Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Video: Boplats från stenåldern hittad på sjöbotten - öppnar upp för mer forskning kring den finska stenåldern

Från 2018
Uppdaterad 09.08.2018 18:26.
Programmet är inte längre tillgängligt
Forskare hittade stenåldersbosättning i Kammarvik - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

En nordisk arkeologisk grupp har snubblat på tecken av en boning från stenåldern. Upptäckten är den första av sitt slag i Finland.

Satu Koivisto, filosofie doktor och forskare på Helsingfors universitet, berättar ivrigt om sommarens upptäckt och utgrävningar.

I viken Kammarlahti i sjön Kuolimo i Savitaipale hittade Koivisto och hennes grupp arkeologer tydliga tecken på en boning som härstammar från stenåldern.

Enligt Koivisto tyder fyndet på att området varit bebott för 9 000-8 000 år sedan. Det är en speciell plats med tanke på att fyndet ligger under vattenytan.

I början av stenåldern var vattenytan drygt 20 meter lägre. Först steg vattenytan till med landhöjningen och stannade på sin nuvarande nivå för 6 000 år sedan.

Forskarna samlade ihop sediment från sjöns botten som analyserades på en förankrad flotte.
Bildtext Forskarna samlade ihop sediment från sjöns botten som analyserades på en förankrad flotte.
Bild: Eveliina Salo/NMG

Spis- och kvartsfynd

Forskningsgruppens arbete inleddes med en kartläggning av sjöbottnen för att hitta de områden som bevarats bäst.

Efter kartläggningen började gruppen systematiskt undersöka sjöbottnen. Det här var drygt en vecka före midsommaren.

Under midsommarveckan hittades kvartsrester och lager av bränd mark och eldstadsbottnar.

- Den brända marken innehåller bitar av träkol, brända stenar och sand vilket tyder på mänsklig aktivitet i området, säger Koivisto.

Eldstadsresterna hittades på en dryg meters djup. Koivisto berättar att de måste ha använts för 9 000 år sedan innan vattennivån steg.

- Vi lyckades ta prover ur den brända markytan vilket ger oss möjligheten att datera materialet, säger hon.

Finsk stenåldersforskning får en spark i baken

Fynden från boplatsen i Kuolimo ger en tydligare bild av boendet i Södra Karelen under mesolitikum och neolitikum.

- Det här öppnar upp för en ny forskningsvinkel i den finska arkeologin, säger Koivisto.

Undervattensforskningen i Finland har främst fokuserat på skeppsvrak, men nu har man lyckats ta fasta på det förhistoriska.

Forskningen i Kuolimo genomfördes med dykare och genom att samla ihop prover från sjöns botten.

Forskningsgruppen använde sig av flera båtar och en förankrad flotte. Forskningen utfördes i samarbete med nordiska Nordic Maritime Group och Museiverket.

Koivisto tror starkt på att man i de finska vattnen kan hitta rikligt med intressanta och gamla arkeologiska fynd.

Arkeologen Eveliina Salo samlar ihop prover i sjön Kuolimo.
Bildtext Arkeologen Eveliina Salo samlar ihop prover i sjön Kuolimo
Bild: Eveliina Salo/NMG

Bara toppen av isberget

Den tre år långa forskningen, som lider mot sitt slut vid årsskiftet, har haft siktet inställt på att hitta stenåldersfynd i finska vattendrag.

Om forskningen får fortsättning vet man inte ännu. Resten av året ska Koivisto använda till att analysera och undersöka proverna som samlats in från Kuolimos botten.

Hon tror att Kammarlahtifynden bara är toppen på isberget. Många av de finska sjöarna har genomgått liknande höjningar av vattennivån, berättar hon.

- Därför gömmer sig enorma, orörda arkeologiska resurser under vattenytan i de finska sjöarna där mycket gamla organiska material kan ha bevarats i tusentals år, säger Koivisto.

Artikeln är baserad på Yle Uutisets artikel "Järven pohjasta löytyi huikea kivikautinen asuinpaikka – avaa aivan uuden aikakauden Suomen kivikauden tutkimuksessa", skriven av Ulla Ylönen.

Diskussion om artikeln