökande i Helsingfors i april 2017.
Bild: Nella Nuora / Yle

Debatten om rättsskyddet och utlänningslagen har igen gått het efter att de grönas lagstiftningssekreterare Aino Pennanen i tisdags protesterade mot en tvångsutvisning ombord på ett flyg.

Läs mer om fallet Pennanen här och mer om debatten kring civil olydnad här.

En som nu uttalat sig i frågan är byråchef Rainer Hiltunen på diskrimienrignsombudsmannens kontor. Hans tolkning är att tisdagens protest ombord planet vittnar om att människor inte litar på att asylprocesserna fungerar rättvist.

- Det berättar om att ganska många har en stor misstro mot nuvarande beslutsfattande, säger Hiltunen.

Man har försämrat rättsskyddet på det sättet att man begränsat möjligheten att få rättshjälp

Hiltunen anser också att det vore på sin plats att tänka om då det gäller lagstiftningen för att säkerställa människors rättsskydd.

- Under senaste året har situationen förändrats. Man har försämrat rättsskyddet på det sättet att man begränsat möjligheten att få rättshjälp, säger Hiltunen.

Det är alltså i sista hand en politisk fråga vars effekter syns i enskilda fall.

- Lagstiftningen har förändrats och det har kommit från regeringen så på det sättet är det regeringens beslut det handlar om, säger Hiltunen.

För att liknande situationer bättre ska kunna undvikas i framtiden, borde frågan behandlas i riksdagen och utlänningslagen diskuteras, menar Hiltunen.

- Man borde tänka efter om utlänningslagen är på den nivå den borde vad gäller rättsskyddet, säger han.

Diskussion om artikeln