Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Översvämningsdrabbade Lappfjärds å muddras

Från 2018
Uppdaterad 08.08.2018 11:55.
Muddringsarbetet i Lappfjärds å i Kristinestad har börjat - Spela upp på Arenan

I måndags började arbetet med att spränga bort berg som hindrar vattenflödet nedanför riksväg åtta i Lappfjärds å. Hela muddringsprojektet förväntas vara klart senast år 2020.

Lappfjärds å har varit översvämningsdrabbat i flera år och genom muddringen hoppas man kunna minska på översvämningsrisken.

År 2013 lämnades det in en ansökan om muddring i Lappfjärds å. Fem år senare har tillstånd från Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) beviljats.

"Det gäller att passa på när vattennivåerna är låga"

Det innebär att man nu kan spränga bort ett bergsområde i ån som finns nedanför riksväg åtta och bildar vad man kallar en flaskhals.

Vägbyggmästare Niklas Brandt i Kristinestad är nöjd att arbetet nu äntligen har startat.

Han säger att det inte finns någon bättre tidpunkt än nu att göra sprängarbetet eftersom vattennivåerna är så pass låga efter torrperioden.

- Det gäller att passa på när vattennivåerna är låga. Det är 3500 kubik som vi håller på att spränga bort. Det är flaskhalsar och sådant som stoppar upp flödet i ån som vi försöker få bort.

En man som står vid en å bredvid en grävmaskin.
Bildtext Vägbyggmästare Niklas Brandt.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

Bergmassorna kommer sedan att användas till en 4,7 kilometer lång cykelväg i centrum.

- Vi håller på med den sista kilometern nu och använder de här bergmassorna som grund för den.

Nästa steg är att gräva bort den holme som finns i ån i Lappfjärds centrum.

En trög process

Efter fem år av byråkrati kan muddringen av Lappfjärds å påbörjas.

- Tillståndsprocessen skulle behöva ses över, tycker jag. Det borde ske en ändring av vattenlagen. Det skulle vara skäl att höja gränsen så att man skulle få muddra betydligt mer än 500 kubikmeter utan att behöva starta en så här lång byråkratisk process, säger Brandt.

Nödvändiga och tillfälliga åtgärder

I väntan på beslut om muddringstillstånden har man kunnat underhållsrensa ån vid riksväg åtta och 3,5 kilometer neråt, vilket gav et bra resultat enligt Brandt.

- Ån var igenslammad i kanterna så flödet blev oerhört bättre då det grävdes bort 22 000 kubikmeter jordmassa.

Det var en enklare process eftersom det fanns ett torrläggningsbolag som har hand om området och då räckte det med endast en palaver med NTM-centralen.

- Och de sade att torrläggningsbolaget är skyldigt att hålla öppet, men fast berget är på torrläggningsbolagets område hamnar vi ändå att söka tillstånd från regionförvaltningsverket. Det är lite konstigt tycker jag.

En sprängning vid en å.
Bildtext Sprängningsarbete vid Lappfjärds å.
Bild: Yle/Mari Latva-Karjanmaa

Ån har nu fått 15 km med vallar på sidorna. Ingen ville riktigt ha vallar, men det var ett nödvändigt ont ansåg vi, konstaterar Brandt.

- Vi har gått bakvänt. Vi skulle ha velat rensa ån först, men det blev vallarna först eftersom de var enklast att få igång.

Ett tillstånd återstår

Staden anhåller nu också om tillstånd från Regionförvaltningsverket för att göra ån 15-20 meter bredare nere mot mynningen.

- De begär kompletteringar för att de ska ha en datasimulering av hur isproppar beter sig där. Jag tycker att det finns dokumenterat redan, men vi följer såklart vad de begär, säger Brandt.

Lappjärds uf är omringad av vatten
Bildtext Så här såg det ut när Lappfjärds å svämmade över 2012.
Bild: YLE/Mira Myllyniemi

Översvämningsrisken förbättras med dessa åtgärder, men Brant säger att med dagens klimat så vet man inte. De har åtminstone gjort vad de kunnat, konstaterar han.

När förväntas hela projektet vara klart?

- Ja, skulle det gå bra så redan nästa år, men jag tror att det drar ut på tiden, så kanske år 2020.

"Efter tio minuter var hela huset genomblött"

En av de som blivit hårt drabbade av översvämningarna är Kaj Mitts. Hans hem har förstörts två gånger, hösten 2012 och våren 2013.

Han är mycket tacksam över att arbetet med att minimera översvämningsriskerna nu äntligen kommit i gång.

En man som står invid ett tegelhus.
Bildtext Kaj Mitts hus drabbades av översvämningar 2012 och 2013.
Bild: Yle/Rosita Pellas

Första gången var de bortresta när stora mängder regn orsakade översvämningarna. Andra gången var det islossning som orsakade översvämningarna.

- Då stockade ån där vid bron, vattnet kom över hit och efter tio minuter var hela huset genomblött. Då var det bara att riva på nytt. Det är verkligen tur att de börjar göra något åt det, säger Mitts.