Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

På operationsavdelningen i Borgå görs närmare tjugo operationer per dag: "Men det varierar mycket från dag till dag"

Från 2018
tre sjukskötare improviserar en operation i en operationssal
Bildtext Avdelsningsskötare Marie Nystedt, sjukskötare Mona Karlsson och överläkare Hilkka Huotilainen trivs med jobbet på operationsavdelningen i Borgå.
Bild: Jeanette Broman / Yle

Trots att förlossningsavdelningen och en del andra kirurgiska ingrepp upphörde på Borgå sjukhus görs det ändå närmare 3700 operationer per år. Största delen är protesoperationer och speciellt höft- och knäproteser.

- Det som har ändrat ganska mycket är att en stor del av operationerna i dagens läge är dagkirurgiska vilket innebär att patienterna kan åka hem redan samma dag, säger avdelningsskötare Marie Nystedt.

Patienterna ska kunna åka hem så fort som möjligt för att rehabiliteringen ska komma i gång så fort möjligt.

- Proteser görs inte som dagskirurgi och inte heller stora ryggoperationer men nästan allt annat inom ortopedi är dagskirurgiska ingrepp, säger Nystedt.

Operationsavdelningen har sju salar varav sex salar kan vara i bruk samtidigt. En operationssal sysselsätter åtminstone fem personer åt gången.

en tom operationssal med lampor och monitorer
Bildtext En av de sju operationssalarna på operationsavdelningen i Borgå sjukhus
Bild: Jeanette Broman / Yle

Enligt sjukskötaren Mona Karlsson finns det för lite personal för att kunna ta i bruk den sjunde salen.

Hon säger att Borgå är speciellt då så gott som hela personalen är på jobb samtidigt till skillnad från att jobba i skift.

- Det är en annorlunda resursfråga. Det räcker inte att anställa några skötare utan det behövs mycket mer än så, säger Karlsson.

Som läget är nu finns det inte heller något behov av att ta i bruk en ytterligare sal enligt Karlsson.

På operationsavdelningen i Borgå jobbar för tillfället cirka 45 skötare och 6-7 anestesiläkare. Antalet kirurger är över tjugo men de jobbar inte enbart i Borgå utan även på andra ställen.

I vissa situationer kan antalet närvarande vårdpersonal även vara större.

- Vid behov kan anestesiläkaren behöva en assistent och vid längre operationer kan det finnas behöv för en extra skötare, säger Nystedt.

Målet är att erbjuda en operationstid inom tre veckor från det att beslutet har gjorts

Enligt lagen kan väntetiden vara högst sex månader. I Borgå har väntetiden ändå ytterst sällan varit så lång. Enbart i fall som kräver specialutrustning eller specialkunnande kan väntetiden vara längre.

- Mindre ingrepp som kräver mindre förberedelser går inom 21 dagar, säger Karlsson.

Som mindre ingrepp räknar Karlsson allt annat förutom protesoperationer.

Nu efter sommarpausen är väntetiden cirka 30 dagar.

en dörr till operationsavdelningen på Borgå sjukhus
Bild: Jeanette Broman / Yle

Vi hoppas att Borgå kan bli en centralort för protesoperationer

Marie Nystedt, avdelningsskötare

De senaste två åren har det varit en hel del förändringar i operationsverksamheten där bland annat förlossningsavdelningen orsakade ett gap i antalet operationer.

- Efter att vi förlorade förlossningsavdelningen blev det 150-200 operationer färre och vi var oroliga för verksamheten. Men nu har vi fått andra operationer istället och för tillfället ser det bra ut och vi har hittat en balans, säger överläkare Hilkka Huotilainen.

Det är inte heller enbart patienter från Östnyland utan nästan hälften av alla protesoperationer görs på personer som kommer från Helsingfors.

- Vi hoppas kunna bli en centralort för protesoperationer, säger Nystedt.

Antalet höft- och knäprotesoperationer per år är ungefär 600.

Hur den nya vårdreformen kommer att påverka operationsavdelningen är oklart men enligt Nystedt så kommer den inte att påverka deras dagliga arbete.

- Operationer görs oavsett reformen eller inte. Vi kan inte veta vad som kommer att hända i framtiden, säger Huotilainen.

Diskussion om artikeln