Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Metallsökning med detektor har blivit en allt populärare hobby - "jag har hittat smycken, en gevärskula och ett bältesspänne från första världskriget"

Från 2018
Uppdaterad 06.08.2018 14:54.
Roger Ehrström med sin metalldetektor.
Bildtext Roger Ehrström letar föremål med sin metalldetektor längs vägar och gamla hustomter.
Bild: Yle / Hedvig Sandell

Roger Ehrström från Vörå har aktivt hållit på med metallsökning i två och ett halvt år. Med hjälp av sin detektor har han hittat bland annat knappar och mynt, men också mer ovanliga föremål.

- En medalj eller utmärkelse av något slag, gamla smycken, ett ryskt bältesspänne från första världskriget och en gevärskula från en mynningsladdare.

Intresset för metallsökning väcktes redan som tioåring när Ehrström fick prova en metalldetektor men först så sent som för två och ett halvt år sedan köpte han sin första egna detektor.

Han letar efter metallföremål främst längs med vägar och runt gamla hustomter.

- Det gäller att leta på platser där folk har rört sig. Därför håller jag mest till på höga områden.

Några av de fynd Roger Ehrström gjort med metalldetektor.
Bildtext Några av Roger Ehrströms fynd.
Bild: Yle / Hedvig Sandell

Ehrström känner sig ändå inte helt fullärd när det kommer till metallsökning.

- Det finns en stor gråzon inom metallsökning. Jag efterlyser kurser inom dels det och dels hur man använder utrustningen.

Allt fler personer tar kontakt med museer

Att gå omkring med en metalldetektor i hopp om att hitta gamla föremål i marken har blivit en allt vanligare hobby runt omkring i Österbotten, säger landskapsmuseiforskare Kaj Höglund vid Österbottens museum i Vasa.

I takt med att metalldetektorhobbyn har blivit populärare anmäler också allt fler personer fynd till museer.

Museiforskare Kaj Höglund framför en av Österbottens museums myntsamlingar.
Bildtext Museiforskare Kaj Höglund, Österbottens museum.
Bild: Yle / Hedvig Sandell

- Varje månad tar personer kontakt med oss efter att de hittat något, säger Höglund.

Du får leta men inte gräva utan tillstånd

Metalldetektorhobbyn är ändå inget du kan syssla med helt obehindrat.

Du får använda metalldetektor på de av statens marker som Forststyrelsen äger men för att gräva behöver du ha tillstånd av markägaren, meddelar Forststyrelsen.

I vissa fall, som när det gäller kulturarvsobjekt eller naturskyddsområden, bör du ha specialtillstånd.

 Metalldetektorns skärm som visar en siffra mellan 0 och 90. Ju ädlare metall, desto högre siffra.
Bildtext Metalldetektorns skärm som visar en siffra mellan 0 och 90. Ju ädlare metall, desto högre siffra.
Bild: Yle / Hedvig Sandell

På naturskyddsområden beviljas tillstånd endast för vetenskapliga ändamål. När det gäller fornlämningar och kulturarvsobjekt behöver du också ha ett tillstånd från Museiverket.

Var försiktig på gamla krigsskådeplatser

När du väl har fått grävtillstånd gäller det att gräva ansvarsfullt.

Endast handredskap får användas för att grävandet ska orsaka så lite skada på terrängen som möjligt. De uppgrävda områdena ska dessutom täckas över så fort grävandet är klart.

Gräver du på gamla krigsskådeplatser och stridsfält lönar det sig dessutom att vara försiktig. Gammalt krigsskrot kan innehålla sprängämnen, varnar Forststyrelsen för.

Gamla fynd bör anmälas

Du kan heller inte agera hur som helst ifall du hittar ett gammalt föremål. Du är skyldig att anmäla föremålet till polisen eller närmaste landskaps- eller stadsmuseum beroende på hur gammalt föremålet är.

Är det över 100 år gammalt klassas det som fornföremål. Då ska det anmälas till museet.

I andra fall räknas föremålet som hittegods. Då är det till polisen du ska vända dig.

Krigsskrot är i sin tur försvarsmaktens egendom.

Möjligt att få ersättning för historiska föremål

Det är brott mot fornminneslagen om du inte anmäler ett föremål som är minst 100 år gammalt. I sådana fall kan du få böter men det är ändå sällan det händer, säger museiforskare Höglund.

Den här informationen, menar Höglund, når fram till metalldetektorhobbyisterna via till exempel Museiverkets webbplats.

Landskapsmuseerna informerar dessutom hobbyisterna genom olika Facebook-grupper.

hand håller i metalldetektor
Bild: Yle/ Mira Bäck

Huruvida du får behålla det upphittade föremålet eller inte efter att ha anmält det beror på hur historiskt värdefullt det är.

Har föremålet ett historiskt värde kan du få pengar som ersättning. Det rör sig ändå inte om några stora summor, säger Höglund.

Det äldsta fyndet i Vasa är ett romerskt mynt från 140-talet

Det äldsta föremålet som har hittats i Vasa berättar Höglund att härstammar från 140-talet.

Det var ett romerskt mynt som hittades på Kapellbacken. Hur det har hamnat där vet man inte.

I Sundom, fortsätter Höglund, har det hittats 3 000 år gamla stenredskap.

De är också hemskt värdefulla.

Det mest värdefulla som har hittats i Österbotten, säger Höglund, är ändå inte lika gammalt som stenredskapen i Sundom.

- Det mest värdefulla är kanske några guldsmycken från järnåldern. De härstammar från 400-, 500- eller 600-talet.

Det Första avsnittets två sista stycken ändrades 6.8.2018 klockan 14.54.