Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Indien har sagt upp sitt avtal om investeringsskydd med EU – riskerna ökar för ca 100 finländska företag

Från 2018
Uppdaterad 08.08.2018 08:58.
Wärtsiläs fabrik i Khopol i Indien.
Bild: Finnwatch

Fram till i går hade EU och Indien att avtal som skulle skydda företag som satsar pengar i Indien. I avtalet hade Indien lovat att behandla utländska och inhemska investerare på lika villkor. Efter flera år av fruktlösa förhandlingar om ett nytt avtal valde Indien att häva avtalet.

Ungefär hundra finländska företag inom ICT, energibranschen, logistik och skogsindustrin har verksamhet i Indien. Deras investeringar är nu mindre trygga än tidigare.

Timo Vuori är direktör för internationell handel både på Centralhandelskammaren och Internationella handelskammaren i Finland.

Han säger att de företag som redan har investerat i Indien nu måste tänka igenom sina risker bättre än förr.

- De företag som ännu inte har investerat i Indien överväger kanske noggrannare om det alls lönar sig att investera där.

Uppsägningen är ett led i ökad indisk protektionism

Indien försöker begränsa den internationella handeln för att skydda sin nationella produktion. På samma gång vill landet locka internationella investeringar.

Indien vill förhandla fram ett nytt avtal med EU-länderna. Indien har föreslagit att det nya avtalet inte ska gälla för Indiens regionala myndigheter. Endast den nationella nivån.

Det tycker Timo Vuori är en underlig utgångspunkt.

- Många företag klagar över att det är den regionala förvaltningen i Indien som skapar svåra problem för dem. Det kan inte EU acceptera, och därför tror jag att det kommer att ta många år för EU och Indien att förhandla fram ett nytt avtal.

För EU är det mycket viktigt att avtalet hindrar protektionism mot europeiska företag både inom den nationella och regionala förvaltningen i Indien.

De politiska riskerna ökar

Utan avtal om investeringsskydd blir det lättare för länder att nationalisera någon industrisektor och samtidigt nationalisera internationella investeringar.

Ett investeringsskyddsavtal kan stipulera att internationella placerare i sådana fall ska få ersättning för de investeringar de förlorar.

Om till exempel ett finländskt företag har byggt en fabrik i Indien kan den indiska staten besluta att ta över den utan att betala den finländska ägaren för den.

I Indien tänker man att Indien kommer först och övriga länder kommer i andra hand

― Timo Vuori, Centralhandelskammaren

Indien kan också välja att begränsa utländska företagares möjligheter att verka inom utvalda sektorer.

- Indien kan till exempel anse att medicinindustrin är så viktig för Indien att de vill ha medicinindustrin i inhemsk ägo. Då kan de vid någon tidpunkt i framtiden förbjuda utländska investerare att tillverka mediciner i Indien. Då måste utländska investerare lägga ner sina fabriker utan ersättning, säger Timo Vuori.

Ökad nationalism

Tills vidare har Indien inte förstatligat utländska investeringar, men Timo Vuori oroar sig för den indiska nationalismen. Den har på senare tid ökat på samma sätt som i Kina, USA och många andra länder.

- I Indien tänker man att Indien kommer först och övriga länder kommer i andra hand. Det är inte osannolikt att en kommande regering vill nationalisera någon industrisektor eller begränsa utländskt ägande på något annat sätt.

Svåra förhandlingar om nytt avtal

Sannolikt står vi nu inför flera år av förhandlingar under vilka EU och Indien inte har något skydd för investeringar. De ekonomiska konsekvenserna är svåra att överblicka.

- Det är klart att handeln och investeringar mellan europeiska länder som Finland och Indien fortsätter. Samtidigt måste finländska och andra investerare se upp för de ökade politiska riskerna. I praktiken kommer investeringskostnaderna sannolikt att bli högre. Man måste försäkra sig bättre mot riskerna i Indien, och det kommer att bli svårare och dyrare att finansiera handeln, säger Timo Vuori.

Alla vet att britterna och Indien har en gemensam historia och att deras ekonomier står nära varandra. EU:s förhandlingsposition kan vara sämre utan Storbritannien

― Timo Vuori

Ökad indisk protektionism

Indien har också vidtagit andra protektionistiska åtgärder under de senaste åren.

De bolag som vill exportera till Indien behöver exportlicenser. Det har blivit mycket svårare för utländska företag att få sådana licenser.

- På samma sätt som i Kina klagar utländska företagare på att det har blivit svårare att göra affärer i Indien. Olika slags nya begränsningar stör möjligheterna att bedriva företagsamhet, säger Timo Vuori, och fortsätter:

- Det är typiskt att företagen stöter på problem i frågor där förvaltningen samarbetar med politiska makthavare. Det handlar om både direkta och indirekta begränsningar mot utländska investerare och företagare.

Både Kina och Indien vill öka kontrollen över utländska investerare.

Alltid har inte heller de avtal som finns kunnat hjälpa företag som gör handel i dessa länder. Det tar ofta minst två år att lösa sådana konflikter i enlighet med WTO-reglerna.

Brexit försvagar EU:s förhandlingsposition

EU och Indien har försökt förhandla fram ett nytt avtal om investeringsskydd i flera år. Intressena är ändå så vitt skilda att de förhandlingarna har strandat.

- I slutet av förra året inleddes ändå inofficiella förhandlingar igen i New Delhi, men också i dem blev det klart att EU och Indien inte kommer att kunna sluta ett nytt avtal särskilt snabbt.

- Alla vet att britterna och Indien har en gemensam historia och att deras ekonomier står nära varandra. EU:s förhandlingsposition kan vara sämre utan Storbritannien. En fara är att förhandlingarna blir svårare då Indiens intresse för EU har minskat, säger Timo Vuori.

Diskussion om artikeln