Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Hård festkultur och en tveksam kvinnosyn – Harvard förbjöd könsspecifika föreningar och nu har den första lagts ner

Från 2018
Uppdaterad 06.08.2018 13:37.
harvard campus
Bild: ullstein bild - wolterfoto/ All Over Press

Harvard vill förändra klubbverksamheten vid universitetet. Universitetet har infört ett förbud mot könsexklusiva klubbar, men det är svårt att få klubbarna att följa förbudet.

Det är inte första gången Harvard försöker ändra klubbarnas demografi men nu har den första klubben meddelat att de lägger ner sin verksamhet – i stället för att bli könsneutral.

1984 gjordes ett försök att ändra på herrklubbarna. Universitetet stängde av elektriciteten och telefonlinjerna till klubbar som inte ville förändras.

Syster- och broderföreningar (sorority och fraternity) är vanliga inslag på de amerikanska universiteten.

harvard campus
Bildtext En byggnad på Harvard-campuset. Ivy League (på svenska ungefär Murgrönsligan) är åtta stycken privata universitet i nordöstra USA. Namnet kommer från växten murgröna som växer på universitetens väggar.
Bild:

Liknande klubbar förekommer även vid Harvard, förutom syster- och broderföreningar vill man också ändra på de klubbar som kallas för Final Clubs.

Klubbarna följer i stort sätt samma mönster som syster- och broderföreningar men de räknas som mer exklusiva. Att förbjuda föreningarna är ändå problematiskt, för de hör inte till universitetet.

Nya krav på föreningarna

Efter ett beslut som fattades hösten 2017 ska alla de här föreningarna vara öppna för både män och kvinnor.

Orsaken till universitetets uppstädning började som ett svar på herrklubbarnas bristfälliga kvinnosyn, sedan klubbarnas exklusivitet och nu styrs frågan av könsneutralitetsaspekten.

Det är en akademisk arbetsgrupp som gjort upp förslaget och tanken har varit att komma åt framför allt herrföreningarna. Resultatet har dock inte varit det önskade.

Idén att Harvard skulle utöva samma typ av kontroll över sina studerande som ett strikt högstadium är mycket kränkande

― Richard Porteus, tidigare ordförande för Fly Club

Nu har den första föreningen meddelat att de lägger ner sin verksamhet.

Det är inte frågan om en av de gamla herrklubbarna, utan systerföreningen Delta Gamma. Föreningen är inte unik för Harvard, utan organisationen är verksam i många universitet.

Delta Gamma stänger endast ner sin Harvard-filial.

Efter att universitetet meddelade om den nya policyn gällande föreningarna har ansökningsantalet till föreningarna rasat med cirka 60 procent.

Från en del håll är kritiken ändå hård.

- Idén att Harvard skulle utöva samma typ av kontroll över sina studerande som ett strikt högstadium är mycket kränkande, säger Richard Porteus i en intervju med NY Post.

Han är tidigare ordförande för Fly Club och fick sin examen från universitetet år 1978.

harvard campus
Bild: ullstein bild - Giribas/ All Over Press

Arbetsgruppens förslag är att ytterligare skärpa förbudet. Förbudet är ännu baserat på sanktioner mot personer som deltar.

Straffen kan skärpas redan i höst. Skärpningen skulle innebära att ifall du som studerande är medlem i en könsexklusiv grupp riskerar du att bli relegerad eller suspenderad.

Det handlar ändå om en väldigt liten del av studenterna vid Harvard – bara någon procent av dem hör till de exklusiva föreningarna.

Det är delvis den här delen man vill komma åt. Från universitetets håll vill man inte att föreningarna skall bidra till segregering.

Att Harvard kommer med kritik mot exklusivitet kan tyckas vara märkligt, då själva universitetet inte gör någon hemlighet i sin exklusivitet. Det tar nämligen in cirka 5 procent av de sökande.

Många av klubbarna äger sina fastigheter

En rad klubbar har gjort om sin verksamhet och rekryterar nu både män och kvinnor. Men att införa ett tvång kan vara svårt.

Många av föreningarna äger sina fastigheter. Därför är det inte möjligt att strypa kranen som på 80-talet, och på så sätt tvinga fram en förändring.

Bestraffningen av deltagare kommer också att vara svårt. Klubbarna är privata och deras medlemsregister är hemliga.

Med andra ord kan det vara så gott som omöjligt för universitetet att ta reda på vem de borde relegera eller suspendera.

Bland klubbarna råder konsensus

De klubbar som ännu inte har ändrat sin könsexklusiva policy stretar ännu emot. Både herr- och damklubbarna vill ha kvar sin rätt att själva välja vem de rekryterar.

Från de här klubbarnas håll för man fram att det inte skall vara upp till dekanus eller någon annan att bestämma över studentkåren.

Administrationen vill komma åt det som setts som ett dåligt beteende från många av föreningarna. Det är frågan om hård festkultur och en tveksam kvinnosyn.

Källor: Harvard Crimson, New York Post, Boston Globe

Diskussion om artikeln